Original

PKM - Patronackie Klasy Medyczne


Od 2012 r. klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii zostały objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym UM. Korzystają z propozycji zajęć klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych UM, np. w zajęciach klinicznych z kardiologii i neurologii, a następnie w ramach festiwalu nauki i sztuki warsztatach „sztuki wkłuwania” i „szycia”. Uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów przyrodniczych. Współpraca i prowadzone zajęcia w ramach PKM skutkują udziałem wielu uczniów w II i III etapie Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

więcej>>

 


Aktualności