Original

Pedagog i psycholog


 

Pedagog szkolny: Danuta Hassa
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
08.00 – 11.15
12.15 – 18.30
08.00 – 12.00
10.00 – 12.00
(praca w terenie)
08.00 – 14.00
 
 
Psycholog szkolny: Julia Łońska - Vargiu
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 10.00 – 15.00
 13.30 – 18.30
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00 10.00 – 12.00
(praca w terenie)
 

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu. (Wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów) 
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. (Poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji) 
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów
 • Wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Działania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży