Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 trwa od 04.09.2017 (poniedziałek) do 31.08.2018 (piątek)

I półrocze: 04.09.2017 - 22.12.2017
II półrocze: 02.01.2018 - 22.06.2018
Zakończenie zajęć w klasach III – 27.04.2018 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości - 03.07.2018 (wtorek)

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 (sobota) – 31.12.2017 (niedziela)
Ferie zimowe: 12.02.2018 (poniedziałek) – 25.02.2018 (niedziela)
Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 (czwartek) – 03.04.2018 (wtorek)
Wakacje letnie: 23.06.2018 (sobota) – 31.08.2018 (piątek)
Rekolekcje: 04.12.2017 (poniedziałek) – 06.12.2017 (środa)
Msza św. dla kl. I, II, III: 06.12.2018 (środa) – godz. 9.00 - (od godz. 10.50 – 4 lekcja – pozostałe lekcje wg planu)
Wyjazd kl. III do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień - sobota

EGZAMIN MATURALNY

Egzaminy pisemne: 04.05.2018 (piątek) – 23.05.2018 (środa)
Egzaminy ustne: język polski - 09.05.2018 (środa) – 22.05.2018 (wtorek) języki obce nowożytne - 07.05.2018 (poniedziałek) – 25.05.2018 (piątek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 27.04.2018 (piątek) od godz. 12.30
Egzamin w terminie dodatkowym: - egzaminy pisemne i ustne: 04.06 – 20.06.2018
Egzamin w terminie poprawkowym: - część pisemna: 21.08.2018, godz. 9.00 - część ustna: 21 – 22.08.201

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

30.04.2018 (poniedziałek) – dzień wolny przed świętem Dnia Pracy
02.05.2018 (środa) – Święto Flagi
04.05.2018 (piątek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
07.05.2018 (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki
08.05.2018 (wtorek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
01.06.2018 (piątek) – po święcie Bożego Ciała

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Targi Edukacyjne: 23.03.2018 (piątek) – 25.03.2018 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO: – 10.04.2018 (wtorek), godz. 17.30

KLASYFIKACJA UCZNIÓW

DATA ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
20.11.2017 (poniedziałek) Oceny proponowane
21.11.2017 (wtorek) Informacja o ocenach dla rodziców
27.11.2017 (poniedziałek) Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
20.12.2017 (środa) Ostateczne wystawienie ocen
02.01.2018 – od godz. 15.30 (wtorek) RADA KLASYFIKACYJNA
 
KLASY MATURALNE
19.03.2018 (poniedziałek) Oceny proponowane
20.03.2018 (wtorek) Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania
z rodzicami
19.04.2018 do godz. 13.00 (czwartek) Ostateczne wystawienie ocen
19.04.2018 do godz. 14.00 (czwartek) Składanie wniosków o podwyższenie oceny
20.04.2018 do godz. 10.30 (piątek) Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
20.04.2018 do godz. 13.00 (piątek) Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
23.04.2018 – godz. 15.30 (poniedziałek) RADA KLASYFIKACYJNA
 
II PÓŁROCZE
21.05.2018 (poniedziałek) Oceny proponowane
22.05.2018 (wtorek) Informacja o ocenach dla rodziców
28.05.2018 (poniedziałek) Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
15.06.2018 do godz. 13.00 (piątek) Ostateczne wystawienie ocen
15.06.2018 do godz. 14.00 (piątek) Składanie wniosków o podwyższenie oceny
18.06.2018 do godz. 10.30 (poniedziałek) Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
18.06.2018 do godziny 13.00 (poniedziałek) Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
19.06.2018 – od godz. 14.30 (wtorek) RADA KLASYFIKACYJNA

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 2017/2018

DATA GODZINA TEMATYKA
31.08.2017 (czwartek) 10.00 Organizacja roku szkolnego 2017/2018
01.09.2017 (piątek) 09.00 Szkolenie Rady Pedagogicznej: Zasady bezpieczeństwa pracy w szkole
15.09.2017 (piątek) 15.00 Rada szkoleniowa – wyjazdowa: „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” – wykład dr. A. Zemełki
17.10.2017 (wtorek) 15.30 Rada problemowa: Prawo oświatowe – prowadzenie: p. Zenon Decyk Ewaluacja wewnętrzna - podsumowanie wyników egzaminu maturalnego 2016/2017 – opracowanie: p. Dorota Mechlińska
04.12.2017 (poniedziałek)   Rada szkoleniowa: Praca z uczniem dysfunkcyjnym
02.01.2018 (wtorek) 15.30 – kl. III 16.30 – kl. II 17.30 – kl. I Rada klasyfikacyjna
08.01.2018 (poniedziałek) 14.45 Rada analityczna

23.04.2018 (poniedziałek)

15.30 Rada klasyfikacyjna klas III
24.04.2018 (wtorek) 16.30

Rada szkoleniowa: Procedury maturalne

19.06.2018 (wtorek) 14.30 – kl. II 15.30 – kl. I Rada klasyfikacyjna
21.06.2018 (czwartek) 12.30 Rada analityczna

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2017/2018

DATA GODZINA KLASY MIEJSCE UWAGI
11.09.2017 (poniedziałek) 17.30 1A, B, C, G aula – zebranie
z dyrektorem
i nauczycielami
Pierwsze zebranie z rodzicami uczniów
klas pierwszych
18.30 sala - zebranie
z wychowawcą
17.30 1D, E, F sala -zebranie
z wychowawcą
18.30 aula – zebranie z dyrektorem
i nauczycielami
12.09.2017 (wtorek) 17.30 Kl. II aula – zebranie
z dyrektorem
Procedury maturalne
18.15 sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
17.30 Kl. III sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
18.15 aula – zebranie
z dyrektorem
Procedury maturalne
26.09.2017 (wtorek) Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
07.11.2017 (wtorek) 17.30 Kl. I Kl. II sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
18.30 Kl. III
09.01.2018 (wtorek) 17.30 Kl. I Kl. II sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
18.30 Kl. III
20.03.2018 (wtorek) 17.30 Kl. III sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
24.04.2018 (wtorek) 17.30 Kl. I Kl. II sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
listopad     01.11.    
grudzień 04.12.
25.12.
05.12
26.12.
27.12. 28.12. 22.12.
29.12
styczeń 01.01.      
marzec       29.03. 30.03.
kwiecień 02.04.
30.04.
03.04.      
maj 07.05. 1.05.
08.05.
2.05. 3.05. 31.05. 4.05.
czerwiec         01.06.

 WYCHOWAWSTWA

KLASA NAUCZYCIEL KLASA NAUCZYCIEL KLASA NAUCZYCIEL
1 A IKA mgr inż. Alina Gościniak 2 A IKA mgr inż. Wojciech Roszczyński 3 A IKA mgr Juliusz Kaczanowski
1 B MKA mgr Magdalena Zmudzińska 2 B MKA mgr Wiesława Wolniak 3 B MKA mgr inż. Karolina Kawczyn
1 C FKA mgr Katarzyna Wydorska 2 C FKA mgr Paweł Saneluta 3 C FKA mgr Dorota Mechlińska
1 D ChKA mgr Alicja Nowak 2 D ChKA mgr Elwira Pawlęty 3 D ChKA mgr Aneta Cierechowicz
1 E PKM mgr Anna Bronz-Wójcik 2 E PKM mgr Jakub Macierzyński 3 E PKM mgr Barbara Pająk
1 F PKM mgr Mirella Jüngst 2 F PKM mgr Alicja Zimmer 3 F PKM mgr Katarzyna Dukat
1 G EKA mgr Maria Aleszczyk 2 G EKA mgr Dorota Koźlik 3 G EKA mgr Aleksandra Radziszewska

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA w roku szkolnym 2017/2018

DATA UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA KLASA NAUCZYCIEL UWAGI
04.09.2017 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 2D p. E. Pawlęty  
06.09.2017 (środa) Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
2F p. A. Zimmer dowolna forma, np. gazetka, ulotki
14.09.2017 (czwartek) godz. 13.30 A jednak wojna   p. J. Burchardt wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych
21.09.2017 (czwartek) godz. 13.30 Uroczyste pasowanie na uczniów VIII LO
w Poznaniu - aula
2G p. D. Koźlik prowadzenie uroczystości część artystyczna
22.09.2017 (piątek) Wycieczka integracyjna dla klas pierwszych do Żerkowa oraz Chrzest Pierwszaków Wycieczka edukacyjna do Śmiełowa   wychowawcy oraz nauczyciele opiekunowie  
13.10.2017 (piątek) „Adasie” Dzień Edukacji Narodowej SzRU Komisja Socjalna
p. A. Radziszewska
p. W. Wolniak
p. K. Dukat
13.30-14.45 - aula Nauczyciele, delegacje 5-osobowe z każdej klasy oraz
emerytowani pracownicy
(przerwy 5-minutowe; 8, 9 lekcja zawieszone) aula godz. 15.00 uroczystość
dla wszystkich obecnych
i emerytowanych pracowników szkoły:
• koncert • poczęstunek
09.10.-13.10.2017 (pon. – piątek) Tydzień Informatyki 1A
2A
3A

p. A. Gościniak

p. W. Roszczyński

p. W. Wolniak

Kl. 1A – uczestniczy wyłącznie
w wykładach

Kl. 2A, 3A – uczestniczy w całym programie

27.10.2017 (piątek) VI Akademia Projektów Chemicznych 2D p. A. Nowak
p. I. Nowińska – Karoń
p. E. Pawlęty
 
31.10.2017 (wtorek) Dzień Pamięci o ks. Czesławie Piotrowskim Klasy pierwsze – delegacje
(po 2 uczniów)
p. J. Kaczanowski po 6 lekcji
31.10.2017 (wtorek) 500 lat Reformacji wybrani uczniowie/klasa p. D. Mechlińska dowolna forma
09.11.2017 (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości 2B p. W. Wolniak Lekcje wychowawcze – aula Uroczystość powiązana z 10-15 minutowym śpiewaniem pieśni patriotycznych
11.11. – 20.11.2017 (sobota – poniedziałek) Wyjazd uczniów na wymianę do Gruzji   p. A. Radziszewska
p. J. Macierzyński
 
23.11.2017 (czwartek) Dzień Patrona 162. rocznica śmierci Adama Mickiewicza 2F p. A. Zimmer nauczyciele języka polskiego Święto Szkoły Przedstawienie - lekcje wychowawcze
4. – 5. – 6.12.2017 (pon. – wtorek – środa) Rekolekcje   ks. A. Szafranek księża  
07.12.2017 (czwartek) 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce
2C p. P. Saneluta dowolna forma, np. gazetka, ulotki
07.12.2017 (czwartek) godz. 13.30 Stan wojenny w Polsce   p. Jarosław Burchardt wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych
05.12.2017 (wtorek) po rekolekcjach Strojenie choinek (aula, pokój nauczycielski, parter) klasy pierwsze delegacje 3osobowe wychowawcy klas pierwszych  
09.12.2017 (sobota) Wycieczka do Berlina
na jarmark świąteczny
  p. D. Kin  
22.12.2017 Ogłoszenie wyników piosenki świątecznej
w języku obcym Weihgt Christmas/ Frohes Weihnachten
  p. K. Wydorska p. M. Zmudzińska podczas Jasełek
22.12.2017 (piątek) Wigilia szkolna 2E Komisja Socjalna p. J. Macierzyński
p. K. Dukat
godz. 08.00 – księżą katecheci zapraszają na mszę św. godz. 09.00 – 10.00 – Jasełka
w auli godz. 10.45 godz. 10. – 11.45 - wigilie klasowe godz. 12.00 – spotkanie opłatkowe dla wszystkich pracowników szkoły
27.01.2018 (sobota) Studniówka klasy trzecie Rada Rodziców wychowawcy klas trzecich Koordynator p. D. Kin
02.02.2018 (piątek) Połowinki klas drugich 2B p. W. Wolniak Wychowawcy klas drugich Koordynator p. D. Kin
08.02.2018 (czwartek) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego klasy pierwsze p. H. Posadzy-Tomczak dowolna forma
08.02. – 13.02.2018 (czwartek – wtorek) Pobyt nauczycieli z Gruzji – wymiana nauczycieli   p. K. Wydorska  
marzec Bliskie spotkania z biologią i medycyną 1E, F
2E, F
3E, F
p. M. Jüngst  
02.03.2018 (piątek) Konkurs Piosenki Anny Jantar Artystyczny Salonik 2E p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
p. J. Macierzyński
aula
15.03.2018 (czwartek) Konkurs Ortograficzny – finał   p. A. Radziszewska  
23 – 25.03. 2018 (piątek – niedz.) Targi Edukacyjne   p. W. Wolniak  
po 3. kwietnia Pobyt uczniów z Gruzji – wymiana uczniów   p. K. Wydorska  
10.04.2018 (wtorek) godz. 17.30 Drzwi Otwarte   p. A. Gościniak
p. W. Wolniak
 
19.04.2018 (czwartek) Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” 75. rocznica powstania w getcie warszawskim SzRU p. H. Posadzy-Tomczak  
kwiecień Dzień Przedsiębiorczości SzRU
1G
2G
p. M. Aleszczyk
p. D. Koźlik
 
20.04.2018 (piątek) „Monolog” – Festiwal Szekspirowski – Konkurs recytatorski monologów Szekspirowskich   p. K. Wydorska nauczyciele
języka angielskiego
 
26.04.2018 (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja 2E p. J. Macierzyński dowolna forma, np. gazetka, ulotki
27.04.2018 (piątek) Pożegnanie Absolwentów 2A p. W. Roszczyński Zakończenie zajęć
w klasach trzecich Wręczenie świadectw ukończenia szkoły
27.04.2018 (piątek) Przygotowanie sal na egzamin maturalny klasy pierwsze wychowawcy klas
28.05–30.05.2018 (poniedziałek - środa) Wycieczka rekreacyjna dla klas drugich      
07.06.2018 (czwartek) godz. 13.30 Czerwiec ‘56   p. Jarosław Burchardt wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych
19.06.2018 (wtorek) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w terenie  
20.06.2018 (środa) Gra miejska Piknik 2A
2G
SzRU
p. W. Roszczyński
p. D. Koźlik
 
21.06.2018 (czwartek) Dzień Sportu 2D p. E. Pawlęty
p. A. Zielińska
p. B. Rosołowski
 
22.06.2018 (piątek) Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 2C p. P. Saneluta  
czerwiec 2018 62. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956   p. A. Lisiecka poczet sztandarowy
03.09.2018 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 2D p. A. Nowak