Original

Rok szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rok szkolny 2018/2019 trwa od 03.09.2018 (poniedziałek) do 31.08.2019 (sobota)

zmiany w kalendarzu wprowdzone kolorem czerwonym
wynikają z sytuacji powstałej w wyniku ogólnopolskiego strajku nauczycieli

I półrocze: 03.09.2018 - 21.12.2018
II półrocze: 02.01.2019 - 21.06.2019
Zakończenie zajęć w klasach III – 26.04.2019 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości - 04.07.2019 (wtorek)

FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE

Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2018 (sobota) – 31.12.2018 (poniedziałek)
Ferie zimowe: 14.01.2019 (poniedziałek) – 27.01.2019 (niedziela)
Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 (czwartek) – 23.04.2019 (wtorek)
Wakacje letnie: 22.06.2019 (sobota) – 31.08.2019 (sobota)
 
Rekolekcje adwentowe: 05.12.2018 (środa) – 07.12.2018 (piątek)
Msza św. dla kl. I, II, III: 07.12.2019 (piątek) – godz. 9.00 - (od godz. 10.50 – 4 lekcja – pozostałe lekcje wg planu)
Wyjazd kl. III do Częstochowy – pielgrzymka diecezjalna marzec/kwiecień - sobota

EGZAMIN MATURALNY

Egzaminy pisemne: 06.05.2019 (poniedziałek) – 23.05.2019 (środa)
Egzaminy ustne: język polski - 09.05.2019 (środa) – 22.05.2019 (wtorek)
języki obce nowożytne - 06.05.2019 (poniedziałek) – 25.05.2019 (piątek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny – 30.04.2019 (wtorek) od godz. 12.30
 
Egzamin w terminie dodatkowym:
- egzaminy pisemne i ustne: 03.06 – 19.06.2019
Egzamin w terminie poprawkowym:
- część pisemna: 20.08.2019, godz. 9.00
- część ustna: 20 – 21.08.2019

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

02.11.2018 (piątek) – po Święcie Zmarłych
02.05.2019 (czwartek) – Święto Flagi
06.05.2019 (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
07.05.2019 (wtorek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki
08.05.2019 (środa) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

XXIII Targi Edukacyjne: 01.03.2019 (piątek) – 03.03.2019 (niedziela)
Drzwi Otwarte dla kandydatów do VIII LO:
  • absolwentów klas ósmych po szkole podstawowej – 02.04.2019 (wtorek), godz. 17.30
  • absolwentów klas trzecich po gimnazjum 09.04.2019 (wtorek), godz. 17.30
 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW

DATA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I PÓŁROCZE
20.11.2018 (wtorek)
Oceny proponowane
21.11.2018 (środa)
Informacja o ocenach dla rodziców
26.11.2018 (poniedziałek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
20.12.2018 (czwartek)
Ostateczne wystawienie ocen
02.01.2019 – od godz. 15.30 (środa)
RADA KLASYFIKACYJNA
 
KLASY MATURALNE
15.03.2019 (piątek)
Oceny proponowane
19.03.2019 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców podczas zebrania
z rodzicami
12.04.2019 do godz. 13.00 (piątek)
04.04.2019 do godz. 13.00 (czwartek)
Ostateczne wystawienie ocen
12.04.2019 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
04.04.2019 do godz. 13.00-15.00 (czwartek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
15.04.2019 do godz. 10.30 (poniedziałek)
05.04.2019 do godz. 10.30 (piątek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
15.04.2019 do godz. 13.00 (poniedziałek)
05.04.2019 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
16.04.2019 – godz. 15.30 (wtorek)
05.04.2019 – godz. 15.30 (piątek)
RADA KLASYFIKACYJNA
17.04.2019 – godz. 15.00 (środa)
16.04.2019 – godz. 15.30 (wtorek)
Posiedzenie Kapituły „Primus inter pares”
 
II PÓŁROCZE
17.05.2019 (piątek)
Oceny proponowane
21.05.2019 (wtorek)
Informacja o ocenach dla rodziców
28.05.2019 (wtorek)
Zwrot podpisanych przez rodziców informacji o ocenach
14.06.2019 do godz. 13.00 (piątek)
Ostateczne wystawienie ocen
14.06.2019 do godz. 13.00-15.00 (piątek)
Składanie wniosków o podwyższenie oceny
17.06.2019 do godz. 8.00 (poniedziałek)
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności
17.06.2019 do godziny 11.00 (poniedziałek)
Ostateczne wystawienie ocen zakwestionowanych
17.06.2019 – od godz. 14.30 (poniedziałek)
RADA KLASYFIKACYJNA
 

 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 2018/2019

DATA
GODZINA
TEMATYKA
29.08.2018 (środa)
9.00
11.00
Szkolenie Rady Pedagogicznej – RODO w oświacie
Posiedzenie Zespołu dydaktycznego i wychowawczego
31.08.2018 (piątek)
10.00
12.00
Szkolenie Rady Pedagogicznej: Ewaluacja
Organizacja roku szkolnego 2018/209
 
19.10.2018 (piątek)
15.00
Rada szkoleniowa – wyjazdowa:
Analiza wyników maturalnych 2018
Nowa podstawa programowa dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego
05.12.2018 (środa)
10.00
Rada szkoleniowa: „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” – wykład dr. A. Zemełki - kontynuacja
06.12.2018 (czwartek)
10.00
Praca w Zespołach samokształceniowych – opracowanie planów wynikowych do NPP
02.01.2019 (środa)
15.30 – kl. III
16.30 – kl. II
17.30 – kl. I
Rada klasyfikacyjna
07.01.2019 (poniedziałek)
14.45
Rada analityczna
16.04.2019 (wtorek)
05.04.2019 (piątek)
15.30
16.15
Rada szkoleniowa: Procedury maturalne
Rada klasyfikacyjna klas III
17.06.2019 (poniedziałek)
14.30 – kl. II
15.30 – kl. I
 
Rada klasyfikacyjna
21.06.2019 (piątek)
12.30
Rada analityczna
 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2018/2019

 
DATA
GODZINA
KLASY
MIEJSCE
UWAGI
10.09.2018 (poniedziałek)
17.30
1A, B, C, G
aula – zebranie
z dyrektorem
i nauczycielami
Pierwsze zebranie z rodzicami uczniów
klas pierwszych
18.30
sala - zebranie
z wychowawcą
17.30
1D, E, F
sala -zebranie
z wychowawcą
18.30
aula – zebranie z dyrektorem
i nauczycielami
11.09.2018 (wtorek)
17.30
Kl. II
aula – zebranie
z dyrektorem
Procedury maturalne
18.15
sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
17.30
Kl. III
sala - zebranie
z wychowawcą
Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym
18.15
aula – zebranie
z dyrektorem
Procedury maturalne
25.09.2018 (wtorek)
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców
w nowym składzie
06.11.2018 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. II
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
18.30
Kl. III
08.01.2019 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. II
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami podsumowujące
I półrocze
18.30
Kl. III
19.03.2019 (wtorek)
17.30
Kl. III
 
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
16.04.2019 (wtorek)
17.30
Kl. I
Kl. II
sala - zebranie
z wychowawcą
Zebranie z rodzicami
 
WYCHOWAWSTWA
 Klasa Wychowawca  Klasa  Wychowawca  Klasa  Wychowawca 
 1A
IKA
 mgr Aleksandra Radziszewska  2A
IKA
 mgr inż. Alina Gościniak 3A
IKA 
mgr inż. Wojciech Roszczyński 
 1B
MKA
 mgr Kinga Jankowska  2B
MKA
 mgr Magdalena Zmudzińska  3B
MKA
 mgr Wiesława Wolniak
 1C 
FKA
 mgr Artur Kubiak  2C
FKA
 mgr Katarzyna Wydorska  3C
FKA
mgr Paweł Saneluta 
 1D
EKA
 mgr Anna Lisiecka  2D
ChKA
 mgr Alicja Nowak  3D
ChKA
 mgr Elwira Pawlęty
 1E 
PKM
 mgr Iwona Nowińska-Karoń  3E
PKM
 mgr Anna Bronz-Wójcik  3E
PKM
 mgr Jakub Macierzyński
 1F
PKM
 mgr Izabela Płotka  3F
PKM
 mgr Mirella Jüngst  3F
PKM
 mgr Alicja Zimmer
     3G
EKA
 mgr Maria Aleszczyk  3G
EKA
 mgr Dorota Koźlik
 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 
 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
listopad
 
 
 
01.11.
02.11
grudzień
24.12.
31.12.
 
25.12.
 
05.12.
26.12.
06.12.
27.12.
 
28.12.
 
styczeń
 
01.01.
 
 
 
kwiecień
22.04.
23.04.
 
18.04.
19.04.
maj
06.05.
07.05.
01.05.
08.05.
2.05.
03.05.
czerwiec
 
 
 
20.06.
 
 

 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYKŁADY, PREZENTACJE

w roku szkolnym 2018/2019

 
DATA
UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA SZKOLNA
KLASA
NAUCZYCIEL
UWAGI
03.09.2018
(poniedziałek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2D
p. A. Nowak
 
6.09.2018
(czwartek)
Kiermasz używanych podręczników
2G
p. M. Aleszczyk
 
07.09.2018
(piątek)
Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i dnia 17.09 – agresji ZSRR na Polskę
2F
p. M. Jüngst
 
p. A. Zimmer
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
09.09 – 14.09.2018
(niedziela – piątek)
Wyminą uczniów
z Gustav-Heinemann- Schule w Berlinie
 
p. K. Jankowska
nauczycielki
j. niemieckiego
 
13.09.2018
(czwartek)
godz. 13.30
A jednak wojna
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych
20.09.2018
(czwartek)
godz. 11.35
Uroczyste pasowanie na uczniów VIII LO
w Poznaniu – aula
2C
„Mistrz integracji 2017”
p. K. Wydorska
prowadzenie uroczystości
część artystyczna
21.09.2018
(piątek)
Wycieczka integracyjna dla klas pierwszych
do Radlina/Żerkowa
Wycieczka edukacyjna
do muzeum w Śmiełowie
 
wychowawcy oraz nauczyciele opiekunowie
 
28.09.2018
(piątek)
Artystyczny Salonik
Przedstawienie „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego
Nauczyciele/uczniowie
p. A. Cierechowicz
 
08.10.-12.10.2018
(pon. – piątek)
wykłady od godz. 10.45
Tydzień Informatyki
1A, 2A, 3A
p. A. Gościniak,
p. W. Roszczyński
 
Kl. 1A – uczestniczy wyłącznie
w wykładach
Kl. 2A, 3A – uczestniczy w całym programie
12.10.2018
(piątek)
 
 
 
 
„Adasie”
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień Edukacji Narodowej
 
 
 
 
 
 
SzRU
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Socjalna
 
Chór szkolny
 
p. A. Woskowiak-Kopeć, p. D. Kin
 
 
p. A. Radziszewska
p. W. Wolniak
 
 
 
 
 
 
 
p. K. Dukat
 
 
p. K. Waszak
 
 
koordynowanie
 
13.30-14.45 - aula
Nauczyciele, delegacje 5-osobowe z każdej klasy oraz
emerytowani pracownicy
(przerwy 5-minutowe; 8, 9 lekcja zawieszone) 
aula godz. 15.00
uroczystość
dla wszystkich obecnych
i emerytowanych pracowników szkoły:
• koncert przygotowany
przez uczniów
• poczęstunek
20.10 – 30.10. 2018
(sobota-wtorek)
Wymiana uczniów i nauczycieli ze szkoły
w Gruzji (Kutaisi)
 
Tydzień Gruzińsko – Polski
 po patronatem Prezydenta Miasta Poznania
 
p. K. Wydorska
p. D. Kin
 
26.10.2018
(piątek)
VII Akademia Projektów Chemicznych
2D
3D, 1E
p. A. Nowak,
p. I. Nowińska – Karoń
 
31.10.2018
(środa)
Dzień Pamięci o ks. Czesławie Piotrowskim
Klasy pierwsze – delegacje
(po 2 uczniów)
p. J. Kaczanowski
po 5 lekcji
08.11.2018
 (czwartek)
Narodowe Święto Niepodległości
100 lecie odzyskania niepodległości
2F
p. M. Jüngst
p. A. Cierechowicz
Uroczystość powiązana z 10-15 minutowym śpiewaniem pieśni patriotycznych
04.11. – 11.11.2018
(niedziela – niedziela)
Wyjazd uczniów na wymianę do Gruzji
 
p. K. Wydorska
p. D. Kin
 
22.11.2018
(czwartek)
Dzień Patrona
163. rocznica śmierci Adama Mickiewicza
2G
p. M. Aleszczyk nauczyciele języka polskiego
Dowolna forma
5. – 6. – 7.12.2018
(środa - piątek)
Rekolekcje adwentowe
 
ks. A. Szafranek
ks. M. Skowron
 
06.12.2018
(czwartek)
po rekolekcjach
Strojenie choinek
(aula, pokój nauczycielski, parter)
klasy pierwsze
grupy 3 – 5 osobowe
wychowawcy klas pierwszych
Koordynator
p. A. Kubiak
08.12.2018
(sobota)
Wycieczka do Berlina/ Drezna
na jarmark świąteczny
 
p. D. Kin
 
13.12.2018
(czwartek)
37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce
2B
p. M. Zmudzińska
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
13.12.2018
(czwartek)
godz. 11.35
Stan wojenny w Polsce
 
p. J. Burchardt
wykład w auli
dla wszystkich klas pierwszych
 
100 rocznica Powstania Wielkopolskiego
 
 
 
21.12.2018
(piątek)
Ogłoszenie wyników piosenki świątecznej
w językach obcych
 
p. D. Koźlik
nauczyciele języków obcych
podczas Jasełek
21.12.2018
(piątek)
Wigilia szkolna
 
2E
 
 
 
 
Komisja Socjalna
p. A. Bronz-Wójcik
 
 
 
 
p. K. Dukat
godz. 08.00 – księżą katecheci zapraszają na mszę św.
godz. 09.00 – 10.00 – Jasełka
w auli
 
godz. 10.15 – 11.45 - wigilie klasowe
 
godz. 12.00 – spotkanie opłatkowe dla wszystkich pracowników szkoły
02.02.2019
(piątek)
Artystyczny Salonik
Przedstawienie „Żegnaj Judaszu”
Ireneusza Iredyńskiego
uczniowie
p. A. Cierechowicz
 
09.02.2019
(sobota)
Studniówka
klasy trzecie
Rada Rodziców
wychowawcy klas trzecich
Koordynator p. D. Kin
14.02.2019
(czwartek)
Artystyczny Pojedynek Walentynkowy
SzRU
p. A. Radziszewska
od godz. 13.30
15.02.2019
 (piątek)
Połowinki klas drugich
2D
 
p. A. Nowak
 
Wychowawcy klas drugich
Koordynator p. D. Kin
21.02.2019
(czwartek)
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Klasy I
p. H. Posadzy-Tomczak
dowolna forma
luty
PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS 2017 - 2019
 
p. A. Mazurek (koordynatorka)
 
28.02.2019
(czwartek)
Przedstawienie „Kartoteka”
Tadeusza Różewicza
uczniowie
p. A. Zimmer
 
 
marzec
 
Bliskie spotkania z biologią i medycyną
1E, F
2E, F
3E, F
p. M. Jüngst
 
01.03.2019
(piątek)
 
III Konkurs Piosenki Anny Jantar
 Artystyczny Salonik
1E
3E
p. A. Cierechowicz,
p. A. Zimmer
p. J. Macierzyński
aula
21.03.2019
(czwartek)
Konkurs Ortograficzny – finał
 
p. A. Radziszewska
 
01 – 03.03. 2019
(piątek – niedz.)
Targi Edukacyjne
 
p. W. Wolniak
 
09.04.2019
(wtorek)
godz. 17.30
Drzwi Otwarte
 
 
p. W. Wolniak
p. A. Gościniak
 
11.04.2019
(czwartek)
Procedury maturalne
Klasy III
p. A. Wośkowiak-Kopeć
aula
18.04.2019
(czwartek)
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”
76. rocznica powstania w getcie warszawskim
SzRU
p. H. Posadzy-Tomczak
 
 
kwiecień
Dzień Przedsiębiorczości
SzRU
1D, 2G, 3G
(EKA)
p. D. Koźlik
 
20.04.2019
(piątek)
„Monologi” – III Festiwal Szekspirowski – Konkurs recytatorski monologów Szekspirowskich
 
p. K. Wydorska
nauczyciele
języka angielskiego
 
25.04.2019
(czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
2E
p. A. Bronz-Wójcik
dowolna forma, np. gazetka, ulotki
26.04.2019
(piątek)
Pożegnanie Absolwentów
2A
p. A. Gościniak
Zakończenie zajęć
w klasach trzecich
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły
30.04.2019
(wtorek)
Przygotowanie sal na egzamin maturalny
klasy pierwsze
wychowawcy klas
 
27.04 – 4.05. 2019
Wycieczka edukacyjna do Szkocji /Londynu
 
p. A. Woskowiak-Kopeć
p. K. Wydorska
 
29.05–31.05.2019
(środa-piątek))
 
Wycieczka rekreacyjna dla klas drugich
 
 
 
 
30.05.2019
(czwartek)
godz. 11.35
Czerwiec ‘56
 
p. J. Burchardt
wykład w auli dla wybranych
klas pierwszych
 17.06.2019
(poniedziałek)
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w terenie
 
 
 
18.06.2019
(wtorek)
 „Jaka to melodia?”
 
Gra miejska
 
„Backyard Party” –
(impreza na dziedzińcu 18.00 – 21.30)
klasy pierwsze
SzRU / chór szkolny
 
2A
2G
 
SzRU
p. K. Waszak
 
 
p. A. Gościniak
p. M. Aleszczyk
 
 
 
 
19.06.2019
(środa)
Dzień Sportu
2C
p. K. Wydorska
nauczyciele wychowania fizycznego
 
21.06.2019
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
2B
p. M. Zmudzińska
 
czerwiec 2019
 
63. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
 
p. A. Lisiecka
poczet sztandarowy
02.09.2019
(poniedziałek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2C
p. A. Kubiak
 
 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA: KOORDYNATORZY

  • z Berlinem p. Kinga Jankowska
  • z Rennes p. Olga Skórzewska
  • z Kaoshiung (Tajwan) p. Jakub Macierzyński p. Anna Bronz-Wójcik, p. Wojciech Roszczyński (opieka)
  • z Kaliningradem p. Dorota Koźlik
  • z Gruzją p. Katarzyna Wydorska  p. Danuta Kin (opieka)
 
Wycieczki zagraniczne p. Danuta Kin
  • Jarmark świąteczny – Berlin /Drezno
  • Wycieczka dydaktyczna: Anglia/ Szkocja – Londyn p. Alicja Wośkowiak-Kopeć, p. Katarzyna Wydorska (opieka)