Original

Pedagog i psycholog


Psycholog szkolny
Julia Łońska-Vargiu
 
email: psycholog@lo8.poznan.pl
 
Poniedziałek: 10:00 – 15:00
Wtorek: 13.30 – 19.00
Środa: 8.00 – 13.00
Czwartek: 8.30 – 13.00
Piątek: 10.00 – 12.00 (praca w terenie)
Pedagog szkolny
Danuta Hassa 
 
email: pedagog@lo8.poznan.pl
 
Poniedziałek: 10.00-12.00 (praca w terenie)
Wtorek: 13.30-18.30
Środa:  09.00-14.00
Czwartek: 09.00-14.00
Piątek: 09.00-14.00

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu. (Wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów) 
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. (Poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji) 
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów
 • Wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Działania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży