Original

Rada Rodziców


Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO
w roku szkolnym 2019/20
 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
Nr posiedzenia
Data
Godz.
Sala
Osoba odpowiedzialna
1
24.09.2019
wtorek
17.30
107
dyrektor VIII LO
2
22.10.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
3
26.11.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
4
14.01.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
5
25.02.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
6
 
21.04.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
7
09.06.2020
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
 
Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu  24 września 2019 r.
 
Prezydium Rady Rodziców: kontakt: Rada.Rodzicow@lo8.poznan.pl
Przewodniczący: pan Juliusz Rejewski (3c)
Z-ca przewodniczącego: pan Hubert Wichowski (1cP)
Sekretarz: pani Matylda Gwoździcka – Piotrowska (2e)
Skarbnik I: pani Monika Stróżyńska (1fG)
Skarbnik II-III: pani Katarzyna Majchrzycka (2d)
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pan Arkadiusz Kędzierski (1eP)
Członkowie: pani Aneta Jobski (1gP)
pani Barbara Piotrowska (1bP)

  Drugie zebranie Rady Rodziców

odbędzie się we wtorek 22.10.2019
o godzinie 17.30
w sali nr 107

Porządek: Program II posiedzenia będzie się odbywał według następującego harmonogramu:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia Rady z dnia 24.09.2019 r.
3. Analiza aktualnego stanu finansów rady – informacja pani księgowej.
4. Rozpatrzenie bieżących wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców.
5. Informacje pana dyrektora o aktualnych wydarzeniach w szkole.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Serdecznie zapraszają:

p. Juliusz Rejewski
Przewodniczący Prezydium
Rady Rodziców VIII LO


Marek Grefling
dyrektor szkoły 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 
Archiwum

Rok 2018/19
Rok 2017/18
Rok 2016/17
Rok 2015/16