Original

Siatki godzin dla liceum 3-letniego


A IKA Informatyczna Klasa Akademicka 
(przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka)

lata nauki      I II III I - III liczba
przedmiot liczba godzin P R 30 PR 32 PR 29 PR 91 suma godzin
język polski 360   4   5   3   12 12 360
język obcy I 270   3   3   3   9 9 270
język obcy II 180   2   2   2   6 6 180
matematyka 300 180 4   3 4 3 3 10 17 510
wychowanie fizyczne 270   3   3   3   9 9 270
zajęcia z wychowawcą 90   1   1   1   3 3 90
historia 60   2           2 2 60
podstawy przedsiębiorczości 60   2           2 2 60
wiedza o kulturze 30   1           1 1 30
wiedza o społeczeństwie 30   1           1 1 30
geografia 30   1           1 1 30
biologia 30   1           1 1 30
chemia 30   1           1 1 30
fizyka 30 240 1     5   4 1 10 300
informatyka 30 180 1 1   4   4 1 10 300
edukacja dla bezpieczeństwa 30   1           1 1 30
historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)
  120       2   2   4 120
analiza tekstów kultury (przedmiot uzupełniający)   30           1   1 30
do wykorzystania z podziałem na P i R+U     29 1 17 15 15 14 61 91 2730
suma do wykorzystania      30 32 29 91  
obowiązkowa liczba godzin tygodniowo      30 32 29 91  
religia/ etyka     2   2   2   6   180
wdżr     0,5   0,5   0,5   1,5   45

B MKA Matematyczna Klasa Akademicka
(przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka)

lata nauki      I II III I - III liczba
przedmiot liczba godzin P R 30 PR 32 PR 29 PR 91 suma liczba godzin
język polski 360   4   5   3   12 12 360
język obcy I 270   3   3   3   9 9 270
język obcy II 180   2   2   2   6 6 180
matematyka 300 180 4+1*   3 4 3 4 10 18+1 540+30
wychowanie fizyczne 270   3   3   3   9 9 270
zajęcia z wychowawcą 90   1   1   1   3 3 90
historia 60   2           2 2 60
podstawy przedsiębiorczości 60   2           2 2 60
wiedza o kulturze 30   1           1 1 30
wiedza o społeczeństwie 30   1           1 1 30
geografia 30   1           1 1 30
biologia 30   1           1 1 30
chemia 30   1           1 1 30
fizyka 30 240 1     5   4 1 10 300
informatyka 30 180 1 1   4   3 1 9 270
edukacja dla bezpieczeństwa 30   1           1 1 30
historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)   120       2   2   4 120
analiza tekstów kultury (przedmiot uzupełniający)   30           1   1 30
do wykorzystania z podziałem na P i R+U     29+1 1 17 15 15 14 61 91+1 2730+30
suma do wykorzystania      30 32 29 91  
obowiązkowa liczba godzin tygodniowo      30 32 29 91  
religia/ etyka     2   2   2   6   180
wdżr     0,5   0,5   0,5   1,5   45

C FKA Fizyczna Klasa Akademicka 
(przedmioty rozszerzone: fizyka,matematyka,
informatyka)

lata nauki      I II III I - III liczba
przedmiot liczba godzin P R 30 PR 32 PR 29 PR 91 suma liczba godzin
język polski 360   4   5   3   12 12 360
język obcy I 270   3   3   3   9 9 270
język obcy II 180   2   2   2   6 6 180
matematyka 300 180 4   3 4 3 3 10 17 510
wychowanie fizyczne 270   3   3   3   9 9 270
zajęcia z wychowawcą 90   1   1   1   3 3 90
historia 60   2           2 2 60
podstawy przedsiębiorczości 60   2           2 2 60
wiedza o kulturze 30   1           1 1 30
wiedza o społeczeństwie 30   1           1 1 30
geografia 30   1           1 1 30
biologia 30   1           1 1 30
chemia 30   1           1 1 30
fizyka 30 240 1+1*     5   5 1 11+1* 330+30
informatyka 30 180 1 1   4   3 1 9 270
edukacja dla bezpieczeństwa 30   1           1 1 30
historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)   120       2   2   4 120
analiza tekstów kultury (przedmiot uzupełniający)   30           1   1 30
do wykorzystania z podziałem na P i R+U     29 1 17 15 15 14 61 91 2730+30
suma do wykorzystania      30 32 29 91  
obowiązkowa liczba godzin tygodniowo      30 32 29 91  
religia/ etyka     2   2   2   6   180
wdżr     0,5   0,5   0,5   1,5   45

 

D EKA Ekonomiczna Klasa Akademicka
(przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.angielski)

lata nauki      I II III I - III liczba
przedmiot liczba godzin P R 30 PR 32 PR 29 PR 91 suma liczba godzin
język polski 360   4   5   3   12 12 360
język obcy I 270 180 3   3 3 3 3 9 15 450
język obcy II 180   2   2   2   6 6 180
matematyka 300 180 4   3 4 3 3 10 17 510
wychowanie fizyczne 270   3   3   3   9 9 270
zajęcia z wychowawcą 90   1   1   1   3 3 90
historia 60   2           2 2 60
podstawy przedsiębiorczości 60   2           2 2 60
wiedza o kulturze 30   1           1 1 30
wiedza o społeczeństwie 30   1           1 1 30
geografia 30 240 1     5   5 1 11 330
biologia 30   1           1 1 30
chemia 30   1           1 1 30
fizyka 30   1           1 1 30
informatyka 30   2           2 2 60
edukacja dla bezpieczeństwa 30   1           1 1 30
historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)   120       2   2   4 120
ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)   30       1       1 30
analiza tekstów kultury (przedmiot uzupełniający)   30           1   1 30
do wykorzystania z podziałem na P i R+U     30 0 17 15 15 14 62 91 2730
suma do wykorzystania      30 32 29 91  
obowiązkowa liczba godzin tygodniowo      30 32 29 91  
religia/ etyka     2   2   2   6   180
wdżr     0,5   0,5   0,5   1,5   45

 

E,F PKM Patronackie Klasy Medyczne
(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia)

lata nauki       I  II  III  I-III liczba
przedmiot liczba godzin P R 30 PR 32 PR 29 PR 91 suma godzin
język polski 360   4   5   3   12 12 360
język obcy I 270   3   3   3   9 9 270
język obcy II 180   2   2   2   6 6 180
matematyka 300   4   3   3   10 10 300
wychowanie fizyczne 270   3   3   3   9 9 270
zajęcia z wychowawcą 90   1   1   1   3 3 90
historia 60   2           2 2 60
podstawy przedsiębiorczości 60   2           2 2 60
wiedza o kulturze 30   1           1 1 30
wiedza o społeczeństwie 30   1           1 1 30
geografia 30   1           1 1 30
biologia 30 240 1+2*     6   5 1 12+2* 360+60*
chemia 30 240 1     6   5 1 12 360
fizyka 30   1           1 1 30
informatyka 30   2           2 2 60
edukacja dla bezpieczeństwa 30   1           1 1 30
historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)   120       2   2   4 120
fizyka medyczna (przedmiot uzupełniajacy)   60       1   1   2 60
analiza tekstów kultury (przedmiot uzupełniający)   30           1   1 30
do wykorzystania z podziałem na P i R+U     30+2 0 17 15 15 14 62 91+2 2730+60
suma do wykorzystania      30 32 29 91  
obowiązkowa liczba godzin tygodniowo      30 32 29 91  
religia/ etyka     2   2   2   6   180
wdżr     0,5   0,5   0,5   1,5   45

 

* godziny dodatkowe - opłacane przez miasto na podstawie corocznie składanego wniosku o przydział dodatkowych godzin