Original

Proponowane klasy 2018/2019


Lp.
Klasa
Przedmioty 
nauczane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty wskazane
przez SzKRK
do punktacji
I język
obcy
II język
obcy
1.
1A IKA
Informatyczna
Klasa Akademicka
informatyka,
matematyka,
fizyka
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
J. angielski – kontynuacja po gimnazjum*
Kandydat wskazuje II  język  obcy  nowożytny*
j. niemiecki
j. francuski
j. rosyjski
2.
1B MKA
Matematyczna Klasa Akademicka
matematyka,
informatyka,
fizyka
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
3.
1C FKA
Fizyczna
Klasa Akademicka
fizyka,
informatyka,
matematyka
j.polski, matematyka
język obcy, fizyka
4. 1D EKA
Ekonomiczna
Klasa Akademicka
matematyka,
geografia,
j.angielski
j.polski, matematyka
język obcy, geografia
j. niemiecki
j. rosyjski
5..6.
1IE, 1F PKM
Patronackie Klasy   Medyczne
biologia,
chemia
j.polski, matematyka
język obcy, biologia
j. niemiecki
j. francuski


* Kandydat w procesie rekrutacji wypełnia formularz preferowanych wyborów drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC  PDF)

Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej -> pobierz

Ulotka reklamowa VIII LO z Targów Edukacyjnych 2018 -> Ulotka-strona-1Ulotka-strona-2