Original

Pedagog i psycholog


Psycholog szkolny
Julia Łońska-Vargiu
 
email: psycholog@lo8.poznan.pl
 
tel. 61 866 10 37 wew. 27
ul. Garbary 24 (wejście tak jak do sali gimnastycznej na I. p)
 
poniedziałek: 8.30-14.30
wtorek: 13.00 - 19.00
środa: 8.30 - 14.30
czwartek: 8.30-16.30 (8.30-11.00 praca w terenie)
piątek: 8.30-14.30
Pedagog szkolny
Danuta Hassa 
 
email: pedagog@lo8.poznan.pl
 
tel. 61 866 10 37 wew. 31
ul. Garbary 24 (wejście tak jak do sali gimnastycznej na I. p)
 
poniedziałek: 8.30-14.30
wtorek: 13.00 - 19.00
środa: 8.30 - 14.30
czwartek: 8.30-16.30
piątek: 8.30-11.30 (praca w terenie)


Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu. (Wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów) 
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. (Poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji) 
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów
 • Wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.


Działania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży