Original

Rada Rodziców


 
Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO
w roku szkolnym 2022/23
 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
Wpłacających rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza
 
 
Nr posiedzenia
 
Data
 
Godz.
 
Sala
 
Osoba odpowiedzialna
 
Protokół
 
1
20.09.2022 (wtorek) 
 17:30
 107
dyrektor VIII LO
2
18.10.2022 (wtorek)  
 17.30  online
przewodniczący RR 
3
 22.11.2022 (wtorek) 
 17.30  online
 przewodniczący RR 
[ protokół ]
4
 10.01.2023 (wtorek) 
 16.30  online/ stacjonarnie
 przewodniczący RR (przed zebraniem z rodzicami)
[ protokół ]
5
 28.02.2023 (wtorek) 
 17.30   online
 przewodniczący RR 
 [ protokół  ] 
6 
 18.04.2023 (środa) 
 17.30   online/
stacjonarnie
 przewodniczący RR 
 [ protokół ] 
7
 06.06.2023 (wtorek) 
 17.30  online
 przewodniczący RR 
[ protokół ]
 
Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu  20 września 2022 r.
 
Prezydium Rady Rodziców: kontakt: Rada.Rodzicow@lo8.poznan.pl
Przewodniczący: pan Michał Szymbarewicz (3C)
Z-ca przewodniczącego: pan Sylwester Strzecha (1F)
Sekretarz: pani Anna Stachowiak - Gauden (1B)
Skarbnik: pani Agata Herma - Ciemięga (2B)
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pani Marta Stefko (2A)
Członkowie: pani Anna Nawrocka (1A), pan Władimir Łatyszew (3D)
 

Regulamin Rady Rodziców

Komunikat w dotyczący oferty ubezpieczenia NNW na rok 2022/23

Zainteresowany ubezpieczeniem młodzieży rodzic /opiekun prawny wchodzi na stronę ubezpieczyciela o adresie  https://szkola.compensa.pl. Na podanej stronie wprowadza Hasło Państwa polisy: 008918.
Wybiera jeden z czterech dostępnych wariantów ubezpieczenia. Warianty ubezpieczenia są opisane w załączonej ulotce.
Dodatkowo rodzice mogą ubezpieczyć dzieci uczące się w VIII LO oraz pozostałe dzieci (uczące się w innych szkołach, przedszkolach, żłobkach). Ogólne warunki ubezpieczenia i pozostałe dokumenty oraz informacje jak zgłosić szkodę znajdują się na stronie https://szkola.compensa.pl w górnym panelu.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Brokerem
SCHNEIDER MEDIA
60-320 Poznań, ul. Bułgarska 59/U3, tel. 502442228
 
Oferta ważna do 31.10.2022 r.
 
 
Archiwum