Original

Spis internatów i burs szkolnych


1. Internat ul. Czajcza 14 tel. 61-833-25-10
2. Internat ul. Sierakowska 20/26
3. Bursa Szkolna ul. Czeremchowa 22 tel. 61-832-14-16
4. Bursa ul. Młyńska 11 tel. 61-852-26-87
5. Bursa Szkolna ul. Krakowska 17 tel. 61-852-40-79      bursa tylko dla dziewcząt
6. Bursa Szkolna ul. Szamotulska 33 tel. 61-867-40-05