Original

Wyniki matury


Matura 2018

Porównanie średnich wyników pisemnych egzaminów maturalnych LO woj. wielkopolskiego i VIII Liceum Ogólnokształcącego

Lp Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny
LO woj.
wlkp obow. (%)
LO PZ
obow. (%)
VIII LO (%) Liczba zdaj. w VIII LO LO woj.
wlkp obow. (%)
LO PZ
obow. (%)
VIII LO (%) Liczba zdaj. w VIII LO LO woj.
wlkp obow. (%)
LO PZ
obow. (%)
VIII LO (%) Liczba zdaj. w VIII LO
1 Język polski 56,48 57,47 68,89 218 48,88 53,14 64,67 18        
2 Język angielski 72,49 80,1 97,28 211 55,93 63,71 85,79 179 81,72 86,89 99,00 2
3 Język niemiecki 57,88 74,77 96,00 3 51,54 66,29 90,67 3 77,05 77,05 73,00 1
4 Język francuski 80,77 85,87 97,00 2 72,83 77,81 80,00 2 74,60 74,60 100,00 1
5 Język rosyjski 66,08 79,76 92,00 1 63,54 60,89 72,00 1        
6 Język hiszpański 76,19 74,70 86,00 1 51,54 54,11 74,00 1 63,86 63,86    
7 Matematyka 53,82 58,92 93,83 218 24,37 30,39 58,52 154 83,060 77,90    
8 Fizyka         32,71 40,87 63,73 52 55,06 41,25    
9 Biologia         30,06 38,62 73,10 67 41,68      
10 Chemia         37,11 46,31 71,01 81 64,00 85,60    
11 Geografia         29,49 34,67 67,38 32 50,25 45,75    
12 Historia         32,36 37,33 60,00 5 55,50      
13 Historia sztuki         40,21 47,07 100,00 1        
14 WOS         23,79 28,64 60,00 2        
15 Informatyka         36,31 49,11 75,05 55