Original

Zasady rekrutacji 2024/25


Aktualizacja 2 marca 2024 r.

Dokument w trakcie aktualizowania

Przyjmowanie dokumentów

W dni robocze od 21 czerwca do 5 lipca zapraszamy w godz. 10.00 do 15.00 do sali 05 na parterze szkoły

Prosimy o przyniesienie potwierdzonej  kserokopii świadectwa a następnie po 3 lipca potwierdzonej kserokopii wyników testów egzaminacyjnych. W przypadku, jeśli szkoła podstawowa nie wyda potwierdzonych kopii, prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów, my skserujemy i potwierdzimy kopie.

W harmonogramie rekrutacji celowo wyznaczone są daty dostarczania kolejnych dokumetów, aby sztucznie nie powodować kumulacji a tym samym zapewnić płynną pracę komisji rekrutacyjnej.

Jeśli nie zostanie dostarczona do szkoły kopia dokumentów, a zostaną wstawione do systemu PCSS, komisja musi wydrukować wszystkie załaczone dokumenty, a jest to proces czasochłonny i nieekologiczny

Odwiedzając nas w szkole można zadać pytania komisji rekrutacyjnej i skonsultować ewentualną zmianę podania.

W procesie rekrutacji jest obowiązek wypelnienia i dostarczenia podpisanego wniosku do szoły pierwszego wyboru, a następnie dokumentów potrzebnych do naliczenia punktów. System Naboru PCSS umożliwia wypełnienie standaryzowanego podania kandydatom i ich rodzocom, kontakt ze szkołą pierwszego wyboru, wstawianie załączników oraz śledzenie statusu dokumentacji. Jest możliwość, ale nie ma obowiązku wstawiania w formie załaczników, dokumentów. Ważne, żeby cała dokumentacja dotarła do komisji rekrutacyjnej w szkole pierwszego wyboru.

Dokument opracowano na podstawie:

Dokumentów rekrutacyjnych Kuratorium w Poznaniu

Harmonogramu rekrutacji - pobierz

Dokumentów rekrutacyjnych PCSS

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt na maila rekrutacja@lo8.poznan.pl 

Logowanie do PCSS następuje za pomocą Profilu Zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się!

Skrócony terminarz prac Komisji Rekrutacyjnej:

(zalecamy wizyty w szkole w terminach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej)

20 maja (pn) - 14 czerwca (pt) do godz. 15.00
środy 10.45-12.30 oraz czwartki 9.00 - 11.30 dyżur pełni przewodnicząca p. Wiesława Wolniak w sali 05 na parterze szkoły. Jeśli Państwo chcielibyście umówić się na godziny popołudniowe proszę napisać stosowną prośbę na maila rekrutacja@lo8.poznan.pl  z podaniem potencjalnego terminu spotkania.

20 czerwca (pt)
9.00 - 15.00 dyżur pełni Komisja wraz z przewodniczącą w sali 05 

21 czerwca (pn) - 5 lipca (wt)
dni robocze 10.00 - 14.00 dyżur pełni Komisja wraz z przewodniczącą w sali 05

11 lipca (czw) - 18 lipca (czw) 
dni robocze 10.00 - 14.00 dyżur pełni Komisja wraz z przewodniczącą w sali 05

Od 19 lipca rozpocznie się ewetualna rekrutacja uzupełniająca

W procesie rekrutacji każdy kandydat do VIII LO ma zakładaną indywidualną teczkę z papierowymi wesjami wszystkich dokumetów. Przesłanie podania przez system PCSS (przycisk wyślij !) gwarantuje możliwość edycji, w wyznaczonych terminach oraz kontroli podania na kazdym etapie rekrutacji. Podpisane podanie oraz załaczniki wstawiamy do systemu PCSS, wysyłamy listem poleconym lub przynosimy osobiście do szkoły i zostawiamy w skrzynce podawczej, sekretariacie lub sali 05 (w godzinach dyżurów) - wybierasz jedna z tych metod dostarczenia dokumentów. W VIII LO wymagamy dodatkowo złożenia formularza wyboru drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC / PDF)Jeśli jest to możliwe, przynieś do szkoły papierowe kopie dokumentów w wyznaczonych terminach, ulatwisz prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zasady i pełny harmonogram rekrutacji 2023/24 w VIII LO

15 maja (poniedziałek) - 16 czerwca do godz. 15.00 (piątek) 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

 1. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 4 szkoły oraz dowolnej liczby klas w tych szkołach.
 2. Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim.
 3. Jeśli wybierasz szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, w tym oddziałami międzynarodowymi lub oddziały sportowe obowiązują Cię dodatkowe terminy, których musisz przestrzegać.
 4. Wnioski wraz ze wszystkimi  załacznikami  można składać w systemie PCSS (opcja wyślij - mamy wtedy kontorlowany dostęp do podania na całym etapie rekrutacji). Poza wypełnieniem wniosku należy dostaczyc do szkoły 1 wyboru podpisane podanie wraz z załącznikami. Mozna to zrobic na kilka sposobów:
 • (zalecana) bezpośrednio przynosząc do VIII LO do sali 05 na parterze szkoły w godzinach pełnienia dyżuru przez Komisję Rekrutacyjną 9.00-15.00 lub do sekretariatu szkoły
 • przez SYSTEM NABÓR - szczegółową instrukcję znajdujesz na stronie PCSS 
 • listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 • (opcjonalnie) dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej przy portierni VIII LO w godzinach otwarcia szkoły (dokumenty należy włożyć do koszulki foliowej lub opisanej koperty i wrzucić do skrznki) 

Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!. Jako ważne uznaje się dokumenty poprawnie wypełnione, podpisane i odpowiednio oraz terminowo dostarczone do szkoły pierwszego wyboru.

Jeśli w podaniu zaznaczono dodatkowa opcje oświadczeń, to nalezy wydrukować ze strony PCSS stosowne pismo, podpisać i dołaczyć do podania. 

Istnieje możliwość bezpośredniej rozmowy z członkami Komisji Rekrutacyjnej na terenie szkoły. W tym celu należy napisać na adres mailowy rekrutacja@lo8.poznan.pl i umówić się na konkretny termin.

Uwagi:

 1. Wniosek elektroniczny
  Wypełnij właściwy wniosek elektroniczny na stronach 
  https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/start
  Logowanie następuje za pomocą Profilu Zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się! Bardzo prosimy laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o przynisienie kopii lub przesłanie w formie załaczników skanów dyplomów. Potwierdzają one prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Jeśli masz wypełnionyi podpisany wniosek elektroniczny to musisz go dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru. Formę dostarczenia wybierasz z wyżej wymienionych, pamietaj wybierz tylko jedną metodę.

 2. W VIII LO wymagamy dodatkowo złożenia formularza wyboru drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC / PDF). Pobierz formularz wyboru drugiego języka obcego, uważnie przeczytaj jego treść, wypełnij podpisz, zeskanuj i dostarcz do szkoły jedną z wyżej wymienionych metod. Jeśli VIII LO jest dla Ciebie szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, chętnie odbierzemy od Ciebie formularz wyboru języka obcego oraz dodatkową, jeśli ją posiadasz, kopię wniosku elektronicznego. Dokumenty możesz dostarczyć do skrzynki podawczej lub zanieśc do sali 05 na parterze szkoły.

Uwagi: Dwa podpisane zdjęcia, kwestionariusz osobowy, możliwy do pobrania ze strony szkoły (pobierz wersja DOC  PDF), kartę zdrowia dziecka oraz zgody wymagane w VIII LO (pobierz wersja DOC  PDF) składają od 17 lipca tylko zakwalifikowani kandydaci wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w VIII LO. 

23 czerwca (piątek) - 10 lipca  do godz. 15.00 (poniedziałek) 

W tym terminie Komisja Rekrutacyjna w VIII LO pełni dyżury w sali 05 na parterze szkoły tylko w wyznaczone daty 23 czerwca oraz 6,7 i 10 lipca w godzinach 9.00-15.00. 26 i 27 czerwca zapraszamy w godzinach 10.00-13.00,  Od 28 czerwca do 5 lipca zalecamy kontakt mailowy rekrutacja@lo8.poznan.pl.

Uzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty oraz możliwość złożenia nowego lub zmiany poprzedniego wniosku o przyjęcie do szkoły.

Jeśli planujesz nas odwiedzic w szkole w dniach 6-10 lipca i osobiście przynieść dokumenty uzupełniajace wniosek, to nie wstawiaj załączników do swojego podania w systemie PCSS, bardzo ułatwi nam to pracę. Czekamy na Ciebie w sali 05 na parterze szkoły w godz. 9.00-15.00

Jesli z jakiegos powodu nie możesz w tych dniach nas odwiedzić musisz wszystkie dokumenty dostarczyc do nas jedną z ponizej wymnionych metod:

 • (zalecana) bezpośrednio przynosząc do VIII LO do sali 05 na parterze szkoły w godzinach pełnienia dyżuru przez Komisję Rekrutacyjną 9.00-15.00
 • przez SYSTEM NABÓR - szczegółową instrukcję znajdujesz na stronie PCSS 
 • listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 • dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej przy portierni VIII LO w godzinach otwarcia szkoły (dokumenty należy włożyć do koszulki foliowej lub opisanej koperty i wrzucić do skrznki) 

Obowiązkowe dokumenty uzupełniające wniosek:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona dwustronnie przez dyrektora szkoły podstawowej lub notarialnie.
 2. Kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 3. Zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
 4. W przypadku braku jednoznacznego zapisu osiągnięć na świadectwie prosimy o skany dyplomów, które ułatwią kwalifikację do uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji
 5. Dokumenty dodatkowe w przypadku spełnienia warunków - oświadczenia (samotne wychowywanie dziecka, piecza zastępcza lub/oraz wielodzietność). Wzory można pobrać ze strony dokumenty rekrutacyjne PCSS

Uwagi:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej musi być potwierdzona dwustronnie przez dyrektora szkoły podstawowej lub notarialnie. Prosimy dopilnować, aby wychowawcy klas wpisali na świadectwie ukończenia szkoły  konkursy oraz działania, które mają wpływ na wynik rekrutacji, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci pierwszeństwo  w przyjęciu do szkoły, dostarcz odpowiednie zaświadczenie. Oryginały dokumentów zaniesiesz, od 17 lipca do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole.
 2. Jeśli brałaś/łeś udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych to możesz otrzymać dodatkowe punkty, tylko wtedy, gdy dany konkurs lub dyscyplina sportowa znajduje się na liście punktowanych w procesie rekrutacji (patrz zasady obliczania punktów). W celu uniknięcia pomyłki zalecamy dostarczenie dyplomu lub wyraźnej kserokopii do wglądu przez Komisję Rekrutacyjną. 
 3. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia Kuratora Oświaty w Poznaniu.
 4. Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  zawierają wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych aktualne w danym roku szkolnym (w latach 2019-2023), stanowiąc potwierdzenie uprawnień ucznia. Jednakże warunkiem możliwości uwzględnienia ich przy rekrutacji jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 5. W tym terminie można zmienić szkoły oraz ich kolejność a tym samym również klasy we wniosku. 
   

Do 15 lipca (piątek)

Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach (samotne wychowywanie dziecka, piecza zastępcza lub/oraz wielodzietność)

Uwagi:

 1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje sprawdzenia dokumentów w tym zaświadczeń i oświadczeń. Kandydat widzi w systemie PCSS punktację za świadectwo, wyniki egzaminu oraz dodatkowe osiągnięcia.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy rekrutacja@lo8.poznan.pl


17 lipca (środa) godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydat może sprawdzić wyniki klasyfikacji logując się do systemu PCSS.

Uwagi:  Na podstawie Twojej listy preferencji klas oraz liczby uzyskanych punktów system dokona przydziału. Informację, czy znalazłaś/łeś się na liście zakwalifikowanych kandydatów do jednej z wybranych szkół i klas, znajdziesz w Internecie, logując się do elektronicznego naboru, oraz w szkole pierwszego wyboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz się dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w systemie PCSS oraz każdej szkole ponadpodstawowej. Składając, za zgodą rodziców, oryginały dokumentów potwierdzasz wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.  

17 lipca (poniedziałek) - 21 lipca do godz. 15.00 (piątek)

W tym terminie Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w VIII LO pełni dyżury tylko w wyznaczone daty 17 i 21 lipca godzinach 9.00-15.00. W pozostałe dni dyżur pełnią członkowie Komisji Rekrutacyjnej w sali 05 na parterze szkoły w godz. 10.00-13.00

Potwierdzenie woli nauki w VIII LO w postaci złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających wolę nauki w VIII LO:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
 4. Dwie fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL, klasa)
 5. Karta zdrowia dziecka
 6. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej (pobierz wersja DOC  PDF
 8. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC PDF) zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w VIII LO
   

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć stosowne podanie, odpowiednio umotywowane, do dyrektora szkoły np. o ponowne rozpatrzenie przydziału do grupy językowej drugiego języka nowożytnego.

24 lipca godz. 12.00 (poniedziałek)

Ogłoszenie przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych do szkoły wraz z ostatecznymi przydziałami do grup językowych

Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań rekrutacyjnych wobec VIII LO, możesz poczuć się już uczniem I klasy. Gratulujemy!

24 lipca godz. 15.00 (poniedziałek)

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Do 27 lipca (czwartek)

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złozenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Pamiętaj masz prawo napisać podanie do dyrektora szkoły w każdej sprawie dotyczącej naboru, Jeśli rozważasz jego napisanie uczyń to najlepiej do 24 lipca 2023 r. i złoż je w Komisji Rekrutacyjnej, masz wtedy większe szanse na jego szybkie rozpatrzenie.

  
Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej
 
25 lipca (wtorek) - 28 lipca godz. 15.00 (piątek)
 
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Złóż stosowne podanie w systemie PCSS. Pamiętaj obowiązuje taka sama procedura jak w przypadku rekrutacji głównej. 
 
Do 12 sierpnia (piątek) 
 
Komisja Rekrutacyjna  weryfikuje całą dokumentację.złożoną w naborze uzupełniającym.
 
3 sierpnia (czwartek) godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. 

3 sierpnia (wtorek) - 10 sierpnia do godz. 15.00 (czwartek)

Potwierdzenie woli nauki w VIII LO w postaci złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających wolę nauki w VIII LO:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
 4. Dwie fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
 5. Karta zdrowia dziecka
 6. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej (pobierz wersja DOC  PDF
 8. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o wydanie mlegitymacji DOC PDF m-legitymacja nie jest obowiązkowa, ale na pewno przydatna. Zgoda musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Komisja Rekrutacyjna sama dopisze nr legitymacji.
 9. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC PDFzgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w VIII LO
   

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. 

11 sierpnia (wtorek) do godz. 12.00

Ogłoszenie przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych, wraz z ostatecznymi przydziałami do grup językowych i nieprzyjętych

11 sierpnia (wtorek) godz. 15.00

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Do 14 sierpnia (piątek)

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złozenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej