Original

Wyniki matury


Średnie wyniki matury w roku 2016

 

Lp Przedmiot Poziom podstawowy Poziom  rozszerzony Poziom dwujęzyczny
LO woj.wlkp obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) Liczba zdających w VIII LO LO woj.wlkp obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) Liczba zdających w VIII LO LO woj.wlkp obow. (%) VIII LO wszyscy  (%) Liczba zdających w VIII LO
1 Język polski 57,48 69,76 211 55,38 67,6 15      
2 Język angielski 70,85 95,87 198 53,51 82,6 141 89,75 96 2
3 Język niemiecki 69,39 96,89 9 50,28 84 6 81 100 1
4 Język francuski 81,05 91 2 69,96 72 1      
5 Język rosyjski 62,88 98 1 62,44     75 75 1
6 Język hiszpański 75,75 78 1 50,74 50 2      
7 język włoski 92,67     80,25 70 1      
8 Matematyka 54,53 90,74 211 26,22 58,82 153      
9 Fizyka       40,58 68,55 49      
10 Biologia       33,97 68,08 63      
11 Chemia       37,32 62,99 78      
12 Geografia       37,59 69,43 30      
13 Historia       41,32 58 6      
14 Historia sztuki       42,17 26 1      
15 WOS       22,75 48 1      
16 Filozofia       43,3 38,67 3      
17 Informatyka       41,63 78,33 61