Original

Siatki godzin dla liceum 4-letniego rocznik 2019/2020


 A IKA Informatyczna Klasa Akademicka
(przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka)
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą IKA
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
Zakres podstawowy
1.
Język polski
4
4
4
4
16
2.
Język obcy nowożytny
3
2
3
2
3
2
3
2
12
8
3.
Drugi język obcy nowożytny
4.
Plastyka2)
1
-
-
-
1
5.
Historia
2
2
2
2
8
6.
Wiedza o społeczeństwie
1
1
-
-
2
7.
Podstawy przedsiębiorczości
 
1
1
-
2
8.
Geografia
1
2
1
 
4
9.
Biologia
1
2
1
 
4
10.
Chemia
1
2
1
 
4
11.
Fizyka
1+1
1+1
2+2
+3
4+7=11
12.
Matematyka
3+2
4+1
3+2+1*
4+1+1*
14+6+2*=22
13.
Informatyka
1+1
1+3
1+3
+2+1*
3+9+1*=13
14.
Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15.
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16.
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
1
4
 
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą
26
29
25
19
99
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
4
5
7
6
22
 
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą
30
34
32
25
121
 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
3*
3*
Ogółem
123
Religia/etyka3)
Wychowanie do życia w rodzinie4)
Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura5)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa6)
Zajęcia sportowe7)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne8)
Język migowy8)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej9)
Doradztwo zawodowe
minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania
 
 B MKA Matematyczna Klasa Akademicka
(przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka)
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą MKA
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
Zakres podstawowy
1.
Język polski
4
4
4
4
16
2.
Język obcy nowożytny
3
2
3
2
3
2
3
2
12
8
3.
Drugi język obcy nowożytny
4.
Plastyka2)
1
-
-
-
1
5.
Historia
2
2
2
2
8
6.
Wiedza o społeczeństwie
1
1
-
-
2
7.
Podstawy przedsiębiorczości
 
1
1
-
2
8.
Geografia
1
2
1
 
4
9.
Biologia
1
2
1
 
4
10.
Chemia
1
2
1
 
4
11.
Fizyka
1+1
1+1
2+2
+3
4+7=11
12.
Matematyka
3+2
4+1
3+3+1*
4+1+1*
14+7+2*=23
13.
Informatyka
1+1
1+3
1+2
+2+1*
3+8+1*=12
14.
Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15.
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16.
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
1
4
 
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą
26
29
25
19
99
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
4
5
7
6
22
 
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą
30
34
32
25
121
 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
3*
3*
Ogółem
123
Religia/etyka3)
Wychowanie do życia w rodzinie4)
Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura5)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa6)
Zajęcia sportowe7)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne8)
Język migowy8)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej9)
Doradztwo zawodowe
minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania
 
 C FKA Fizyczna Klasa Akademicka
(przedmioty rozszerzone: fizyka,matematyka,
informatyka)
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą FKA
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
Zakres podstawowy
1.
Język polski
4
4
4
4
16
2.
Język obcy nowożytny
3
2
3
2
3
2
3
2
12
8
3.
Drugi język obcy nowożytny
4.
Plastyka2)
1
-
-
-
1
5.
Historia
2
2
2
2
8
6.
Wiedza o społeczeństwie
1
1
-
-
2
7.
Podstawy przedsiębiorczości
 
1
1
-
2
8.
Geografia
1
2
1
 
4
9.
Biologia
1
2
1
 
4
10.
Chemia
1
2
1
 
4
11.
Fizyka
1+1
1+1
2+3
+3
4+8=12
12.
Matematyka
3+2
4+1
3+2+1*
4+1+1*
14+6+2*=22
13.
Informatyka
1+1
1+3
1+2
+2+1*
3+8+1*=12
14.
Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15.
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16.
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
1
4
 
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą
26
29
25
19
99
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
4
5
7
6
22
 
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą
30
34
32
25
121
 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
3*
3*
Ogółem
123
Religia/etyka3)
Wychowanie do życia w rodzinie4)
Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura5)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa6)
Zajęcia sportowe7)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne8)
Język migowy8)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej9)
Doradztwo zawodowe
minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania
 
D/E/F PKM Patronackie Klasy Medyczne

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia)
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą PKM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
Zakres podstawowy
1.
Język polski
4
4
4
4
16
2.
Język obcy nowożytny
3
2
3
2
3
2
3
2
12
8
3.
Drugi język obcy nowożytny
4.
Filozofia2)
1
-
-
-
1
5.
Historia
2
2
2
2
8
6.
Wiedza o społeczeństwie
1
1
-
-
2
7.
Podstawy przedsiębiorczości
 
1
1
-
2
8.
Geografia
1
2
1
 
4
9.
Biologia
1+2
2+3
1+3
+3+1*
4+11+1*=16
10.
Chemia
1+2
2+2
1+4
+3+1*
4+11+1*=16
11.
Fizyka
1
1
2
 
4
12.
Matematyka
3
4
3+1*
4
14+1*=15
13.
Informatyka
1
1
1
 
3
14.
Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15.
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16.
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
1
4
 
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą
26
29
25
19
99
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
4
5
7
6
22
 
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą
30
34
32
25
121
 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
3*
3*
Ogółem
123
Religia/etyka3)
Wychowanie do życia w rodzinie4)
Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura5)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa6)
Zajęcia sportowe7)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne8)
Język migowy8)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej9)
Doradztwo zawodowe
minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania
 
G/H EKA Ekonomiczne Klasy Akademickie
(przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.angielski)
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą EKA
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
Razem w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
Zakres podstawowy
1.
Język polski
4
4
4
4
16
2.
Język obcy nowożytny
3+1
2
3+1
2
3+2
2
3+2
2
12+6=18
8
3.
Drugi język obcy nowożytny
4.
Plastyka2)
1
-
-
-
1
5.
Historia
2
2
2
2
8
6.
Wiedza o społeczeństwie
1
1
-
-
2
7.
Podstawy przedsiębiorczości
 
1
1
-
2
8.
Geografia
1+1
2+3
1+3
+3+1*
4+10+1*=15
9.
Biologia
1
2
1
 
4
10.
Chemia
1
2
1
 
4
11.
Fizyka
1
1
2
 
4
12.
Matematyka
3+2
4+1
3+2+1*
4+1+1*
14+6+2*=22
13.
Informatyka
1
1
1
 
3
14.
Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15.
Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16.
Zajęcia z wychowawcą
1
1
1
1
4
 
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą
26
29
25
19
99
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
4
5
7
6
22
 
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą
30
34
32
25
121
 
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
3*
3*
Ogółem
123
Religia/etyka3)
Wychowanie do życia w rodzinie4)
Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura5)
Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa6)
Zajęcia sportowe7)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne8)
Język migowy8)
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej9)
Doradztwo zawodowe
minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania
 
 1) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym.
2) Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, który będzie realizowany w klasie I.
3) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
4) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
5) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
6) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
7) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.
8) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.
9) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe.