Original

Proponowane klasy 2023/2024


Przyjmiemy 10 klas po szkole podstawowej

 

Lp. Klasa

Przedmioty
nauczane
w zakresie rozszerzonym


Limit miejsc

Przedmioty wskazane
przez SzKR
do punktacji


I język obcy
(kontynuacja)


II język obcy
(*kandydat wskazuje język)

1

1A IKA
Informatyczna
Klasa Akademicka

informatyka
matematyka
fizyka

 

30

j. polski
matematyka
język obcy
fizyka

 

 

 

 

 

j. angielski

 

 

 

 

 

* j. niemiecki

2

1B MKA
Matematyczna Klasa Akademicka

informatyka
matematyka
fizyka

 

30

j. polski,
matematyka
język obcy
fizyka

3

1C FKA
Fizyczna Klasa
Akademicka

informatyka
matematyka
fizyka

 

30

j. polski
matematyka
język obcy
fizyka

4/5/6

1D/E/F PKM **
Patronacka Klasa
Medyczna

biologia
chemia

 

90

j. polski
matematyka
język obcy
biologia

 

j. angielski

 

*j. niemiecki
*j. francuski

7/8

1G/H EKA
Ekonomiczna
Klasa Akademicka***

matematyka
geografia
j. angielski

 

 60

j. polski
matematyka
język obcy
geografia

 

j. angielski

 

*j.niemiecki

9

1I EKA
Ekonomiczna
Klasa Akademicka***

matematyka
geografia
I język obcy

 

15

j. polski
matematyka
język obcy
geografia

j. angielski

j. rosyjski

15

j.niemiecki
(kontynuacja)
DSD2

angielski

10

 

1J Humanistyczna

j. polski
historia
j. angielski

 

30

j. polski
matematyka
język obcy
historia

 

j. angielski

 

*j. niemiecki

 

* Kandydat w procesie rekrutacji wypełnia formularz preferowanych wyborów drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC / PDF)

** Nabór do klas 1D PKM, 1E PKM  i 1F PKM będzie połączony. Przyjmiemy razem 90 uczniów. Przydział do konkretnej klasy zostanie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wyboru przez kandydata drugiego j. obcego oraz poziomu jego znajomości na podstawie egzaminu ośmioklasisty i oceny ze świadectwa szkolnego. 

*** Nabór do klas 1G EKA  i 1H EKA będzie połączony. Przyjmiemy razem 60 uczniów. Przydział do konkretnej klasy zostanie dokonany przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wyboru poziomu j. niemieckiego i oceny ze świadectwa szkolnego.  Klasa 1I EKA  różni sie od klas 1G EKA oraz 1H EKA tylko wyborem języków obcych. Grupa niemiecka realizuje program DSD2. Proponujemy, aby kandydaci zainteresowani klasami EKA wskazywali wszystkie 3 klasy w naborze.

Ulotka reklamowa VIII LO -->> pobierz strona1