Original

Wyniki matury


Matura 2022

porównanie średnich  wyników pisemnych  egzaminów maturalnych LO woj. Wlkp. i VIII  Liceum Ogólnokształcącego

lp przedmiot poziom podstawowy poziom  rozszerzony
LO woj.wlkp. obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) liczba zdających w VIII LO LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) liczba zdających w VIII LO
1 Język polski 54 57 67 185 56 62 75 23
2 Język angielski 75 83 97 182 63 71 91 168
3 Język niemiecki 52 71 100 1 49 67 83 4
4 Język francuski  81  -  100  1  61  -  81  2
5 Język rosyjski  -  -  -  -  79  -  90  1
6 Język hiszpański  77  -  90  1  52  -  36  1
7 Matematyka 56 62 94 185 29 39 79 121
8 Fizyka         37 46 75 28
9 Biologia         43 51 82 66
10 Chemia         37 45 69 64
11 Geografia         40 47 81 28
12 Historia         38 44 54 2
13 Historia sztuki          39  -  47  2
14 WOS         30 - 25  1
15 Informatyka         40 49  80    56

 

lp przedmiot poziom dwujęzyczny
LO woj.wlkp obow. (%) LO POZNAŃ obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) liczba zdających w VIII LO
1 Język angielski 86 - 96 3