Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rok szkolny 2023/2024 trwa od 01.09.2023 (piątek) do 31.08.2024 (piątek)
 
I półrocze: 01.09.2023 (piątek) - 22.12.2023 (piątek)
II półrocze: 02.01.2024 (wtorek) - 21.06.2024 (piątek)
Zakończenie zajęć w klasach IV – 26.04.2024 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości09. 07.2024 (wtorek)
 
FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE
 
1.      Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 (sobota) – 31.12.2023 (niedziela)
2.      Ferie zimowe: 12.02.2024 (poniedziałek) – 25.02.2024 (niedziela)
3.      Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024 (czwartek) – 02.04.2024 (wtorek)
4.      Wakacje letnie: 22.06.2024 (sobota) – 31.08.2024 (sobota)
 

Rekolekcje adwentowe:
04.12.2023 (poniedziałek); 05.12.2023 (wtorek); 06.12.2023 (środa) - Msza św. dla kl. I, II, III, IV
Wyjazd kl. IV do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień 
 
  
EGZAMIN MATURALNY
Terminy zgodne z harmonogramem CKE
 
Egzaminy pisemne: 07.05.2024 (wtorek) – 24.05.2024 (piątek)
Egzaminy ustne:       11.05.-16.05.2024 (sobota- czwartek) – 20.05-25.05.2024 (poniedziałek - sobota)
 
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 26.04.2024 (piątek) od godz. 12.30
 
Egzamin w terminie dodatkowym:
- egzaminy pisemne i ustne: 03.06.2024 – 17.06.2024
Egzamin w terminie poprawkowym:
- część pisemna: 20.08.2024 (wtorek), godz. 9.00
- część ustna: 21.08.2024
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 
2.11.2023 (czwartek) – po Wszystkich Świętych
3.11.2023 (piątek) – po Wszystkich Świętych
29.04.2024 (poniedziałek) – przed 1. i 3. Maja
30.04.2024 (wtorek) - przed 1. i 3. Maja
02.05.2024 (piątek) – Dzień Flagi
07.05.2024 (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
08.05.2024 (środa) - pisemny egzamin maturalny z matematyki PP
09.05.2024 (czwartek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP
13.05.2024 (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PR
31.05. 2024 (piątek) – dzień wolny po Bożym Ciele

 
NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH
 
XXIV Targi Edukacyjne: 08.03.2024 (piątek) – 10.03.2024 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 19.03.2024 (wtorek), godz. 17.30
 
 KLASYFIKACJA UCZNIÓW
 
DATA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
22.11.2023 (środa)
Oceny proponowane
24.11.2023 (piątek)
Informacja o ocenach dla rodziców
27.11.2023 (poniedziałek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
20.12.2023 (środa)
Ostateczne wystawienie ocen
21.12.2023 – od godz. 15.30 (czwartek)
RADA KLASYFIKACYJNA
kl. IV – 15.30
kl. III – 16.30
kl. II  – 17.15
kl. I  – 18.00
KLASY MATURALNE
22.03.2024 (piątek)
Oceny proponowane
26.03.2024 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania
z rodzicami
19.04.2024 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
19.04.2024 w godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
22.04.2024 do godz. 10.30 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
22.04.2024 do godz. 13.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
22.04.2024 – godz. 15.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
23.04.2024 – godz. 15.00 (wtorek)
Posiedzenie Kapituły „Primus inter pares”
II PÓŁROCZE
17.05.2024 (piątek)
Oceny proponowane
21.05.2024 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
29.05.2024 (środa)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
14.06.2024 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
14.06.2024 w godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
17.06.2024 do godz. 8.00 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
17.06.2024 do godziny 11.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
17.06.2024 – od godz. 14.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA 
kl. III – 14.30
kl. II  – 15.30
kl. I  – 16.30
 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
2023/2024
 
DATA
GODZINA
TEMATYKA
31.08.2023 (czwartek)
11.00 – 14.00
Rada szkoleniowa – posiedzenie przedmiotowych zespołów samokształceniowych; nowe regulaminy wewnątrzszkolne
01.09.2023 (piątek)
10.00 – 14.00
Organizacja roku szkolnego 2023/2024 – sala 104
03.10.2023 (wtorek)
16.15
Rada szkoleniowa
1)      Analiza wyników maturalnych 2023
2)      Losy absolwentów 2023
04.12.2023 (poniedziałek)
13.00
Rada szkoleniowa
05.12.2023 (wtorek)
13.00
Rada szkoleniowa
21.12.2023 (czwartek)
kl. IV – 15.30
kl. III – 16.30
kl. II – 17.15
kl. I – 18.00
Rada klasyfikacyjna
03.01.2024 (środa)
14.45
Rada analityczna
22.04.2024 (poniedziałek)
15.30
 
Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
Rada klasyfikacyjna klas IV
17.06.2024 (poniedziałek)
kl. III – 14.30
kl. II – 15.30
kl. I  – 16.30
Rada klasyfikacyjna
20.06.2024 (czwartek)
12.30
Rada analityczna
 
ZEBRANIA Z RODZICAMI
2023/2024 
 
DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
18.09.2023 (poniedziałek)
17.30
Kl. IV
spotkanie
w auli
z Dyrektorem szkoły 
Procedury maturalne
18.15
stacjonarnie
sala - zebranie z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami
17.30
Kl. III
stacjonarnie
sala - zebranie z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami

18.30
 
spotkanie
w auli
z Dyrektorem szkoły
 
Procedury maturalne
17.30
Kl. II
stacjonarnie
sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami
19.09.2023
(wtorek)
17.30
 
Kl. I
spotkanie
z Dyrektorem szkoły w auli
 
spotkanie
z psychologiem
/ pedagogiem
Pierwsze zebranie z rodzicami
w nowym roku szkolnym
stacjonarnie sala - zebranie
z wychowawcą
26.09.2023 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
07.11.2023 (wtorek)
17.30 – 19.00
 
Kl. I, II, III, IV
 
Konsultacje indywidualne dla rodziców
09.01.2024 (wtorek)
 
 
17.30
 
Kl. I
Kl. II
Kl. III
Kl. IV
zebranie
z wychowawcą 
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
26.03.2024 (wtorek)
17.30
Kl. IV 
zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
23.04.2024 (wtorek)
17.30 – 19.00
Kl. I, II, III
 
Konsultacje indywidualne dla rodziców
 
 WYCHOWAWSTWA
 
KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA KLASA WYCHOWAWCA
1 A 
IKA
mgr Paweł Olszowiak 2 A
IKA
mgr inż.Wojciech Roszczyński 3 A
IKA
mgr  Aleksandra Radziszewska 4 A
IKA

mgr inż. Alina Gościniak

1 B MKA mgr inż. Karolina Kawczyn 2 B MKA mgr Eliza Baranowska 3 B MKA mgr  Kinga Jankowska 4 B MKA

mgr  Magdalena Zmudzińska

1 C FKA mgr  Paweł Saneluta 2 C FKA mgr Małgorzata Borczyńska 3 C FKA mgr  Artur Kubiak 4 C
FKA

mgr Wiesława Wolniak

1 D EKA mgr  Danuta Kin 2 D EKA mgr Maciej Ziemer 3 D EKA mgr Katarzyna Wasielewska 4 D
EKA

mgr Dorota Koźlik

1 E PKM mgr Kinga Kucharska 2 E PKM mgr Barbara Pająk 3 E PKM mgr Anna Bronz-Wójcik 4 E
PKM

mgr Hubert Krystkowiak

1 F PKM mgr  Elwira Pawlęty 2 F PKM mgr  Jakub Macierzyński 3 F PKM mgr Anna Lisiecka 4 F
PKM

mgr Jerzy Kaźmierczak

1 G
PKM

mgr  Jacek
Skrzypczak
   

 

     
               
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
listopad
 
 
01.11
02.11
03.11
grudzień
04.12
05.12
 
 
 
 
styczeń
01.01
 
 
 
 
marzec
 
 
 
28.03
29.03
kwiecień
01.04.
29.04
02.04.
30.04
 
 
 
maj
 
 
13.05.
07.05
01.05
08.05
 
02.05.
09.05
30.05
03.05
 
31.05
 
 
UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
w roku szkolnym 2023/2024
 
DATA
UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA
KLASA
NAUCZYCIEL
UWAGI
04.09.2023
(poniedziałek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 
Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
3B
p. K. Jankowska
aula
 
od 05.09.2023
(wtorek)
Kiermasz używanych podręczników
3A
p. A. Radziszewska
online
08.09.2023
(piątek)
 
„Nie ma większej Miłości.
Rodzina Ulmów”
- prezentacja relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej
wybrani uczniowie
ks. A. Szafranek,
ks. B. Dolata
p. J. Kaźmierczak
dowolna forma
21.09.2023
(czwartek)
godz. 12.30
Uroczyste pasowanie na uczniów
VIII LO w Poznaniu –
aula klasy pierwsze
3C
 
p. A. Kubiak
aula
22.09.2023
(piątek)
Integracja dla klas pierwszych w Radlinie
 
 
wychowawcy – opiekun
psycholog/
pedagog/
wicedyrektor
Organizator: Sportom
koordynuje p. A. Bronz-Wójcik
28.09.2023
(czwartek)
Europejski Dzień Języków
pod patronatem Rady Europy
 
p. E. Górczak
p. H. Krystkowiak
quiz z wiedzy o językach
wykład
aula
stoiska wydawnictw
29.09.2023
(piątek)
godz. 17.00
Artystyczny Salonik
XII Czytanie narodowe –
„Nad Niemnem” - Eliza Orzeszkowa
uczniowie
i nauczyciele
p. A. Cierechowicz
aula
05.10.2023
(czwartek)
 
A jednak wojna
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych klas pierwszych:
1A, 1B, 1C, 1D
09.10.-13.10.2023
(pon. – piątek)
wykłady od godz. 10.45
 
XVII Tydzień Informatyki
 
 
 
1A, 2A,
3A, 4A
p. A. Gościniak,
p. W. Roszczyński
p. K. Kawczyn
 
Kl. 1A - uczestniczy wyłącznie w wykładach
Kl. 2A, 3A, 4 A – uczestniczy w całym programie
aula
13.10.2023
 (piątek)
 „Adasie”
SzRU
 
 
 
 
p. H. Krystkowiak
p. A. Lisiecka
 
 
 
 
 
 
 
p. W. Wolniak
 
13.30-14.45 - aula
Nauczyciele, delegacje
2-osobowe z każdej klasy
 (przerwy 5-minutowe; 8, 9 lekcja zawieszone) 
 
Spotkanie wszystkich pracowników szkoły
19.10.2023
(czwartek)
Zdjęcia klasowe klas I, II, III, IV
 
p. A. Bronz-Wójcik
aula
20.10.2023
(piątek)
17.00 – 20.00
Połowinki dla klas III
w szkole
 
3F
p. A. Lisiecka
 
 
koordynuje
p. A. Bronz-Wójcik
aula
09.11.2023
 (czwartek)
Święto Niepodległości
rocznica odzyskania niepodległości
3C
p. A. Kubiak
dowolna forma
23.11.2023
(czwartek)
Dzień Patrona
168. rocznica śmierci Adama Mickiewicza
Święto szkoły
3A
p. A. Radziszewska
 
aula
 
24.11.2023
(piątek)
Artystyczny Salonik
 
 
p. A. Cierechowicz
 
aula
04.12.2023
(poniedziałek)
05.12.2023
(wtorek)
06.12.2023
(środa)
Rekolekcje adwentowe
 
 
Rekolekcje adwentowe – msza św.
 
ks. A. Szafranek
ks. B. Dolata
 
 
06.12.2023
(środa)
 
Strojenie choinek
(aula, pokój nauczycielski, parter)
klasy pierwsze
grupy 2 – 3 osobowe
wychowawcy klas pierwszych
Koordynator
p. E. Pawlęty
07.12.2023
(czwartek)
42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
3D
p. K. Wasielewska
p. J. Kaźmierczak
Forma dowolna
07.12.2023
(czwartek)
Stan wojenny w Polsce
 
p. J. Burchardt
wykład w auli
dla wybranych klas pierwszych – 1D, E, F, G
09.12.2023
(sobota)
Wyjazd na jarmark świąteczny
do Drezno lub Berlina
 
 
p. D. Kin
Organizator: Sportom
22.12.2023
(piątek)
Ogłoszenie wyników konkursu piosenki świątecznej w językach obcych
 
nauczyciele języków obcych
Koordynatorzy: p. B. Pająk/
p. M. Zmudzińska
online
22.12.2023
(piątek)
Wigilia szkolna
 
 
 
 
Jasełka
 
 
 
 
schola
wybrana klasa
 
 
 
 
 
 
 
 
ks. B. Dolata,
ks. A. Szafranek
 
 
 
 
 
Komisja socjalna
 
 
 
godz. 08.00
księżą katecheci zapraszają na mszę św.
 
godz. 09.30 – 10.30
Jasełka w auli,
życzenia Dyrekcji
 
godz. 10.45 – 11.45 – wigilie klasowe w salach
 
12.00 – spotkanie wigilijne pracowników i emerytów
27.01.2024
(sobota)
 
Studniówka
klasy czwarte
rada rodziców
wychowawcy klas czwartych
koordynator
p. A. Bronz-Wójcik
02.02.2024
(piątek)
Artystyczny Salonik
 
 
p. A. Cierechowicz
 
 
29.02.2024
(czwartek)
Prezentacja DKMS
(dawcy szpiku)
Klasy maturalne
p. D. Kin
Studenci medycyny
IFMSA
marzec
Dni Matematyki
 
nauczyciele matematyki
koordynuje
p. A. Wanot
01.03.2024
(piątek)
 
VII Konkurs Piosenki Anny Jantar
Artystyczny Salonik
 
2F
p. A. Cierechowicz,
p. J. Macierzyński
aula
07.03.2024
(czwartek)
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1.03)
„Cichociemni – elita Polskiego Państwa Podziemnego”
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych – 1A, B, C, D
19.03.2024
(wtorek)
godz. 17.30
Drzwi Otwarte
 
 
SzRU
p. W. Wolniak
 
p. H. Krystkowaiak
p. A. Lisiecka
 
18.04.2024
(czwartek)
Procedury maturalne
klasy IV
p. Dyrektor
 
18.04.2024
(czwartek)
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”
81. rocznica
powstania w getcie warszawskim
wybrana klasa
p. A. Bronz-Wójcik
p. H. Posadzy-Tomczak
 
kwiecień
Dni Przedsiębiorczości
SzRU
1D, 2D, 3D
(EKA)
p. D. Koźlik
p. M. Stróżyńska
 
 
25.04.2024
(czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
3E
p. A. Bronz-Wójcik
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
25.04.2024
(czwartek)
20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
3A
p. A. Radziszewska
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
26.04.2024
(piątek)
Pożegnanie Absolwentów
3E
p. A. Bronz-Wójcik
Zakończenie zajęć
w klasach czwartych;
wręczenie świadectw
ukończenia szkoły
 
26.04.2024
(piątek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny
klasy pierwsze
wychowawcy klas
koordynator
p. D. Kin
07.- 09.05.2024
(wtorek-czwartek)
Zdjęcia na tablo
maturzyści
 
Koordynator
p. A. Bronz-Wójcik
29.05.2024
(czwartek)
Czerwiec ‘56
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych – dwie klasy
1E, 1F, 1G
05.06 – 07.06.2024
(środa-piątek)
Wycieczka dydaktyczna dla klas drugich, zgodna z programem wychowawczym szkoły, np. Śmiełów, Wrocław

Wycieczka turystyczna dla klas  trzecich
nieobowiązkowa -wycieczki jednodniowe / max. trzydniowe
 
 
 
13.06.2024
(czwartek)
67. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
3B
p. K. Jankowska
Forma dowolna
18.06.2024
(wtorek)
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w terenie
 
 
 
19.06.2024
(środa)
Gra miejska dla klas II i III
 
Kolorowy piknik na dziedzińcu szkoły
dla klas I
3C
 
SzRU
p. A. Kubiak
 
p. H. Krystkowiak
p. A. Lisiecka
 
 
 
p. A. Bronz-Wójcik
 
20.06.2024
(czwartek)
Dzień Sportu
3F
p. A. Lisiecka
 
nauczyciele wychowania fizycznego
21.06.2024
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
3D
p. K. Wasielewska
aula
02.09.2024
(poniedziałek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025
2E (3E)
p. B. Pająk
aula
 
 
PROJEKTY
  • Fonetyka języka angielskiego jako skuteczne narzędzie w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych ucznia. – autorka: p. Ewa Górczak
  • „Porozmawiaj z obrazem” – zajęcia pozalekcyjne w j. ang. w Muzeum Narodowym – p. E. Górczak
  • Ekologiczny projekt „Prometeruse” z Berlinem – p. E. Górczak / p. M. Krawczak
  • Dni Medycyny – cykl całoroczny – spotkania z lekarzami, pracownikami nauk medycznych, studentami medycyny – p. I. Płotka
  • Spotkania z przedstawicielami Spółki Żabka spółka z o.o. – p. D. Koźlik, p. M. Stróżyńska
 
Wznowienie kontaktu w ramach WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
 
z państwami niemieckojęzycznymi, koordynatorzy: p. Anna Bronz-Wojcik / p. Kinga Jankowska
z Francją, koordynator: p. Olga Skórzewska
z Kaoshiung (Tajwan), koordynator p. Jakub Macierzyński
 
Wycieczki zagraniczne
Jarmark świąteczny – Niemcy, koordynator p. Danuta Kin
Wycieczka dydaktyczna: Anglia/ Szkocja, koordynatorzy: p. Danuta Kin, p. Elwira Pawlęty
  
Projekt historyczny: Polska – Niemcy, koordynator p. Anna Bronz-Wójcik  (kl. 3D)
 
Planowane wymiany ze szkołami w Niemczech (2023/2024 i 2024/2025)
  • Wymiana ze szkołą z okolic Magdeburga - Gymnasium "Dr.-Carl-Hermann" in Schönebeck (Elbe) (10.09-16.09. 2023 Schönebeck: p. Anna Bronz-Wójcik , p. Iwona Janiak) – kontynuacja: wiosna 2024 / jesień 2024  
  • Wymiana ze szkołą z okolic Stuttgartu - Haldenberg-Realschule in Uhingen   (05.10 - 10.10. 2023:  p. Anna Bronz-Wójcik, …) Oświęcim, Morawa  - kontynuacja: 13.04-17.04 Uhingen  
  • Wymiana ze szkołą w Bawarii - Gymnasium w Gars am Inn - jesień 2024 / wiosna 2025 - p. Anna Bronz-Wójcik, p. Kinga Jankowska