Original

Proponowane klasy 2019/2020


Przyjmiemy 6 klas po gimnazjum

 

Lp.
Klasa
Przedmioty 
nauczane
w zakresie rozszerzonym
Limit miejsc
Przedmioty wskazane
przez SzKRK
do punktacji
I język
obcy
II język
obcy
1.
G_1A IKA
Informatyczna
Klasa Akademicka
informatyka,
matematyka,
fizyka
28
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
J. angielski – kontynuacja po gimnazjum*
Kandydat wskazuje II  język  obcy
  nowożytny*
j. niemiecki
j. francuski
j. rosyjski
2.
G_1B MKA
Matematyczna Klasa Akademicka
matematyka,
informatyka,
fizyka
28
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
3.
G_1C FKA
Fizyczna
Klasa Akademicka
fizyka,
informatyka,
matematyka
28
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
4.
G_1D EKA
Ekonomiczna
Klasa Akademicka
matematyka,
geografia,
j.angielski
28
j.polski, matematyka
język obcy, geografia
j. niemiecki
j. rosyjski
5..6.
G_1E/F PKM
Patronackie Klasy   Medyczne
biologia,
chemia
56
j.polski, matematyka
język obcy, biologia
j. niemiecki
j. francuski

 

Przyjmiemy 8 klas po szkole podstawowej

 

Lp.
Klasa
Przedmioty 
nauczane
w zakresie rozszerzonym
Limit miejsc
Przedmioty wskazane
przez SzKRK
do punktacji
I język
obcy
II język
obcy
1.
P_1A IKA
Informatyczna
Klasa Akademicka
informatyka,
matematyka,
fizyka
28
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
J. angielski – kontynuacja po szkole podstawowej*
Kandydat wskazuje
II  język  obcy
  nowożytny*
j. niemiecki
j. francuski
j. rosyjski
2.
P_1B MKA
Matematyczna Klasa Akademicka
matematyka,
informatyka,
fizyka
28
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
3.
P_1C FKA
Fizyczna
Klasa Akademicka
fizyka,
informatyka,
matematyka
28
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
4./5./6
P_1D/E/F PKM
Patronackie Klasy   Medyczne
biologia,
chemia
84
j.polski, matematyka
język obcy, biologia
j. niemiecki
j. francuski
7./8.
P_1G/H EKA
  Ekonomiczne
Klasy Akademickie
matematyka,
geografia,
j.angielski
56
j.polski, matematyka
język obcy, geografia
j. niemiecki
j. rosyjski

* Kandydat w procesie rekrutacji wypełnia formularz preferowanych wyborów drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC  PDF)

Ulotka reklamowa VIII LO z Targów Edukacyjnych 2018 -> Ulotka-strona-1Ulotka-strona-2