Original

Proponowane klasy 2022/2023


Przyjmiemy 6 klas po szkole podstawowej

Lp. Klasa

Przedmioty
nauczane
wzakresie rozszerzonym


Limit miejsc

Przedmioty wskazane
przez SzKRK
do punktacji


I język obcy

(kontynuacja)


II język obcy

(*kandydat wskazuje język)

 

1


1A IKA
Informatyczna
Klasa Akademicka


informatyka
matematyka
fizyka

 28


 j. polski
matematyka
język obcy
fizyka
  j. angielski j. niemiecki

 

2


1B MKA
Matematyczna Klasa Akademicka


informatyka
matematyka
fizyka

 28

 
j. polski,
matematyka
język obc
fizyka

 

3

 
1C FKA
Fizyczna Klasa
Akademicka


informatyka
matematyka
fizyka

 28


j. polski
matematyka
język obcy
fizyka

 

4


1D EKA
Ekonomiczna
Klasa Akademicka


matematyka
geografia
I język obcy

 

14


j. polski
matematyka
język obcy
geografia


j. angielski


j. rosyjski

 

14

 
j.niemiecki


 j.angielski

 

5


1E PKM
 **
Patronacka Klasa
Medyczna

biologia
chemia28

j. polski
matematyka
język obcy
biologia

j. angielski

*j. niemiecki
*j. francuski

 

6

 
1E PKM **
Patronacka Klasa
Medyczna
28

 

* Kandydat w procesie rekrutacji wypełnia formularz preferowanych wyborów drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC / PDF)

** Nabór do klas 1E PKM  i 1F PKM będzie połaczony. Przyjmiemy razem 56 uczniów. Przydział do konkretnej klasy zostanie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wyboru przez kandydata drugiego j. obcego oraz poziomu jego znajomości na podstawie egazminu ośmioklasisty i oceny ze świadectwa szkolnego. 

Ulotka reklamowa VIII LO -->> pobierz strona1