Original

Wyniki matury


Matura 2017

Porównanie średnich wyników pisemnych egzaminów maturalnych LO woj. wielkopolskiego i VIII Liceum Ogólnokształcącego

Lp Przedmiot Poziom podstawowy Poziom  rozszerzony
LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) Liczba zdających w VIII LO LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) Liczba zdających w VIII LO
1 Język polski 55,11 57,38 68,81 208     47,50        49,74    47,67 15
2 Język angielski 70,78 78,64 96,55 196 58,75 65,62 86,68 154
3 Język niemiecki 62,18 74,59 94,55 11 54,07 67,33 81,64 11
4 Język francuski 82,45 88,88     67,11     70,40       
5 Język rosyjski 61,09 72,27     63,62     65,90       
6 Język hiszpański 70,11     78,00      74,00    1 54,14 58,64   62,00    1
7 język włoski     85,00        76,00            78,00        76,00       
8 Matematyka 52,49 55,88 92,46 208 32,45 39,43 69,84 146
9 Fizyka         38,35 46,63 68,83 47
10 Biologia         34,34 42,31 69,94 66
11 Chemia         38,54 47,52   77,10    90
12 Geografia         29,48 35,37 67,97 30
13 Historia         33,47 39,06   64,50    4
14 Historia sztuki         44,64 50,23    
15 WOS         23,43 26,89   60,00    1
16 Filozofia         42,44 50,36   62,00    2
17 Informatyka         34,58 44,86   65,70    67
                   
  Razem       624       634
    Poziom dwujęzyczny
    LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) Liczba zdających w VIII LO
2a J. angielski 80,03 86,5   70,00    1