Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 trwa od 01.09.2016 (czwartek) do 31.08.2017 (czwartek)

I półrocze: 01.09.2016 - 22.12.2016
II półrocze: 02.01.2017 - 23.06.2017*
Zakończenie zajęć w klasach III – 28.04.2017 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości -30.06.2017 (piątek)

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016 (piątek) – 31.12.2016 (sobota)
Ferie zimowe: 30.01.2017 (poniedziałek) – 12.02.2017 (niedziela)
Wiosenna przerwa świąteczna: 13.04.2017 (czwartek) – 18.04.2017 (wtorek)
Wakacje letnie: 24.06.2017 (sobota)* – 31.08.2017 (czwartek)

Rekolekcje: 22.03.2017 (środa) – 24.03.2017 (piątek)
Msza św. dla kl. I, II, III: 24.03.2017 (piątek) – godz. 9.00 - (od godz. 10.50 – 4 lekcja – pozostałe lekcje wg planu)
Wyjazd kl. III do Częstochowy – 26.04.2017 (środa)

EGZAMIN MATURALNY

Egzaminy pisemne: 04.05.2017 (czwartek) – 26.05.2017 (piątek)
Egzaminy ustne: 08.05.2017 (poniedziałek) – 20.05.2017 (sobota)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 28.04.2017 (piątek) od godz. 12.30

Egzamin w terminie dodatkowym:

  • egzaminy pisemne i ustne: 1.06 – 20.06.2017

Egzamin w terminie poprawkowym:

  • część pisemna: 22.08.2017, godz. 9.00
  • część ustna: 23 – 25.08.2017

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

14.10.2016 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
31.10.2016 (poniedziałek) – przed Dniem Wszystkich Świętych
02.05.2017 (wtorek) – Święto Flagi
04.05.2017 (czwartek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2017 (piątek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki
08.05.2017 (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
16.06.2017 (piątek) – po święcie Bożego Ciała

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Targi Edukacyjne: 24.03.2017 (piątek) – 26.03.2017 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 11.04.2017 (wtorek), godz. 17.30

KLASYFIKACJA UCZNIÓW

 

DATA ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
21.11.2016 (poniedziałek) Oceny proponowane
22.11.2016 (wtorek) Informacja o ocenach dla rodziców
25.11.2016 (piątek) Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
21.12.2016 (środa) Ostateczne wystawienie ocen
02.01.2017 – od godz. 15.30 (poniedziałek) RADA KLASYFIKACYJNA
KLASY MATURALNE
20.03.2017 (poniedziałek) Oceny proponowane
21.03.2017 (wtorek) Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania z rodzicami
20.04.2017 do godz. 15.00 (czwartek) Ostateczne wystawienie ocen
21.04.2017 do godz. 9.00 (piątek) Składanie wniosków o podwyższenie oceny
21.04.2017 do godz. 10.30 (piątek) Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
21.04.2017 do godz. 15.00 (piątek) Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
24.04.2017 – godz. 15.30 (poniedziałek) RADA KLASYFIKACYJNA
II PÓŁROCZE*
22.05.2017 (poniedziałek) Oceny proponowane
23.05.2017 (wtorek) Informacja o ocenach dla rodziców
29.05.2017 (poniedziałek) Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
14.06.2017 do godz. 13.00 (środa) Ostateczne wystawienie ocen
14.06.2017 do godz. 15.00 (środa) Składanie wniosków o podwyższenie oceny
19.06.2017 do godz. 10.30 (poniedziałek) Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
19.06.2017 (poniedziałek) Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
20.06.2017 – od godz. 14.30 (wtorek) RADA KLASYFIKACYJNA

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Dzień tygodnia Data
Poniedziałek 31.10.     26.12.     17.04. 1.05., 8.05.
Wtorek   01.11.   27.12.     18.04. 2.05.
Środa       28.12.   22.03   3.05.
Czwartek       29.12.   23.03. 13.04. 4.05., 15.05
Piątek 14.10. 11.11. 23.12. 30.12 6.01.   14.04. 5.05., 16.05.

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 2016/2017

DATA
GODZINA
TEMATYKA
30.08.2016 (wtorek)
09.00
Szkolenie Rady Pedagogicznej:
1)      Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
2)      Status prawny nauczycieli
31.08.2016 (środa)
09.00
Organizacja roku szkolnego 2016/2017
16.09.2016 (piątek)
15.00
Rada szkoleniowa – wyjazdowa: „Warsztaty na dobry początek, przebieg i finał”
18.10.2016 (wtorek)
15.30
Rada problemowa: Ewaluacja wewnętrzna - podsumowanie wyników egzaminu maturalnego 2015/2016 – opracowanie:
p. Dorota Mechlińska
 
02.01.2017 (poniedziałek)
15.30 – kl. I
16.30 – kl. II
17.30 – kl. III
Rada klasyfikacyjna
09.01.2017 (poniedziałek)
14.45
Rada analityczna
22.03.2017 (środa)
 
Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
23.03.2017 (czwartek)
 
Rada szkoleniowa
24.04.2017 (poniedziałek)
15.30
Rada klasyfikacyjna klas III
20.06.2017 (wtorek)*
14.30 – kl. II
15.30 – kl. I
 
Rada klasyfikacyjna
22.06.2017 (czwartek)*
12.30
Rada analityczna
 
*zgodnie z procedowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(numer w Wykazie prac legislacyjnych MEN: 44, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287475), zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpiłoby23 czerwca 2017 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego – 1 września 2016 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
12.09.2016 (poniedziałek)
17.30
1A, B, C, G
aula – zebranie
z dyrektorem
i nauczycielami
Pierwsze zebranie z rodzicami uczniów
klas pierwszych
18.30
sala - zebranie
z wychowawcą
17.30
1D, E, F
sala -zebranie
z wychowawcą
18.30
aula – zebranie z dyrektorem
i nauczycielami
13.09.2016 (wtorek)
17.30
Kl. II
aula – zebranie
z dyrektorem
Procedury maturalne
18.15
sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
17.30
Kl. III
sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
18.15
aula – zebranie
z dyrektorem
Procedury maturalne
20.09.2016 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
08.11.2016 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. II
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
18.30
Kl. III
10.01.2017 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. II
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
18.30
Kl. III
21.03.2017 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. II
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
18.30
Kl. III

 

 PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIA Z RODZICAMI I WYCHOWAWSTW 

KLASA SALA WYCHOWAWCA KLASA SALA WYCHOWAWCA KLASA SALA WYCHOWAWCA
1 A 10 mgr inż. Wojciech Roszczyński 2 A 206 mgr Juliusz Kaczanowski 3 A 10 mgr Zbigniew Nowak
1 B 402 mgr Jerzy Kaźmierczak 2 B 6 mgr Joanna Politarczyk 3 B 106 mgr Agnieszka Mazurek
1 C  104 mgr Paweł Saneluta 2 C 207 mgr Dorota Mechlińska 3 C 6 mgr Agnieszka Wanot
1 D 303 mgr Elwira Pawlęty 2 D 401 mgr Aneta Cierechowicz 3 D  303 mgr Iwona Nowińska-Karoń
1 E 305 mgr Jakub Macierzyński 2 E 7 mgr Barbara Pająk 3 E 7 mgr Mirella Jüngst
1 F 106 mgr Alicja Zimmer 2 F 9 mgr Katarzyna Dukat 3 F 9 mgr Izabela Płotka
1 G 107 mgr Dorota Koźlik 2 G 201 mgr Aleksandra Radziszewska 3 G  206 mgr Artur Kubiak

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA
w roku szkolnym 2016/2017

DATA
UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA
KLASA
NAUCZYCIEL
UWAGI
01.09.2016
(czwartek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
2D
p. A. Cierechowicz
 
06.09.2016
(wtorek)
Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
2A
p. J. Kaczanowski
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
15.09.2016
(czwartek)
godz. 12.40
A jednak wojna
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla klas pierwszych
22.09.2016
(czwartek)
godz. 12.40
Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów VIII LO w Poznaniu - aula
2E
p. B. Pająk
prowadzenie uroczystości
część artystyczna
23.09.2016
(piątek)
Wycieczka integracyjna dla klas pierwszych
do Żerkowa oraz Chrzest Pierwszaków
Wycieczka edukacyjna do
Śmiełowa
 
wychowawcy oraz nauczyciele opiekunowie
 
13.10.2016
(czwartek)
„Adasie”
 
 
Dzień Edukacji Narodowej
 
 
SzRU
 
 
Komisja Socjalna
 
 

p. A. Radziszewska
p. W. Wolniak
 
p. K. Dukat
 
 
 
Lekcja wychowawcza klas trzecich
aula godz. 14.30
uroczystość
dla wszystkich obecnych i emerytowanych pracowników szkoły w auli szkoły
(koncert i poczęstunek)
17.10.-21.10.2016
(pon. – piątek)
 
 
Tydzień Informatyki
 
 
10-lecie klasy IKA
1A, 2A, 3A
p. A. Gościniak,
p. W. Roszczyński
p. W. Wolniak
Kl. 1A – uczestniczy wyłącznie
w wykładach
Kl. 2A, 3A – uczestniczy w całym programie
28.10.2016
(piątek)
Dzień Pamięci o ks. Czesławie Piotrowskim
Klasy pierwsze – delegacje
(po 2 uczniów)
p. J. Kaźmierczak
po 6 lekcji
10.11.2016
(czwartek)
Święto Niepodległości
2A
p. J. Kaczanowski
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
18.11.2016
(piątek)
V Akademia Projektów Chemicznych
2D
p. A. Cierechowicz
p. A. Nowak;
p. I. Nowińska – Karoń
 
20.11-25.11.2016
(niedz. – piątek)
Wymiana z Gustav Heinemann Schule
 
p. M. Zmudzińska
nauczyciele języka niemieckiego
Wizyta gości
24.11.2016
(czwartek)
Dzień Patrona
161. rocznica śmierci Adama Mickiewicza
2C
p. D. Mechlińska
nauczyciele języka polskiego
 Święto Szkoły
Przedstawienie  - lekcje wychowawcze
08.12.2016
(czwartek)
35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce
2B
p. J. Politarczyk
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
08.12.2016
(czwartek)
godz. 12.40
Stan wojenny w Polsce
 
p. Jarosław Burchardt
wykład w auli dla klas pierwszych
06.12.2016
(wtorek)
Strojenie choinek
(aula, pokój nauczycielski, parter)
klasy pierwsze
wychowawcy klas pierwszych
 
17.12.2016
(sobota)
Wycieczka do Miśni i Drezna
na Jarmark Bożonarodzeniowy
 
p. D. Kin
 
22.12.2016
(czwartek)
Opłatek
2G
 
 
 
 
 
Komisja Socjalna
p. A. Radziszewska
 
 
 
 
p. K. Dukat
godz. 08.00 – Jasełka w auli
godz. 09.00 – 10.30 – wigilie klasowe
godz. 10.45 – księżą katecheci zapraszają na Mszę św.
 
 
godz. 12.00 – spotkanie opłatkowe dla wszystkich pracowników szkoły
(pokój nauczycielski)
21.01.2017
(28.01.2017/18.02.2017)
(sobota)
Studniówka
klasy trzecie
Rada Rodziców
wychowawcy klas trzecich
Koordynator p. D. Kin
17.02.2017
(24.02.2017)
(piątek)
Połowinki klas drugich
 
2F
 
p. K. Dukat
 
Wychowawcy klas drugich
Koordynator p. D. Kin
23.02.2017
(czwartek)
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
2E
klasy pierwsze
p. H. Posadzy-Tomczak
aula – lekcje wychowawcze
24.02.2017
(03.03.2017)
(piątek)
 
Konkurs Piosenki Anny Jantar
                      Artystyczny Salonik
1E 
p. J. Macierzyński
p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
aula
16.03.2017
(czwartek)
Konkurs Ortograficzny – finał
 
p. A. Radziszewska
 
24 – 26.03. 2017
(piątek – niedz.)
Targi Edukacyjne
 
p. W. Wolniak
 
31.03.2017
(piątek)
„Monolog” – Festiwal Szekspirowski – Konkurs recytatorski monologów Szekspirowskich
Artystyczny Salonik
 
p. K. Wydorska
 
p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
 
11.04.2017
(wtorek)
godz. 17.30
Drzwi Otwarte
 
 
p. A. Gościniak
p. W. Wolniak
 
19.04.2017
(środa)
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”
SzRU
p. H. Posadzy-Tomczak
 
 
20.04.2017
(czwartek)
Dzień Przedsiębiorczości
SzRU
2G
(EKA) 
p. A. Radziszewska
p. M. Aleszczyk
p. D. Koźlik 
 
27.04.2017
(czwartek)
Święto Konstytucji 3 maja
2C
p. D. Mechlińska
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
28.04.2017
(piątek)
Pożegnanie Absolwentów
2B
p. J. Politarczyk
Zakończenie zajęć
w klasach trzecich
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły
28.04.2017
(piątek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny
klasy pierwsze
wychowawcy klas
 
31.05–2.06.2017
(środa- piątek)
 
Wycieczka rekreacyjna dla klas drugich
 
 
 
 
 
20.06.2017
(wtorek)
 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w terenie
Projekt „Rustaveli w Polsce”
 
p. K. Wydorska
p. M. Borczyńska
 
21.06.2017
(środa)
Gra miejska
 
Piknik
2C, 2F
 
SzRU
p. D. Mechlińska
p. K. Dukat
 
22.06.2017
(czwartek)
Dzień Sportu
2A
p. J. Kaczanowski
p. A. Zielińska
p. B. Rosołowski
 
23.06.2017*
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
2E
p. B. Pająk
 
czerwiec 2017
 
61. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
 
p. B. Pająk
poczet sztandarowy
01.09.2017
(piątek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2D
p. E. Pawlęty
 
 

*zgodnie z procedowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(numer w Wykazie prac legislacyjnych MEN: 44, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287475 ), zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpiłoby23 czerwca 2017 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego – 1 września 2016 r.