Original

Rada Rodziców


Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO
w roku szkolnym 2019/20
 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
 
Nr posiedzenia
 
Data
 
Godz.
 
Sala
 
Osoba odpowiedzialna
 
Protokół
 
1
24.09.2019
wtorek
17.30
107
dyrektor VIII LO
2
22.10.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
3
26.11.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
4
14.01.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
5
25.02.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
 [ protokół ] 
6
 
21.04.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
[  protokół ]
7
09.06.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
[ ]
 
Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu  24 września 2019 r.
 
Prezydium Rady Rodziców: kontakt: Rada.Rodzicow@lo8.poznan.pl
Przewodniczący: pan Juliusz Rejewski (3c)
Z-ca przewodniczącego: pan Hubert Wichowski (1cP)
Sekretarz: pani Matylda Gwoździcka – Piotrowska (2e)
Skarbnik I: pani Monika Stróżyńska (1fG)
Skarbnik II-III: pani Katarzyna Majchrzycka (2d)
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pan Arkadiusz Kędzierski (1eP)
Członkowie: pani Aneta Jobski (1gP)
pani Barbara Piotrowska (1bP)
 
Archiwum

Rok 2018/19
Rok 2017/18
Rok 2016/17
Rok 2015/16