Original

Osiągnięcia sportowe


Rok 2021/2022

VIII Liceum Ogólnokształcące kolejny raz wywalczyło I miejsce w Licealiadzie, szkoła otrzymała  kolejny bon 4000 zł na zakup sprzętu sportowego. 
 
I. Licealiada – biegi sztafetowe, opiekun mgr Anna Lisiecka, II miejsce
Reprezentacja 10 dziewcząt: 
Jagienka Madrzak 3eG
Zofia Gronowska 3bG
Karla Jęchorek 3gP
Joanna Cyfert 1F
Agnieszka Cyfert 1E
Magdalena Ciesielska 3dP
Karolina Wilk 3cP
Malwina Juchniewicz 3bG
 
II. Licealiada – piłka koszykowa dziewcząt, opiekun mgr Anna Lisiecka, półfinał
Reprezentacja 10 dziewcząt:
Anna Klimek 3eP
Pola Kierska 3dP
Magda Ciesielska 3dP
Zofia Bartkowiak 3hP
Julia Paul 1D
Małgorzata Duda 2D
Zofia Trawińska 2F
Nina Dzieciuchowicz 2F
Martyna Schneider 2F
Martyna Maczyńska 2C
 
III. Memoriał im. Bronisława Szwarca Drużynowe biegi przełajowe, opiekun mgr Anna Lisiecka, I miejsce
Reprezentacja 10 dziewcząt:
Aleksandra Ferchmin 3eP
Julia Paul 1D
Nina Dzieciuchowicz 2F
Agnieszka Cyfert 3gP
Karolina Wilk 3cP
Zofia Trawińska 2F
 
IV. Licealiada – pływanie – sztafeta dziewcząt, opiekun mgr Elwira Pawlęty, V miejsce
Reprezentacja 10 dziewcząt:
Barbara Grec 3hP
Weronika Michalska 1D
Marta Ciesielska 1F
Zofia Ewertowska 1F
Teresa Owczarzak 3gP
Aleksandra Ferchmin 3eP
Martyna Osztynowicz 3cP
 
V. Licealiada – pływanie – sztafeta chłopców, opiekun mgr Elwira Pawlęty, III miejsce
Reprezentacja 10 chłopców:
Zbigniew Pezda 1F
Stanisław Ferchmin 3dG
Paweł Skupin 3eG
Filip Adamczyk 3cP
Jan Łuczka 3aP
Antoni Araszkiewicz 3dP
Tymon Tomczak 3cP
Wojciech Łukaszek 3dP
 
VI. Licealiada – badminton dziewcząt, opiekunowie mgr Anna Lisiecka, mgr Elwira Pawlęty, IV miejsce
Reprezentacja 3 dziewcząt:
Celina Dzieciątkowska 3gP
Agnieszka Wiśniewska 3gP
VII. Licealiada – badminton chłopców, opiekun mgr Elwira Pawlęty, IV miejsce
Reprezentacja 3 chłopców:
Marek Wójcik 2D
Bartosz Nowicki 1B
Kornel Garwacki 1B
VIII. Licealiada – tenis stołowy dziewcząt, opiekun mgr Anna Lisiecka, mgr Elwira Pawlęty, eliminacje
Reprezentacja 3 dziewcząt
 
IX. Licealiada – tenis stołowy chłopców, opiekun mgr Elwira Pawlęty, III miejsce
Reprezentacja 3 chłopców:
Bartłomiej Komosiński 3cG
Filip Borowiak 2E
Bartosz Misterski 1E
Michałek Maciej 1E
 
X. Licealiada województwo (Oborniki) - tenis stołowy chłopców, opiekun mgr Elwira Pawlęty, V miejsce
Reprezentacja 3 chłopców:
Bartłomiej Komosiński 3cG
Filip Borowiak 2E
Bartosz Misterski 1E
Michałek Maciej 1E
XI. Licealiada – szachy, opiekun mgr Elwira Pawlęty, I miejsce
Reprezentacja 4 uczniów:
Anna Miranowska 1D
Bartosz Nowicki 1B
Kornel Garwacki 1B
Jan Kaczmarek 2C
XII. Licealiada województwo (Kalisz) – szachy, opiekun mgr Elwira Pawlęty, III miejsce
Reprezentacja 4 uczniów:
Anna Miranowska 1D
Bartosz Nowicki 1B
Kornel Garwacki 1B
Jan Kaczmarek 2C
 
XIII. Licealiada ogólnopolska (Pokrzywna) - szachy, opiekun mgr Elwira Pawlęty
Reprezentacja 4 uczniów:
Anna Miranowska 1D
Bartosz Nowicki 1B
Kornel Garwacki 1B
Jan Kaczmarek 2C
XIV. Liga Liceów – piłka siatkowa dziewcząt, opiekun mgr Aldona Pilichowska, III miejsce
Reprezentacja dziewcząt:
Lena Łatyszew 2D
Marta Łopusiewicz 3aP
Weronika Bąk 3bP
Zofia Betka 3fP
Martyna Fajkowska 3fG
Małgorzata Michalak 3hP
Zuzanna Filut 1A
Urszula Rogosz 3dP
Agnieszka Wiśniewska 3dG
Paulina Czajkowska 3bP
Julia Rajewska 2E
Jagoda Różanska 3eP
Zofia Bartkowiak 3hP
XV. Licealiada – piłka siatkowa plażowa dziewcząt, opiekun mgr Aldona Pilichowska, IV miejsce
Reprezentacja dziewcząt:
Laura Kędzierska 3eP
Jagoda Różańska 3eP
Małgorzata Michalak 3hP
Sandra Dmowska 3bP
Zuzanna Filut 1A
XVI. Licealiada – piłka siatkowa chłopców, opiekun mgr Bogusław Rosołowski, IV miejsce
Reprezentacja chłopców:
Stanisław Goldyn 1E
Wiktor Antecki 1E
Filip Sugier 2C
Stanisław Ferchmin 3dG
Jakub Żakowiecki 3dP
Tytus Korzeniewicz 3eG
Kacper Łukaszewski 3cP
Piotr Franc 3aP
Kajetan Oleśków 3fG
michał Jaskóła 3fP
Stanisław Pogonowski 3eP
Jan Kaczmarek 2C
Tomasz Jeziorny 1B
Bartosz Nowicki 1B
 
XVII. Licealiada – piłka siatkowa plażowa chłopców, opiekun mgr Bogusław Rosołowski, V miejsce
Reprezentacja chłopców:
Filip Sugier 2C
Piotr Franc 3aP
Dominik Żukowski 3E
Kacper Łukaszewski 3cP
 
XVIII. Licealiada – piłka ręczna  dziewcząt, opiekun mgr Bogusław Rosołowski, II miejsce
Reprezentacja dziewcząt:
Zofia Bartkowiak 3hp
Zofia Generowicz 3hP
Marta Łopusiewicz 3aP
Anna Klimek 3eP
Małgorzata Kelar 1B
Nina Iglińska 1B
Zofia trawińska 2F
Paulina Czajkowska 3bP
Zofia Gronowska 3bG
Weronika Michalska 1D
Małgorzata Michalak 3hP
Martyna Fajkowska 3eG
Laura Kędzierska 3eP
Martyna Szneider 2F
Zofia Nowajczyk 2F
 
XIX. Licealiada – biegi sztafetowe, opiekun mgr Jacek Skrzypczak, III miejsce
Reprezentacja 10 chłopców:
Jan Prądzyński 3dG
Zachary Greinert–Czekalski
Stanisław Ferchmin 3dG
Stanisław Gołdyn 1E
Tomasz Jeziorny 1B
Antoni Kolendo 3hP
Franciszek Morawski 3hP
 
XX. Memoriał im. Bronisława Szwarca Drużynowe biegi przełajowe, opiekun mgr Jacek Skrzypczak, IV miejsce
Reprezentacja 10 chłopców:
Jan Łuczka 3aP
Tomasz Jeziorny 1B
Franciszek Morawski 3hP
Antoni Kolendo 3hP
Stanisław Ferchmin 3dG
Bogusław Czaczyk 3dG
Wojciech Pawlak 3dG
Antoni Czekała 3dG
 
XXI. Liga Liceów – piłka koszykowa chłopców, opiekun mgr Jacek Skrzypczak, IV miejsce
Reprezentacja chłopców:
Tytus Korzeniewicz 3eG
Antoni Pieniowski 3cP
Konstanty Sobczynki 2B
Maciej Kacprzak 3aP
Igor Chlebowski 2C
Wiktor Antecki 1E
Stanisław Ferchmin 3dG
Mikołaj Szumlański 3aG
Wiktor Kozłowski 3fG
Mateusz Puk 3cG
Paweł Waligóra 3cG
Maciej Michalak 3gP
Mateusz Juszczak 3bG
Aleksander Wanot 3cP
 
XXII. Licealiada – piłka koszykowa chłopców, opiekun mgr Jacek Skrzypczak, Półfinał
Reprezentacja chłopców:
Tytus Korzeniewicz 3eG
Antoni Pieniowski 3cP
Konstanty Sobczynki 2B
Maciej Kacprzak 3aP
Igor Chlebowski 2C
Wiktor Antecki 1E
Stanisław Ferchmin 3dG
Mikołaj Szumlański 3aG
Wiktor Kozłowski 3fG
Mateusz Puk 3cG
Paweł Waligóra 3cG
Maciej Michalak 3gP
Mateusz Juszczak 3bG
Aleksander Wanot 3cP
 
XXIII. Licealiada – piłka nożna, opiekun mgr Adam Galas, I miejsce
Reprezentacja 12 chłopców:
Stanisław Martenka 2F
Bogusław Czaczyk 3dG
Jan Prądzyński 3dG
Oliwier Stróżynski 3fG
Kajetan Oleksów 3A
Michał Michałowicz 3B
Tymoteusz Rozmiarek 3B
Antoni Kolenda 3hP
Kacper Maciejewski 3a
Kacper Vogel 3dP
Stanisław Ferchmin 3dG
Maksymilian Kłosek 3cP
 
XXIV. Liga Liceów - futsal, opiekun mgr Adam Galas, II miejsce
Reprezentacja chłopców:
Stanisław Martenka 2F
Bogusław Czaczyk 3dG
Jan Prądzyński 3dG
Oliwier Stróżynski 3fG
Kajetan Oleksów 3A
Michał Michałowicz 3B
Tymoteusz Rozmiarek 3B
Antoni Kolenda 3hP
Kacper Maciejewski 3a
Kacper Vogel 3dP
Stanisław Ferchmin 3dG
Maksymilian Kłosek 3cP
 
XXV. Licealiada Lekkoatletyczna, opiekun mgr Anna Lisiecka
 • rzut oszczepem
Michalina Tyczyńska 3dG, I miejsce
 • bieg przez płotki
Zofia Gronowska 3bG, I miejsce
 • skok w dal
Karla Jęchorek 3gP, II miejsce
 • bieg na 1500m
Aleksandra Ferchmin 3eP, II miejsce
 • skok wzwyż  
Michalina Tęzycka 3eP, VIII miejsce
 • pchnięcie kulą
Weronika Michalska 1D, IV miejsce
 • bieg na 200m
Marcelina Lenicka 3fG, VII miejsce
 • bieg na 400 m
Joanna Cyfert 1F, IV miejsce
 • bieg na 800 m
Agnieszka Cyfert 1E, III miejsce
 • sztafeta szwedzka dziewcząt, III miejsce
Zofia Gronowska 3bG
Karla Jęchorek 3gP
Jagienka Mądrzak 3eG
Barbara Łożyńska 3eG
 
XXVI. Licealiada Lekkoatletyczna, opiekun mgr Jacek Skrzypczak
 • sztafeta szwedzka chłopców, IV miejsce
Stanisław Ferchmin 3dG
JakubBałuszyński 2D
Michał Jaskóła 3eP
Stanisław Gołdyn 1E
 • skok w dal
Tomasz Jeziorny 1B, I miejsce
 • bieg na 200 m
Michał Jaskóla 3eP, II miejsce
 • bieg na 100m  
Jakub Bałuszyński 2D, II miejsce
 • pchnięcie kulą
Igor Chlebowski 2C, III miejsce
 • bieg przez płotki
Franciszek Morawski 3hP, III miejsce
 • bieg na 400 m  
Stanisław Ferchmin 3dG, IV miejsce
 • rzut oszczepem
Krzysztof Fechner, IV miejsce
 • bieg na 3000m
Jan Łuczka 3aP, VI miejsce
 • skok wzwyż
Waligóra Paweł 3cG, VI miejsce
 • bieg na 1500m
Antoni Kolendo 3hP, XIV miejsce

 

Rok 2019/2020 

        I.                    Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce halowej chłopców
reprezentacja - kwalifikacja do finału, opiekunowie mgr Adam Galas, mgr Zbigniew Nowak
 
II.                  Licealiada Lekkoatletyczna, opiekun mgr Anna Lisiecka
1.      100 m PPk
 Zofia Gronowska 1BG – I miejsce
 Rutkowska Julia. 3E – IV miejsce
2.      Rzut oszczepem
 Michalina Tyczyńska 1dG – I miejsce
3.      Skok w dal
 Karla Jęchorek 1GP – II miejsce
4.      1500 M
 Aleksandra Ferchmin 1EP – II miejsce
 Róża Łopusiewicz 3G – VII miejsce
5.      Skok wzwyż
 Michalina Tężycka 1EP – VII miejsce
 Kinga Stępień 2B – XIV miejsce
6.      800 M
 Wiktoria Wibicka 1EG – IV miejsce
 Jagienka Mądrzak 1EG – VI miejsce
7.      I miejsce reprezentacji dziewcząt w klasyfikacji drużynowej
8.      Mistrzostwo w Licealiadzie lekkoatletycznej dziewcząt (trzeci rok z rzędu)
                       
III.                Biegi Sztafetowe 10 x 1000
I miejsce, opiekun mgr Anna Lisiecka
drużyna w składzie:
 Wiktoria Wybicka 1eG
 Jagienka Mądrzak 1eG
 Aleksandra Ferchmin 1eP
 Anna Kluj 3F
 Anna Petrykowska 2G
 Aleksandra Petrykowska 2C
 Paulina Czajkowska 1bP
 Daria Mysiak 3D
 Magdalena Polacka 3E
 Agata Żywot 3B
 
IV.                Piłka koszykowa dziewcząt
 reprezentacja - II miejsce w grupie, opiekun mgr Anna Lisiecka
 
V.                  Unihokej dziewcząt
 reprezentacja - II miejsce, opiekun mgr Anna Lisiecka
 
VI.                Licealiada w tenisie stołowym chłopców
 reprezentacja - IV miejsce w grupie, opiekun mgr Zbigniew Nowak
 
VII.              Licealiada w pływaniu sztafetowym chłopców
 reprezentacja - IV miejsce, opiekun mgr Elwira Pawlęty
 
VIII.            Licealiada w pływaniu indywidualnym – styl żaba
 Antoni Solarski 3C – I miejsce, opiekun mgr Elwira Pawlęty
 
IX.                Licealiada – Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych
I miejsce w Poznaniu, opiekun mgr Elwira Pawlęty
drużyna w składzie:
 Anna Roszkowiak 2A
 Mikołaj Nowak 2A
 Maksymilian Łepski 2C
 Jacek Miętkiewicz 2D
 
X.                  Licealiada – Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych
I miejsce w Wielkopolsce, opiekun mgr Elwira Pawlęty
 
XI.                Liga miasta Poznania dziewcząt niezrzeszonych w klubach sportowych
Licealiada w siatkówce dziewcząt – półfinał ligi, opiekun mgr Aldona Pilichowska
drużyna w składzie:
 Monika Kukla 3E
 Róża Łopusiewicz 3G
 Julia Antoniak 3B
 Olga Sobolewska 2D
 Joanna Pietrasik 2F
 Zofia Pietrasik 2F
 Magdalena Zydorczak 2A
 Laura Kędzierska 1HP
 Martyna Fajkowska 1HP
 Weronika Bąk 1BP
 Paulina Czajkowska 1BP
 Sandra Dmowska 1BP
 Małgorzata Michalak 1HP
 Aleksandra Sarnacka 1FP
 
XII.              Licealiada w Poznaniu
1.      piłka ręczna chłopców
 reprezentacja - półfinał, opiekun mgr Bogusław Rosołowski
2.      piłka ręczna dziewcząt
 reprezentacja – II miejsce finał 2019, opiekun mgr Bogusław Rosołowski
3.      piłka siatkowa chłopców
 reprezentacja – półfinał 2020, opiekun mgr Bogusław Rosołowski
 
XIII.            Licealiada Młodzieży Ponadgimnazjalnej w Poznaniu w piłce ręcznej dziewcząt
 reprezentacja – II miejsce finał 2019, opiekun mgr Bogusław Rosołowski
 
XIV.            I miejsce w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania „Licealiada”

Rok 2018/2019  

I. Siatkówka dziewcząt – półfinał Ligi Miasta Poznania „Licealiada”

 • Julia Antoniak 2B
  Marta Czajkowska 3F
  Konstancja Handschuh3C
  Monika Kukla 2E
  Róża Łopusiewicz 2G
  Michalina Majchrzak 3B
  Joanna Pietrasik 1F
  Sonia Marchwiak 3E
  Olga Sobolewska 1D
  Magdalena Zydorczak 1A
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

II. LA – Memoriał im. Bronisława Szwarca

 • II miejsce
  Aleksandra Hamrol 3G
  Daria Mysiak 2D
  Hanna Pelant 3E
  Magdalena Polacka 2E
  Agata Żywot 3B
  opiekun mgr Anna Lisiecka

III. Ogólnopolskie Mistrzostwa w szachach drużynowych (Mistrzostwa Polski)

 • II miejsce
  Jan Kukorowski 1A
  Mikołaj Nowak 1A
  Jacek Miętkiewicz 1D
  Anna Roszkiewicz 1A
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

IV. Siatkówka chłopców – Liga Miasta Poznania „Licealiada”

 • VI miejsce    
  Marcin Budka 3C
  Mateusz Frąckowiak 3A
  Stanisław Hapke 2B
  Szymon Kuna 1A
  Jakub Kwaśny 2F
  Kacper Lichtarowicz 3A
  Mikołak Paisert 2F
  Mateusz Telman 3A
  Tomasz Tuchołka 2B
  Jakub Woltman 3B
  Adam Urbaniak 1C
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

V. Siatkówka plażowa chłopców

 • IX miejsce
  Stanisław Hapke  2B
  Jakub Jarmużek 1A
  Szymon Kuna  1A
  Tomasz Tuchołka  2B
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

VI. Piłka nożna halowa – Liga Miasta Poznania „Licealiada”

 • IV miejsce   
  Krzysztof Adamczyk 2G
  Jeremi Białek 2G
  Stanisław Buczkowski 2G
  Witold Ciesielski 3G
  Mateusz Janczak 3B
  Franciszek Kaczmarek 3F
  Jakub Kłosiński 3B
  Szymon Kuna 1A
  Krzysztof  Majchrzycki 1D
  Marcin Piątkowski 2D
  Piotr Stępniak 3G
  Jędrzej Warczyński 2C
  Andrzej Wilkoszarski 1F
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

 VII. Licealiada w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt ichłopców

 • II miejsce
  Zuzanna Borowiak
  Alicja Czekała
  Ewelina Duffy
  Aleksandra Hamrol
  Helena Klessa
  Anna Kluj
  Zofia Koziczak
  Julia Łowińska
  Zuzanna Walczak
  Zuzanna Zając   
  opiekun mgr Anna Lisiecka
 • drużyna chłopców IV miejsce   
  opiekunowie mgr Zbigniew Nowak
  i mgr Jacek Skrzypczak

VIII. Licealiada lekkoatletyczna

 • I miejsce drużynowo  200 metrów
 • Anna Kluj 1 miejsce
 • Agata Żywot 3 miejsce
  opiekun mgr Anna Lisiecka

IX. Licealiada PK dziewcząt

 • II miejsce w grupie
  Marta Balwińska 2E
  Marta Czajkowska 3F
  Łucja Ferchmin 2E
  Anna Janusiewicz 2E
  Justyna Kawczyńska 3F
  Maja Markiewicz 3F
  Edyta Nowicka 1F
  Julia Rudkowska 2E
  Natalia Szablikowska 2E
  Martyna Urbaniak1E
  opiekun mgr  Anna Lisiecka

X. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych

 •  I miejsce
  Jan Kukorowski 1A
  Mikołaj Nowak 1A
  Jacek Miętkiewicz 1D
  Anna Roszkiewicz 1A
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

XI. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych

 • I miejsce   
  Jan Kukorowski 1A
  Mikołaj Nowak 1A
  Jacek Miętkiewicz 1D
  Anna Roszkiewicz 1A
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

XII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu

 • II miejsce
  Reprezentacja 10 dziewcząt
  10 chłopców z klas pierwszych drugich i trzecich
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

XIII. Grand Prix Poznania w narciarstwie-indywidualnie

 •  Aleksandra Wieloch 3E - II miejsce, opiekun mgr Aldona Pilichowska

XIV. Licealiada -piłka koszykowa chłopców

 • III runda
  Szymon Antkowiak
  Mateusz Frąckowiak
  Tomasz Karpowicz
  Franciszek Lepka
  Jakub Mazurek
  Jerzy Meissner
  Szymon Pasternak
  Grzegorz Świąder
  Witold Taisner
  Tomasz Tuchołka
  Jakub Woltman
  opiekun mgr Jacek Skrzypczak

XV. Licealiada w Poznaniu – piłka ręczna chłopców

 • Półfinał 2018
  Marcin Budka 3C
  Witold Ciesielski 3G
  Mateusz Frąckowiak 3A
  Maciej Gładyś 2G
  Kamil Hulewicz 3B
  Franciszek Kaczmarek 3E
  Piotr Marszałek 3E
  Filip Rochowiak 3F
  Mateusz Telman 3A
  Jakub Woltman 3B
  Bartłomiej Woroch 2B
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XVI. Licealiada Młodzieży Ponadgimnazjalnej w Poznaniu w piłce ręcznej dziewcząt

 • I miejsce w finale 2018
  Zuzanna Borowiak 2D
  Alicja Czekała 3A
  Agata Grabicka 2D
  Aleksandra Hypka 1E
  Ewa Jabłońska 2C
  Barbara Jankowiak 2G
  Weronika Kaczmarek 2D
  Joanna Kiełbasiewicz 3G
  Zuzanna Kornet 3G
  Daria Mysiak 2D
  Edyta Nowicka 1E
  Agata Polarczyk 3F
  Martyna Rychlik 1B
  Olga Scheffs 3D
  Joanna Smektała 2F
  Agata Włódarczak 3G
  Paula Żak 3D
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XVII. Półfinał Wojewódzki-Wolsztyn- piłka ręczna dziewcząt

 • III miejsce
  Zuzanna Borowiak 2D
  Agata Grabicka 2D
  Aleksandra Hypka 1E
  Ewa Jabłońska 2C
  Barbara Jankowiak 2G
  Weronika Kaczmarek 2D
  Joanna Kiełbasiewicz 3G
  Zuzanna Kornet 3G
  Małek Maria 2D
  Majchrzycka Marta 3E
  Rychlik Martyna 1B
  Daria Mysiak 2D
  Edyta Nowicka 1E
  Olga Scheffs 3D
  Agata Włódarczak 3G
  Paula Żak 3D
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XVIII. Licealiada Finał – piłka siatkowa chłopców

 • Finał 2019, IV miejsce
  Marcin Budka
  Mateusz Frąckowiak
  Stanisław Hapke
  Jakub Kolasiński
  Szymon Kuna
  Jakub Kwaśny
  Kacper Lichtarowicz
  Mikołaj Paisert
  Mateusz Telman
  Tomasz Tuchołka
  Adam Urbaniak
  Jakub Woltman
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XIX. Turniej w ZSEKon., Turniej w MM Poznań

 • Chłopcy III miejsce
 • Dziewczęta I miejsce
  Reprezentacja szkoły
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

Rok 2017/2018  

W klasyfikacji generalnej VIII LO znalazło się na 2 miejscu wśród wszystkich poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

I. Lekkoatletyka bieg przełajowy

 • Julia Łowińska 1G - I miejsce, opiekun mgr Anna Lisiecka

II. Licealiada lekkoatletyka

 • Julia Łowińska 1G - I, II miejsce
 • Julia Rutkowska 1E - II miejsce
  opiekun mgr Anna Lisiecka

III. Grand Prix Poznania w narciarstwie-indywidualnie

 • Julia Płoskonka 1F - II miejsce
 • Aleksandra Wieloch 2E - III  miejsce
 • Bartosz Wałczyk 3B - II miejsce
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

IV. Grand Prix Poznania w narciarstwie-drużynowo II miejsce

 • Julia Płoskonka  1F
 • Aleksandra Wieloch 2E
 • Bartosz Wałczyk 3A
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

V. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych

 • II miejsce
  reprezentacja szkoły
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

VI. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu (chłopcy)

 • II miejsce
  reprezentacja szkoły
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

VII. Igrzyska Młodzieży w piłce nożnej halowej

 • Miejsce 5-8
  Jeremi Białek 1G
  Maksymilian Bolimowski 3D
  Mariusz Dotka 3E
  Mateusz Janczak 2B
  Franciszek Kaczmarek 2E
  Jakub Kłosiński 2B
  Miłosz Mościcki 3G
  Marcin Okonek 3B
  Jan Przybył 3D
  Piotr Stępniak 2G
  Jan Stosik 1G
  Jędrzej Warczyński 1G
  Jakub Woltman 2B
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

VIII. Licealiada w piłce nożnej

 • III miejsce
  Jeremi Białek 1G
  Maksymilian Bolimowski 3D
  Mariusz Dotka 3E
  Mateusz Janczak 2B
  Franciszek Kaczmarek 2E
  Jakub Kłosiński 2B
  Miłosz Mościcki 3G
  Marcin Okonek 3B
  Jan Przybył 3D
  Piotr Stępniak 2G
  Jan Stosik 1G
  Jędrzej Warczyński 1G
  Jakub Woltman 2B
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

IX. Drużynowe biegi przełajowe chłopców (Memoriał im. Bronisława Szwarca) w kategorii dziewcząt i chłopców

 • I miejsce
  reprezentacja szkoły
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

X. Indywidualne biegi przełajowe Chłopców (Memoriał im. Bronisława Szwarca)

 • I miejsce
  Roch Goszczyński 3C
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

XI. Igrzyska Młodzieży Lekkoatletyka – indywidualnie

 •  Adam Dachtera II miejsce – bieg na 800m
 • Mariusz Dotka II miejsce – bieg na1500
 • Marek Gruszczyński III miejsce –  bieg na 1500
 • Roch Goszczyński I miejsce – bieg na 3000
 • Maciej Falbogowski III miejsce – bieg na 3000
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

XII. Igrzyska Młodzieży

 • Lekka Atletyka – drużynowo I miejsce
  reprezentacja szkoły
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

XIII. Licealiada w piłce siatkowej chłopców

 • Finał IV miejsce 2017
  Marcin Budka 2C
  Witold Ciesielski 2G
  Mateusz Frąckowiak 2A
  Witold Gajewski 3E
  Maciej Gładyś 1G
  Kamil Hulewicz 3B
  Franciszek Kaczmarek 2E
  Tomek Kaczmarek 3C
  Jakub Łaszkowski 1G
  Jerzy Łukaszewicz 3A
  Piotr Marszałek 2E
  Mateusz Michalak 3B
  Filip Rochowiak 2F
  Maurycy Stachurski 3B
  Mateusz Telman 2A
  Jakub Woltman 2B
  Bartłomiej Woroch 1B
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XIV. Licealiada w Poznaniu

 • Półfinał 2017
  Marcin Budka 2C
  Witold Ciesielski 2G
  Mateusz Frąckowiak 2A
  Maciej Gładyś 1G
  Bartosz Gołębiewski 2F
  Franciszek Kaczmarek 2E
  Maciej Kurzawa 2B
  Filip Lista 2F
  Jakub Łaszkowski 1G
  Filip Rochowiak 2F
  Jan Stosik 1G
  Antoni Stroiński 2A
  Mateusz Telman 2A
  Bartłomiej Woroch 1B
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XV. Licealiada w Poznaniu

 • III miejsce Finał 2017
  Drużyna piłki ręcznej dziewcząt
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XVI. Igrzyska piłki siatkowej chłopców

 • Półfinał 2017
  Drużyna VIII LO
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XVII. Igrzyska Młodzieży Ponadgimnazjalnej w Poznaniu w piłce  ręcznej dziewcząt

 • III miejsce Finał 2017
  Marta Balwińska 1E
  Zuzanna Borowiak 1D
  Maria Domasik 3G
  Ewa Jabłońska 1C
  Barbara Jankowska 1G
  Weronika Kaczmarek 1D
  Joanna Kiełbasiewicz 2G
  Zuzanna Kornet 2G
  Zosia Koziczak 2B
  Julia Łowińska 1G
  Marta Majchrzycka 2E
  Maja Markiewicz 2F
  Daria Mysiak 1D
  Anna Petrykowska 1G
  Agata Włodarczyk 2G
  Emilia Zygarłowska 3G
  Paula Żuk 2D
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XVIII. Turniej  w ZSEKon. Chłopcy

 • II miejsce
  Marcin Budka 2C
  Mateusz Frąckowiak 2A
  Maciej Gładyś 1G
  Bartosz Gołębiewski 2F
  Jakub Łaszkowski 1G
  Bartosz Ratajski 2G
  Jan Stosik 1G
  Antoni Stroiński 2A
  Miłosz Śmigielski 1E
  Mateusz Telman 2A
  Jakub Woltman 2B
  Bartłomiej Woroch 1B
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XIX. Turniej  w MM Poznań III-2017

 • Dziewczęta - II miejsce

  Marta Balwińska 1E
  Zuzanna Borowiak 1D
  Alicja Czekała 2A
  Agata Grabicka 1D
  Ewa Jabłońska 1C
  Barbara Jankowska 1G
  Weronika Kaczmarek 1D
  Justyna Kawczyńska 2F
  Joanna Kiełbasiewicz 2G
  Anna Kluj 1F
  Zosia Koziczak 3B
  Maja Markiewicz 2F
  Daria Mysiak 1D
  Joanna Smektała 1F
  Agata Włódarczak 2G
 • Chłopcy - II miejsce
  Marcin Budka 2C
  Witold Ciesielski 2G
  Mateusz Frąckowiak 2A
  Maciej Gładyś 1G
  Bartosz Gołębiewski 2F
  Franciszek Kaczmarek 2E
  Maciej Kurzawa 2B
  Filip Lista 2F
  Jakub Łaszkowski 1G
  Filip Rochowiak 2F
  Jan Stosik 1G
  Antoni Stroiński 2A
  Mateusz Telman 2A
  Bartłomiej Woroch 1B
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XX. Turniej w ZSM VI 2018

 • Dziewczęta I miejsce
  Marta Balwińska 1E
  Zuzanna Borowiak 1D
  Zosia Frąckowiak 3B
  Ewa Jabłońska 1C
  Weronika Kaczmarek 1D
  Joanna Kiełbasiewicz 2G
  Zuzanna Kornet 2G
  Zosia Koziczak 2B
  Marta Majchrzycka 2G
  Maja Markiewicz 2F
  Daria Mysiak 1D
  Natalia Nowicka 1D
  Agata Włodarczyk 2G
  Emilia Zygarłowska 3G
  Paula Żuk 2D
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XXI. Lekkoatletyka - Finał Wojewódzki 1500m

 • IV miejsce Finał
  Marek Gulczyński
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XXII. Licealiada w piłce plażowej

 • IX miejsce
  Kacper Lichtarowicz
  Mateusz Telman
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski
   

XXIII. Liga szkolna szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania w piłce koszykowej chłopców

 • IV miejsce
  Tomasz Karpowicz 1C
  Jakub Mazurek 1C
  Aleksander Roszyk 1D
  Szymon Antkowia 1B
  Filip Rochowiak 2F
  Jerzy Meissner 2E
  Jan Węgrzynowski 2C
  Witold Gajewski 3E
  Paweł Lewicki 3C
  Jakub Woltman 2B
  Tomasz Kaczmarek 3C
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

XXIV. Licealiada w koszykówce chłopców

XXV. Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych

 • IV miejsce chłopców
  Adam Dachtera 1A            
  Jan Dachtera 3C    
  Mariusz Dotka 3E
  Maciej Falbogowski 3A
  Roch Goszczyński 3C
  Marek Gulczynski 3A
  Michał Lehwark 3B
  Andrzej Lemanski 3F        
  Maurycy Stachurski 3B
  Jan Węgrzynowski 2C
  Jakub Woltman 2B
 • IX miejsce dziewcząt
  Ewelina Duffy 2A
  Aleksandra Hamrol 2G
  Barbara Jankowiak 1G
  Zofia Frąckowiak 3B
  Julia Łowińska 1G
  Adrianna Olenderek 1G
  Roksana Pachura 2G
  Anna Pietrzak 1G
  Lulia Seidel 3C
  Dorota Stokłos 2G
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

Rok 2016/2017  

W klasyfikacji generalnej VIII LO znalazło się na 4 miejscu wśród wszystkich poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

I. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w Piłce Nożnej -

 1. II miejsce
  Maksymilian Bolimowski 2D
  Mariusz Dotka 2E
  Mateusz Janczak 1B
  Jacek Kaczmarek 3A
  Franciszek Kaczmarek 1F
  Miłosz Mościcki 2G
  Łukasz Oppeln-Bronikowski 2C
  Jan Przybył 2D
  Bartosz Romanowski 3C
  Maurycy Stachurski 2B
  Adam Stelmaszyk 3G
  Piotr Stepniak 1G
  Adam Tomczyk 2B
  Opiekun: mgr Zbigniew Nowak

II. Liga szkół w piłce nożnej halowej

 1. drużyna chłopców grała w półfinałach zajmując miejsca od 5-8
  (skład - w pkt. I)

III. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach „Licealiada”

 1. II miejsce w Poznaniu
  Tymoteusz Barciński 1B
  Piotr Kamiński 2B
  Marta Marcinek 3F
  Aleksandra Stróżyk 2A
  Bogumiła Walkowiak 2B
  Opiekun: mgr Elwira Pawlęty

IV. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu „Licealiada"

 1. V miejsce sztafety dziewcząt
 2. VII chłopców
  Opiekun: mgr Elwira Pawlęty

V. Poznańkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym „Licealiada”

 1. IV miejsce w kategorii dziewcząt
  Daria Głębocka 2A
  Anna Grotowska 3B
  Marta Krawczyńska 2G
  Michalina Majchrzak 1D
  Opiekun: mgr Elwira Pawlęty
 2. III miejsce w kategorii chłopców
  Tymoteusz Barciński 1B
  Patryk Matusiak 3B
  Marcin Okonek 2B
  Filip Zybała 3A
  Opiekun:  mgr Elwira Pawlęty

VI. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej atletyce „Licealiada” Indywidualnie - opiekun: mgr Eugeniusz Skrzypczak

 1. I miejsca:
  • 1500 m Marek Gulczyński 2A
  • 3000 m Roch Goszczyński 2C
  • pchnięcie kulą Łukasz Czuliński 3G
 2. II miejsca:
  • 1500 m Mariusz Dotka 2E
  • 800 m Ewelina Duffy 1A
 3. III miejsca:
  • 400 m Daria Łączna 3B
  • 100 m Zofia Frąckowiak 2D
  • 1500 m Julia Seidel 2D

V. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Finał wojewódzki i „Memoriał Bronisława Szwarca”

 1. Dziewczęta drużynowo VI miejsce
 2. Chłopcy drużynowo I miejsce
 3.  Indywidualnie:
  I miejsce Roch Goszczyński 2C
  III miejsce Mariusz Dotka 2E
  VII miejsce Jan Dachtera 2C
  Opiekun: mgr Eugeniusz Skrzypczak

VI. Sztafetowe Biegi Przełajowe ”Licealiada”

 1. III miejsce dziewcząt
  oraz udział w finałach wojewódzkich IV miejsce
  Opiekun: mgr Aldona Pilichowska, mgr Eugeniusz Skrzypczak

VII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej dziewcząt

 1. II Runda, III m Turniej w Energetyku, I m Turniej organizowany w Liceum Marii Magdaleny• Aleksandra Cwalina kl. 3G
  Kinga Cołta 3C
  Alicja Czekała 1A
  Monika Dolata 3A
  Maria Domosik 2G
  Zosia Frąckowiak 2B
  Weronika Jędrzejczak 2G
  Joanna Kiełbasiewicz 1G
  Zuzanna Kornet 1G
  Gabriela Kubiak 3A
  Daria Łączna 3B
  Sandra Sowa 2G
  Julia Tatarynowicz 2G
  Emilia Zygarłowska 2G
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

VIII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej chłopców

 1. IV miejsce finał
 2. II miejsce Turniej ZSE
 3. III miejsce turniej Liceum Marii Magdaleny
  Nikodem Bukowicki 3B
  Łukasz Czuliński 3G
  Mateusz Frąckowiak 1A
  Witold Gajewski 2E
  Jędrzej Gracz 3C
  Kamil Hulewicz 2B
  Oskar Jerzyk 3C
  Tomek Kaczmarek 2C
  Marek Kamiński 3B
  Filip Kin 3F
  Marcin Komar 3G
  Kacper Korban 3A
  Jakub Langa 3F
  Mikołaj Lipski 3G
  Krzysztof Sobkowiak 3G
  Maurycy Stachurski 2B
  Adam Stelmaszyk 3G
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

IX. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców dla niezrzeszonych w Poznaniu i „Licealiadzie”.

 1. Liga szkół ponadgimnazjalnych półfinał
 2. Finał „Licealiada” IV miejsce
  Maciej Białek 3F
  Łukasz Fabijański 3B
  Mateusz Frąckowiak 1A
  Tomasz Kaczmarek 2C
  Jakub Kolasiński 1E
  Marcin Komar 3G
  Jędrzej Kowal 2G
  Kacper Lichtarowicz 1A
  Paweł Machalski 3B
  Patryk Matusiak 3B
  Maurycy Stachurski 2B
  Mateusz Telman 1A
  Jakub Woltman 1B
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

X. Siatkówka plażowa dziewcząt „Licealiada”

 1. II runda
  Sandra Sowa 2G
  Joanna Kiełbasiewicz 1G
  Zuzanna Kornet 1G
  Agata Włódarczak 1G
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

XI. Siatkówka plażowa chłopców „Licealiada”

 1. IV miejsce
  Tomasz Kaczmarek 2C
  Marcin Komar 3G
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

XII. Siatkówka plażowa chłopców „Licealiada”

 1. IX miejsce
  Jędrzej Kowal 2G
  Kacper Lichtarowicz 1A
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

XIII. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców dla niezrzeszonych w Poznaniu

 1. I miejsce „Licealiada”
  w piłce koszykowej miejsca 5-6
  Nikodem Bukowiecki 3B
  Witold Gajewski 2E
  Jędrzej Gracz 3C
  Tomasz Grzesiak 3D
  Tomasz Kaczmarek 2C
  Jędrzej Kowal 2G
  Paweł Lewicki 2C
  Jerzy Meissner 1E
  Marek Moryl 3A
  Jan Węgrzynowski 1C
  Jakub Woltman 1B
  Hubert Ziębiucki 2F
  Opiekun: mgr E. Skrzypczak

XIV. Osiągnięcia indywidualne

 1. Mistrzostwo Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim w kategorii 68 kg Mikołaj Wójcik 1E
 2. Mistrzostwo Polski Juniorów w Łucznictwie na odległość 30m Mateusz Ogrodowczyk 3C
 3. III miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Triathlonie Maciej Falbogowski 2A

Rok 2015/2016  

I. Mistrzostwa Miasta Poznania w tenisie stołowym dziewcząt

 1. Anna Grotowska 2B - III miejsce
 2. Marta Krawczyńska 1G - III miejsce
 3. Daria Głębowska 1A - III miejsce
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

 II. Mistrzostwa Miasta Poznania w pływaniu

 1. reprezentacja V miejsce
  Joanna Radosz 3B
  Daria Głębowska 1A
  Monika Gomoła 2D
  Oliwia Skiba 2G
  Julita Niewiadomska
  Joanna Koszałko 2F
  Maciej Falbogowski 1A
  Piotr Żebrowski 1D
  Marcin Wachowiak 2G
  Mateusz Ratajczak 1G
  Szymon Jarząbek 3C
  Szymon Magdziarz 3E
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

III. Poznańskie Drużynowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach

 1. I miejsce drużyna
  Aleksandra Stróżyk 1C
  Bogumiła Walkowiak 1B
  Marta Marcinek 2F
  Piotr Kamiński 1B
  Wojciech Okonek 3C
  opiekun Elwira Pawlęty

IV. Finał Wojewódzki „Licealiady” w szachach drużynowych

 1. II miejsce drużyna
  Aleksandra Stróżyk 1C
  Bogumiła Walkowiak 1B
  Marta Marcinek 2F
  Piotr Kamiński 1B
  Wojciech Okonek 3C
  opiekun Elwira Pawlęty

V. Indywidualne biegi przełajowe Miasta Poznania im. Bronisława Szwarca

 1. Roch Goszczyński 1C - I miejsce
 2. Marek Gulczyński 1A - II miejsce
 3. Julia Seidel 1D - I miejsce
 4. Daria Łączna 2G - VII miejsce
 5. Julia Tatarynowicz 1B - VIII miejsce
 6. Zofia Galla 3A - XI miejsce
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

VI. Finał wojewódzkich indywidualnych biegów na orientację

 1. Dziewczęta drużynowo - I miejsce
  Julia Seidel 1D - I miejsce
  Zofia Galla 3A - II miejsce
  Zofia Frąckowiak 1B - IV miejsce
  Daria Łączna 2B - XII miejsce
 2. Chłopcy drużynowo - V miejsce
  Marek Gulczyński 1A - V miejsce
  Krzysztof Bończyk 3A - XVIII miejsce
  Jakub Konieczny 3A - LIV miejsce
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

VII. Grand Prix Poznania w narciarstwie - indywidualnie

 1. Bartosz Wałczyk 1B - III miejsce
 2. Szymon Wierzyk 1D - XII miejsce
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

VIII. Grand Prix Poznania w narciarstwie - drużynowo II miejsce

 1. Bartosz Wałczyk 1B
  Szymon Wierzyk 1D
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

IX. Licealiada - siatkówka - półfinał

 1. Aleksandra Szelejewska 3B
  Agnieszka Rusin 3G
  Agnieszka Przyszczypkowska 3E
  Alicja Kaczewiak 3E
  Marta Kubicka 3E
  Agnieszka Radke 2B
  Aleksandra Kulesza 2E
  Alicja Machyna 2G
  Agata Szczuka 3A
  Klaudia Jankowiak 2G
  Martyna Pięta 1F
  Nadia Dobrowolska 1F
  Oliwia Kudrej 2F
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

X. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych - siatkówka - II miejsce w grupie

 1. Aleksandra Szelejewska 3B
  Agnieszka Rusin 3G
  Agnieszka Przyszczypkowska 3E
  Alicja Kaczewiak 3E
  Marta Kubicka 3E
  Agnieszka Radke 2B
  Aleksandra Kulesza 2E
  Alicja Machyna 2G
  Agata Szczuka 3A
  Klaudia Jankowiak 2G
  Martyna Pięta 1F
  Nadia Dobrowolska 1F
  Oliwia Kudrej 2F
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

XI. Igrzyska Młodzieży Ponadgimnazjalnej w Poznaniu, drużyna piłki ręcznej chłopców - II runda

opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XII. Mistrzostwa Poznania w piłce plażowej, II miejsce

 1. Marcin Komar 2G
 2. Tomasz Kaczmarek 1C
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XIII. Licealiada w piłce siatkowej chłopców - II miejsce w fazie grupowej

opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XIV. Tenis stołowy- Licealiada

 1. Anna Grotowska 2E - I miejsce, opiekun mgr Aldona Pilichowska

XV. Licealiada - biegi przełajowe, biegi na orientację

 1. Zofia Galla 3A - II miejsce w finale wojewódzkim, opiekun mgr Aldona Pilichowska

XVI. Sztafeta pływacka – Licealiada

 1. Joanna Radosz 3B
  Julita Niewiadomska 1E
  opiekun mgr Aldona Pilichowska
   

Rok 2014/2015  

W klasyfikacji generalnej VIII LO znalazło się na 5 miejscu wśród wszystkich poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

I. Mistrzostwa Miasta Poznania w tenisie stołowym chłopców, 3 miejsce,

 1. Maciej Strugała 3f
 2. Patryk Matusiak 1b
 3. Filip Zybała 1a
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

II.Mistrzostwa Miasta Poznania w tenisie stołowym dziewcząt, I miejsce

 1. Małgorzata Gliniany 3b
 2. Lena Maćków 3a
 3. Anna Grotowska 1e
  opiekun mgr Elwira Pawlęty

III. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację, drużynowo I miejsce w finale wojewódzkim

 1. Zofia Galla 2a
 2. Daria Łączna 1b
 3. Aleksandra Hornik 3b
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

IV. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w  Lekkiej atletyce „Licealiada” Indywidualnie

 1. Aleksandra Hornik 3b, 1 miejsce w biegu na 1500m
 2. Daria Łączna 1b, 2 miejsce w biegu na 400m
 3. Łukasz Czuliński 1g, 3 miejsce w pchnięciu kulą)
 4. Krzesimir Jabłoński 2c, 4 miejsce w skoku w wzwyż
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

V. Indywidualne Biegi Przełajowe

 1. Daria Łączna 1b, 7 miejsce
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

VI. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych „Memoriał Bronisława Szwarca”

 1. Daria Łączna 1b, 3 miejsce
 2. Drużyna dziewcząt, 5 miejsce
 3. Drużyna chłopców, 9 miejsce
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

VII. „Licealiada”  piłka koszykowa chłopców

 1. reprezentacja szkoły, półfinał
  Jakub Szczygielski 3a
  Krzysztof Woźniak 3a
  Bartosz Włodarczak 3c
  Rafał Hądzelek 1b
  Nikodem Bukowiecki 1b
  Jędrzej Gracz 1c
  Tomasz Grzesiak 1d
  Bartłomiej Szal 2a
  Jakub Konieczny 2a
  Mateusz Ziobro 2c
  Marek Dzięcioł 1a
  Marek Moryl 1a
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

VIII.Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w Piłce Nożnej Halowej

 1. Drużyna chłopców w półfinałach miejsca od 5-8
  Jakub Tomczak 3 a
  Szymon Wolarz 3 a
  Jakub Jędrzejczak 3 c
  Mateusz Lubczyński 3 f
  Jakub Jankowiak 3 d
  Jakub Kaczmarek 3 g
  Bartosz Romanowki 1c
  Jacek Kaczmarek 1a
  Oskar Jerzyk 1c
  Jerzy Batygolski 2c
  Marcin Depczyński 2f
  Jakub Grzelak 2a
  Stanisław Wysocki 2a
  Ivan Novgorodtsev 2a
  opiekun mgr Zbigniew Nowak

IX.Grand Prix w  narciarstwie, II miejsce

 1. Agnieszka Opelnn-Bronikowska 3 g
  Filip Ruszkowski 3 g
  Filip Dobrzyński 3 b
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

X.Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej dziewcząt, półfinał

 1. Emilia Baranowska 3 b
  Małgorzata Gliniany 3 b
  Urszula Wiland 3 b
  Aleksandra Majchrzak 3 c
  Alicja Kupczyk 3 g
  mgr Bogusław Rosołowski

XI. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej chłopców

 1. Bartosz Czuliński 3 a
  Marcin Leśnierowski 3 a
  Jakub Szczygielski 3 a
  Grzegorz Wilczyński 3 a
  Wojciech Pastusiak 3 c
  Bartosz Włodarczak 3 c
  Paweł Buksakowski 3 f
  Mateusz Lubczyński 3 f
  Maciej Strugała 3 f
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XII. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w  piłce siatkowej chłopców dla niezrzeszonych w Poznaniu  i „Licealiadzie” , Liga: faza grupowa „Licealiada” II runda

 1. Marcin Chróst 3 a
  Stanisław Pawlak 3 a
  Krzysztof Feja 3 b
  Wojciech Błaszak 3 c
  Łukasz Pięta 3 c
  Hubert Górny 3 d
  Kamil Kaczmarek 3 g
  Maciej Napieralski 3 g
  opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XIII. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w  piłce koszykowej chłopców dla niezrzeszonych w Poznaniu, spotkania grupowe i 5-8 miejsce w „Licealiadzie”

 1. Jakub Szczygielski 3 a
  Krzysztof Woźniak 3 a
  Bartosz Włodarczak 3 c
  Rafał Hędzelek 1b
  Nikodem Bukowiecki 1b
  Jędrzej Gracz 1c
  Tomasz Grzesiak 1d
  Bartosz Szal 2a
  Jędrzej Konieczny 2a
  Mateusz Ziobro 2c
  Marek Dzięcioł 1a
  Marek Moryl 1a
  opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

XIV. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt dla niezrzeszonych, półfinały miejsca od V-VIII

 1. Magdalena Włodarczak 3 b
  Katarzyna Łakomy 3 f
  Aleksandra Szelejewska 2 b
  Agnieszka Rusin 2 g
  Agnieszka Radke 1 b
  Agnieszka Przyszczypkowska 2 e
  Aleksandra Kulesza 1 e
  Alicja Machyna 1 g
  Agata Szczuka 2 a
  Zofia Galla 2 a
  Joanna Musisz 2 g
  Marta Kubicka 2 e
  Daria Łączna 1 b
  Michalina Rękoś 2 d
  opiekun mgr Aldona Pilichowska

Rok 2013/2014  

I. Mistrzostwa Miasta Poznania w tenisie stołowym chłopców, II miejsce

 1. Maciej Strugała 2f
 2. Jakub Piątek 3b
 3. Marek Grzesiak 3e
 4. Piotr Supiński 2f
  opiekun: mgr Elwira Pawlęty

II. Mistrzostwa Miasta Poznania w tenisie stołowym dziewcząt, II miejsce

 1. Małgorzata Gliniany 2b
 2. Maria Witkowiak 2b
 3. Lena Maćków 2a
 4. Adrianna Wiśniowska 3c
  opiekun: mgr Elwira Pawlęty

III. Grand Prix Poznania w narciarstwie

 1. Stanisław Słuchocki 3b, III miejsce indywidualnie
 2. IV miejsce drużyna w składzie:
  Stanisław Słuchocki 3b
  Filip Ruszkowski 2g
  Jan Krysztop 2d
  opiekun: mgr Aldona Pilichowska

IV. Puchar Poznania w narciarstwie

 1. Stanisław Słuchocki 3b, I miejsce, opiekun: mgr  Aldona Pilichowska

V. Grand Prix Poznania w snowboardzie

 1. Kinga Mazurczak 3d, II miejsce, opiekun mgr Aldona Pilichowska

VI. Puchar Poznania w snowboardzie

 1. Kinga Mazurczak 3d, I miejsce, opiekun mgr Aldona Pilichowska

VII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce koszykowej chłopców

 1. szkolna reprezentacja w piłce koszykowej chłopców, IV miejsce, opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

VIII. Liga szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania dla niezrzeszonych

 1. szkolna reprezentacja w piłce koszykowej chłopców, VI miejsce, opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak

IX. Wielkopolskie Biegi na Orientację

 1. Aleksandra Hornik 2b, I miejsce
 2. Zofia Galla Ia, I miejsce
 3. Oliwia Śmierzchała Ic, II miejsce
 4. Drużyna: Zofia Galla, Oliwia Śmierzchała, Natalia Wojciechowska, II miejsce
  opiekunowie: mgr Anna Zielińska, mgr  Bogusław Rosołowski

X. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej „Licealiada”

 1. szkolna reprezentacja, faza grupowa II miejsce, opiekun mgr Bogisław Rosołowski

XI. Mistrzostwa Poznania w piłce ręcznej dziewcząt

 1. szkolna reprezentacja, elimincje II miejsce, opiekun mgr Bogusław Rosołowski

XII. Mistrzostwa Poznania w piłce ręcznej chłopców

 1. szkolna reprezentacja, I runda, II  miejsce, opiekun mgr Bogusław Rosołowski

Rok 2012/2013  

I. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w Piłce Nożnej Halowej. Drużyna chłopców wygrała w półfinałach zajmując miejsca od 5-8

 1. Konrad Janiszewski 3d
 2. Jakub Jankowiak 1d
 3. Jakub Jędrzejczak 1c
 4. Jakub Kaczmarek 1g
 5. Krzysztof Grefling 1b
 6. Mateusz Ledzianowski 3a
 7. Mateusz Lubczyński 1f
 8. Michał Misztal 1g
 9. Michał Ryster 3c
 10. Piotr Stawiński 2g
 11. Jakub Tomczak 1a
 12. Tomasz Węcławek 2d
 13. Szymon Wolarz 1a
 14. Szymon Fischbach 1f
  Opiekun: mgr Zbigniew Nowak

II. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym „Licealiada” kategoria chłopców - II miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:

 1. Marcin Grotowski 3f
 2. Jakub Piątek 2b
 3. Marek Grzesiak 2e
 4. Maciej Strugała 1f
  Opiekun: mgr Elwira Pawlęty

III. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym „Licealiada” - kategoria Dziewcząt - IV miejsce

 1. Adrianna Bąkowska 2c
 2. Adrianna Wiśniowska 2c
 3. Małgorzata Gliniany 1b
 4. Maria Witkowiak 1b
  Opiekun: Elwira Pawlęty

IV. Szkolna liga w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie - II miejsce drużynowo w Grand Prix w narciarstwie- zdobył zespół VIII LO w składzie:

 1. Katarzyna Szyfter II c
 2. Agnieszka Oppeln -Bronikowska I g
 3. Stanisław Słuchocki II b
 4. Filip Ruszkowski I g
 5. Jan Krysztop I d
  III miejsce indywidualnie zajął Stanisław Słuchocki 1Ib oraz I miejsce w Pucharze Poznania
  I miejsce indywidualnie w snowboardzie zajęła Kinga Mazurczak 1d oraz III miejsce Pucharze Poznania
  Opiekun: mgr Aldona Pilichowska

V. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej atletyce : „Licealiada” Indywidualnie

 1. Paweł Stawecki 2g – 1 miejsce w chodzie na 3 km
 2. Konrad Janiszewski 3d - 2 miejsce w biegu na 100 m
  Opiekun: mgr Zbigniew Nowak
 3. Indywidualne Biegi Przełajowe
  • Aleksandra Hornik 1b - 2 miejsce
  • Weronika Środa 2f - 7 miejsce
 4. Drużynowe Biegi Przełajowe
 5. V miejsce dziewcząt
 6. IX miejsce chłopców
  Opiekun: mgr Zbigniew Nowak

VI. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację – Finał Wojewódzki - Drużynowo ;

 1. 1 miejsce
  Katarzyna Galla 2b
  Małgorzata Zioła 2b
  Aleksandra Hornik 1b
 2. Indywidualnie ;
  1 miejsce Aleksandra Hornik 1b
  2 miejsce Katarzyna Galla 2b
  Opiekun: mgr Zbigniew Nowak

VII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej dziewcząt - Półfinały

 1. Weronika Kaczmarek 3a
 2. Katarzyna Galla 2b
 3. Paulina Mrowińska 3e
 4. Agata Nowakowska 3e
 5. Aleksandra Kobus 2a
 6. Majchrzak Aleksandra 1c
 7. Małgorzata Gliniany 1b
 8. Urszula Wiland 1b
 9. Monika Andrzejczak 1f
 10. Joanna Sierańska 1e
 11. Patrycja Jóźwiak 1f
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

VIII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej chłopców - Eliminacje I runda

 1. Michał Ryster 3c
 2. Konrad Matusiak 3c
 3. Jan Pawlak 3b
 4. Piotr Opiela 3b
 5. Paweł Lewandowski 3b
 6. Krzysztof Trzcieliński 3b
 7. Adam Łojewski 3f
 8. Jarosław Łojewski 3d
 9. Jarosław Lubczyński 1f
 10. Paweł Buksakowski 1f
 11. Jakub Szczepański 2a
 12. Wiktor Twardowski 2a
 13. Maciej Spychała 2a
 14. Karol Czarnywojtek 2d
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

IX. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców dla niezrzeszonych w Poznaniu i „Licealiadzie”. Liga: faza grupowa „Licealiada” II runda

 1. Prończuk Michał 2c
 2. Kossmann Bartosz 3a
 3. Myszkowski Jakub 3g
 4. Górny Hubert 1d
 5. Moszczyński Konrad 2f
 6. Zdziabek Marcin 3c
 7. Kicki Piotr 2c
 8. Rybacki Patryk 2b
 9. Grzesiak Marek 2e
 10. Spychała Maciej 2a
 11. Śnieguła Filip 2a
 12. Twardowski Wiktor 2a
 13. Łojewski Jarek 3d
 14. Błaszak Wojciech 1c
 15. Nawrotek Piotr 2b
 16. Feja Krzysztof 1b
 17. Gierszal Łukasz 3b
 18. Pawlak Jan 3b
 19. Silski Michał 3b
 20. Napieralski Maciej 1g
  Opiekun: mgr B. Rosołowski

X. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców dla niezrzeszonych - II miejsce w Poznaniu i IV miejsce w „Licealiadzie”.

 1. Michał Nowak 3f
 2. Aleks Jagielski 2d
 3. Bartosz Włodarczak 1b
 4. Jacek Skrok 3g
 5. Jakub Szczygielski 1a
 6. Kacper Libera 2f
 7. Konrad Matusiak 3c
 8. Piotr Opiela 3b
 9. Krzysztof Wożniak 1a
 10. Szymon Kasperski 3c
 11. Marcin Teclaw 3g
 12. Sebastian Schrodter 2d
 13. Tomasz Rochowiak 3g
 14. Jakub Szczepański 2a
  Opiekun: mgr E. Skrzypczak

XI. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt dla niezrzeszonych. Drużyna dziewcząt grała w półfinałach zajmując miejsce od V-VIII

 1. Paulina Mrowińska 3e
 2. Agata Nowakowska 3f
 3. Danuta Mikołajczak 3f
 4. Aleksandra Chęcińska 3f
 5. Lidia Szafraniec 3e
 6. Aleksandra Ulińska 3b
 7. Ida Bukalska 2f
 8. Patrycja Kujawa 2c
 9. Klaudia Kubalewska 2g
 10. Katarzyna Galla 2b
 11. Katarzyna Łakomy 1f
 12. Maria Janas 3f
  Opiekun: mgr A. Pilichowska

Rok 2011/2012  

I. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w Piłce Nożnej na boisku I miejsce w Poznaniu i IV miejsce w Województwie:

 1. Iwo Toporski kl.3f – zdobył wyróżnienie dla najlepszego zawodnika turnieju.
 2. Michał Ryster kl.2c – zdobył wyróżnienie dla najlepszego bramkarza turnieju.
 3. Jakub Nowak kl.3c
 4. Mateusz Ledzianowski kl.2a
 5. Konrad Janiszewski kl.2d
 6. Tomasz Węcławek kl.1d
 7. Wojciech Nowaczyk kl.3g
 8. Jakub Myszkowski kl.2g
 9. Piotr Stawiński kl.1g
 10. Mikołaj Cierechowicz kl.3d

II. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym ,,Licealiada” kat. Chłopców II miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:

 1. Marcin Grotowski kl.2f
 2. Jakub Piątek kl.1b
 3. Marek Grzesiak 1e
 4. Marek Ignaszak 2f

III. Szkolna liga w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie II miejsce drużynowo w narciarstwie - zdobył zespół VIII LO w składzie:

 1. Katarzyna Szyfter kl. 1c
 2. Łukasz Janyga kl. 3c
 3. Stanisław Suchocki kl. 1b

I miejsce indywidualnie

 1. Stanisław Słuchocki kl. 1b

II miejsce drużynowo w snowboardzie zdobył zespół w składzie:

 1. Krzysztof Rózga kl. 2d
 2. Kinga Mazurczak kl. 1d
 3. Jan Pawelski kl.2b

I miejsce indywidualnie Kinga Mazurczak kl.1d Opiekun: mgr Aldona Pilichowska IV. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej atletyce - III miejsce w drużynowych biegach sztafetowych chłopców:

 1. Michał Klupp kl.3b
 2. Tymoteusz Nowak kl.3d
 3. Julian Głowacki kl.3a
 4. Piotr Opiela kl.2b
 5. Jakub Myszkowski kl.2g
 6. Michał Nowak kl. 2f
 7. Mieszko Nowacki kl. 2d
 8. Mikołaj Zakrzewski kl.2a
 9. Michał Chołdrych kl.2a
 10. Paweł Stawecki kl.1g
 11. Konrad Janiszewski kl.2d

Opiekun: Zbigniew Nowak V. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej atletyce „Licealiada” Indywidualnie:

 1. Konrad Janiszewski kl.1Id - 2 miejsce na 100 m
 2. Marcelina Rosińska kl. I g – 1 miejsce na 1500 m
 3. Weronika Środa kl. I f – 3 miejsce na 1500 m
 4. Jakub Rózga III a - 4 miejsce w skoku w dal
 5. Michał Klupp III b - 2 miejsce w biegu na 1500 m

Opiekun: mgr Bogusław Rosołowski VI. Indywidualne Biegi Przełajowe:

 1. Marcelina Rosińska I g - 3 miejsce

VII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację:

 1. Katarzyna Galla I b – 3 miejsce

Opiekun: mgr Bogusław Rosołowski VIII. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada” w piłce ręcznej dziewcząt III miejsce:

 1. Agnieszka Superczyńska kl. 3b
 2. Agnieszka Andrysiak kl. 3b
 3. Zuzanna Fiedosewicz kl. 3g
 4. Agata Wasiak kl, 3g
 5. Weronika Kaczmarek kl.2a
 6. Agnieszka Szmyt kl. 3a
 7. Magdalena Szmyt kl. 3f
 8. Małgorzata Skwierzyńska kl. 3e
 9. Katarzyna Gala kl.1b
 10. Marcelina Bródka kl. 3d
 11. Paulina Mrowińska kl. 2e
 12. Agata Nowakowska kl. 2e
 13. Aleksandra Kobus kl.2a
 14. Marika Trzcielińska kl.3f

Opiekun: mgr Bogusław Rosołowski IX. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej dziewcząt dla niezrzeszonych I miejsce:

 1. Weronika Kaczmarek kl.2a
 2. Łucja Mazur kl.1a
 3. Joanna Wojciechowska kl. 3b
 4. Magdalena Szmyt 3f
 5. Agata Nowakowska 2e
 6. Aleksandra Kobus kl.2a
 7. Agnieszka Szmyt kl.3a
 8. Zuzanna Fiedosewicz kl. 3g
 9. Marcelina Bródka kl.3d
 10. Natalia Skrzypczak kl.3d

Opiekun: mgr Eugeniusz Skrzypczak X. Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców dla niezrzeszonych - V miejsce w Poznaniu i półfinał w „Licealiadzie”:

 1. Michał Nowak kl.2f
 2. Aleks Jagielski kl. 1d
 3. Przemysław Nosal kl.3d
 4. Jacek Skrok kl. 2g
 5. Jakub Rózga kl.3a
 6. Kacper Libera kl.1f
 7. Konrad Matysiak kl.2c
 8. Piotr Opiela kl.2b
 9. Łukasz Janyga kl.3c
 10. Szymon Kasperski kl.2c

Opiekun: mgr Eugeniusz Skrzypczak XI. Mistrzostwa Poznania szkół ponadgimnazjalnych w Koszykówce Ulicznej – „Streetball” – Chłopcy - I miejsce:

 1. Konrad Matysiak kl.2c
 2. Piotr Opiela kl.2b
 3. Jakub Rózga kl.3a

Dziewczęta - III miejsce:

 1. Zuzanna Fiedosewicz kl. 3g
 2. Marcelina Bródka kl.3d
 3. Agata Nowakowska kl.2e

Opiekun: mgr Eugeniusz Skrzypczak Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt dla niezrzeszonych - IV miejsce:

 1. Agnieszka Superczyńska kl. 3b
 2. Marika Trzcielińska kl. 3f
 3. Agnieszka Andrysiak kl.3b
 4. Paulina Mrowińska kl.2e
 5. Agata Nowakowska kl.2f
 6. Danuta Mikołajczak kl.2f
 7. Aleksandra Chęcińska kl.2f
 8. Lidia Szafraniec kl.2e
 9. Aleksandra Ulińska kl.2b
 10. Ida Bukalska kl.1f
 11. Marta Smolińska kl.2f
 12. Maria Janas kl. 2f

Opiekun: mgr Aldona Pilichowska

Rok 2010/2011

Rok 2009/2010

I. Finał Ogólnopolski Drużynowych Igrzysk Szkół Ponadgimnazjelnych w Szachach

 • II miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
 1. Adam Ścibor III a
 2. Piotr Winiarczyk II a
 3. Jakub Rózga I a
 4. Emilia Warchoł I g
  Opiekum: mgr Elwira Pawlęty
 • Inne osiągnięcia tego zespołu:
  I miejsce w drużynowych szachach - w finale wojewódzkim XI Licealiady

II. Zawody pływackie w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii dziewcząt:

 • III miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
 1. Agnieszka Szmyt I a
 2. Karolina Pleczyńska I d
 3. Julia Niemczyk I e
 4. Magdalena Szmyt I f
 5. Anna Sitek I g
 6. Zuzanna Krawczyńska II e
 7. Agata Cybertowicz II e
 8. Olga Kamińska III c
 9. Marianna Gabryelczyk III e
 10. Marta Kapałczyńska III e
 11. Aleksandra Chwała III e – rez.
  Opiekum: mgr Elwira Pawlęty

III. Zawody pływackie w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii chłopców:

 • III miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
 1. Julian Głowacki I a
 2. Mateusz Grządzielski I b
 3. Michał Melerowicz I e
 4. Piotr Skrzypczak I f
 5. Piotr Kołaski II c
 6. Krzysztof Łakomy II c
 7. Mieczysław Mikoszewski II f
 8. Mateusz Jarzynowski II g
 9. Maciej Czarnecki III c
 10. Filip Kwiatkowski III c
 11. Jędrzej Skorupka I f – rez.
 12. Jakub Szymkowiak III e – rez.
  Opiekun: mgr Elwira Pawlęty

IV. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Licealiada 2009/2010” w Tenisie Stołowym dziewcząt

 • I miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
 1. Joanna Banach III e
 2. Zuzanna Banach III e
 3. Joanna Kukla II f
 4. Karolina Sobczak III d
  Opiekum: mgr Elwira Pawlęty

V. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2009/2010 Sztafetowe biegi przełajowe – kategoria chłopców:

 • III miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
 1. Julian Głowacki I a
 2. Michał Klupp I b
 3. Radosław Luter II a
 4. Jędrzej Kruczek II c
 5. Mateusz Grześkowiak III a
 6. Bartosz Gronowski III c
 7. Władysław Sielicki III c
 8. Paweł Klupp III d
 9. Patryk Rusiecki III d
 10. Bogusław Buksalewicz III f
  Opiekum: mgr Eugeniusz Skrezypczak

VI. XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – Mazowsze 2010

 1. Natalia Rajczyk II f – I miejsce w Turnieju Par Dziewcząt na Maksy w Brydżu Sportowym

VII. XXIV Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym

 1. Natalia Rajczyk II f – VI miejsce w kategorii NAJLEPSZA PARA MIKSTOWA

Rok 2008/2009

I. Finał Ogólnopolski Drużynowych Igrzysk Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach

 • VI miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
  Adam Ścibor II a
  Piotr Zdanowicz III a
  Patryk Paczka III a
  Magdalena Plucińska III b
  - Opiekun: mgr Elwira Pawlęty
 • Inne osiągnięcia tego zespołu:
  - I miejsce w szachach drużynowych - w Mistrzostwach Miasta Poznania
  - I miejsce w szachach drużynowych - w Mistrzostwach Województwa

II. Zawody pływackie w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

 • III miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
  Karolina Grobelna I a
  Zuzanna Krawczyńska I e
  Agata Cybertowicz I e
  Dominika Majchrzak I e
  Marta Herzog I f
  Ewa Szyfter II c
  Marianna Gabrielczyk II c
  Marta Kapałczyńska II e
  Aleksandra Chwała II e
  Aleksandra Siuda III h
  Sandra Chrzanowska III h
  Opiekun: mgr Elwira Pawlęty

III. Międzyszkolny Konkurs Strzelecki Dziewczęta:

 • II miejsce zespołowo – puchar
  Maria Jankowiak III c – II miejsce indywidualnie
 • Chłopcy - II miejsce zespołowo – puchar
  Adrian Szymczak III c – III miejsce indywidualnie
  - Opiekun: mgr Ireneusz Jabłoński

IV. Wojewódzkim Finale Biegów na Orientację

 • Władysław Siedlecki II c - II miejsce

V. Mistrzostwach Polski w Karate

 • Łukasz Borowski II c
  I miejsce w Karate Sportowym (kat 75 kg juniorów)
  II miejsce w Karate Sportowym Seniorów

VI. Mistrzostwach Polski w karate

 • VI. Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jits
  Grzegorz Waligóra III h - I miejsce w kategorii -79,3kg
 • VII. Mistrzostwa Polski w Submission Fighting
  Grzegorz Waligóra III h - I miejsce w kategorii -75kg
 • VIII. Mistrzostwa Polski w Muay Thai
  > Grzegorz Waligóra III h - I miejsce w kategorii -75kg

VII. Mistrzostwach Polski Kyokushin Budo Kai

 • 1. Sonia Porzucek II f - wicemistrzostwo Polski w kategorii kumite seniorek

VIII. Mistrzostwach Poznania w Tenisie Stołowym dziewcząt

 • I miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
  Joanna Banach II e
  Zuzanna Banach II e
  Joanna Kukla I f
  Karolina Sobczak II d
 • V miejsce w/w zespół zajął w Finale Wojewódzkim
  - Opiekun: mgr Elwira Pawlęty

IX. Szkolna liga w narciarstwie zjazdowym

 • I miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie
  Jan Hryniewiecki III d - I miejsce indywidualnie
  Bartosz Chlebanowski II e
  Barbara Kot Ib
  - Opiekun: mgr Aldona Pilichowska

X. Szkolna liga w snowboardzie

 • IV miejsce - zdobył zespół VIII LO w składzie:
  Maciej Szukała III e
  Arkadiusz Czarnecki III d
  - Opiekun: mgr Aldona Pilichowska

Rok 2007/2008

I. Romana Urbaniak II d - Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie 2007/2008

II. Łukasz Borowski kl. I c - Mistrzostwo Polski Juniorów w karate tradycyjnym w 2007/2008, oraz III m. w Mistrzostwach Europy Kadetów w KT w 2008

III. Weronika Rybarczyk kl. II a – reprezentantka Polski na Mistrzostwa Świata w kolarstwie górskim w Val di Solle (Włochy)

IV. Ewa Szyfer kl. I c – powołana do kadry narodowej w żeglarstwie w klasie LASER RADIAL

V. Sonia Porzucek I f - I miejsce w kategorii kumite juniorek starszych w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Henka Kuipers’a

VI. Drużyna szachowa:

 • I miejsce w poznańskiej „Licealiadzie” dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • I miejsce w wojewódzkiej „Licealiadzie” dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • 13 miejsce w mistrzostwach Polski
  Adam Ścibior kl.Ia
  Patryk Paczka kl.IIa
  Piotr Zdanowicz IIa
  Magdalena Plucińska IIb

VII. Sztafetowe biegi przełajowe.

 • II miejsce w „Licealiadzie” dla szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania.
 • Udział w Finale Wojewódzkim.

VIII. Indywidualne mistrzostwa w Lekkiej Atletyce miasta Poznania:

 • II miejsce w rzucie oszczepem Michał Ławnicza kl.IIa
 • I miejsce w rzucie dyskiem Adrian Szymczak kl.II
 • II miejsce w biegu na 3000 m Marcin Przybylski kl.IIId

IX. „Licealiada” dla szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania w pływaniu

 • IV m. w kategorii dziewcząt.

9. I miejsce w turnieju o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania w siatkówce plażowej chłopców.

 • Sebastian Bromberek kl.IIa
 • Wojciech Biedziński kl.IIc

10. IV miejsce w „Licealiadzie” w konkurencji Drużynowy Bieg na Orientację

 • Władysław Sielicki kl. Ic
 • Maciej Czarnecki kl.Ic
 • Franciszek Galla kl.IIIb

11. Udział szkolnych drużyn piłki koszykowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej chłopców w poznańskiej Licealiadzie oraz w ligach szkolnych dla niezrzeszonych.

Rok 2006/2007

I. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej dziewcząt niezrzeszonych Reprezentacja VIII LO dotarła do półfinału rozgrywek (miejsce 5-8), uczennice mgr Aldony Pilichowskiej mgr. Zbigniewa Nowaka w składzie:

 • Monika Ofierzyńska IIIg kapitan
  Elżbieta Kuciak IIIa
  Anna Chełkowska Ie
  Katarzyna Leszczyńska Ie
  Marta Niezgoda Ib
  Katarzyna Kulas IIf
  Magdalena Ofierzyńska IIIg
  Wiktoria Casimiro IIIg
  Anna Martuś IIIh
  Małgorzata Nowak IIIg
  Anna Górna IIIb
  Edyta Wesołowska II g

II. Grand Prix w snowboardzie - Liga Szkolna II miejsce - u czniowie mgr Aldony Pilichowskiej, zespół VIII LO w składzie:

 • Wojciech Rózga IIId
  Jakub Kaczmarek IIIf

III. Eliminacje do Mistrzostw Poznania w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych Drużyna VIII LO doszła do półfinału rozgrywek, uczniowie mgr Bogusława Rosołowskiego:

 • Wojciech Biedziński Ic
  Łukasz Żebrowski IIc
  Kajetan Karwowski IIId
  Bartosz Marynowski IIIb
  Dariusz Urban IIIc
  Marcin Dworzyński IIb
  Patryk Woźniak IIIc
  Mateusz Mor IIIa
  Piotr Roszak IIIa
  Marcin Stodolski IIIh
  Hubert Szwedek IIIh
  Sebastian Bromberek Ia
  Marcin Szymanowski IIIb
  Marcin Stefański IIb

IV. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej chłopców niezrzeszonych sezon 2006/2007 Drużyna VIII LO, uczniowie mgr. Bogusława Rosołowskiego, zajęła III miejsce w finale

 • Wojciech Biedziński Ic
  Łukasz Żebrowski IIc
  Kajetan Karwowski IIId
  Bartosz Marynowski IIIb
  Dariusz Urban IIIc
  Marcin Dworzyński IIb
  Patryk Woźniak IIIc
  Mateusz Mor IIIa
  Piotr Roszak IIIa
  Marcin Stodolski IIIh
  Hubert Szwedek IIIh
  Sebastian Bromberek Ia
  Marcin Szymanowski IIIb
  Marcin Stefański IIb

V. Liga szkolna miasta Poznania w piłce koszykowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych dla niezrzeszonych Zespół VIII LO awansował do półfinałów rozgrywek zajmując miejsca 5-8. W rozgrywkach o puchar miasta Poznania zespół również awansował do półfinału rozgrywek, uczniowie mgr Eugeniusza Skrzypczaka.

 • Marcin Szymanowski IIIb
  Kacper Kostrzewa IIIc
  Mateusz Walachowski IIIh
  Piotr Drapiński IIh
  Dariusz Marszałek IIh
  Michał Lis IIIh
  Karol Anioła Id
  Michał Biechoński IIIa
  Piotr Chudziński IIh
  Krystian Nowakowski IIc
  Michał Witczak IIa
  Mateusz Mor IIIa
  Rafał Szepelowski IIa

VI. Turniej halowy w Piłce Nożnej Zespół VIII LO zajął II miejsce w grupie i awansował do półfinału w mistrzostwach Poznania szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie mgr Zbigniewa Nowaka.

 • Patryk Ziomkowski Ib
  Sławomir Nadolny IIg
  Marcin Wenzel IIIg
  Wojciech Hasiński Ib
  Bartosz Pliszka Id
  Mateusz Walachowski IIIh
  Adam Radny Ib
  Jarosław Hurysz IIIh
  Mateusz Łagocki IIg
  Marcin Tracz IIg
  Michał Walachowski Ih
  Domański Marcin IIa
  Michał Anioła Ih
  Piotr Drapiński IIh

VII. Turniej Gazety Wyborczej w piłce nożnej Uczniowie wymienieni w pkt. VI. osiągnęli ćwierćfinał (miejsce 5-8) uczniowie mgr Zbigniewa Nowaka VIII. Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół ponadgimnazjalnych w kat. chłopców Reprezentanci naszej szkoły zajęli III miejsce. Opiekun mgr Bogusław Rosołowski

 • Krzysztof Grześkowiak IIa
  Marcin Przybylski IId
  Włodzimierz Swigoń IId
  Marcin Babuchowski IIa
  Piotr Dyba IIa
  Oktawian Łaniecki Ih
  Marek Rassek Id
  Łukasz Majewski IIg
  Marcin Romański IIa
  Bartosz Kamiński Ib
  Franciszek Galla IIb
  Wojciech Rózga IIId

IX. Indywidualne Mistrzostwa Poznania Szkół Licealnych w Szachach

 • Arkadiusz Borkowski IIa - XIX miejsce
 • Karolina Noga Id - IX miejsce

X. Puchar Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu w Szachach w konkurencji drużynowej Drużyna VIII LO zajęła 4 miejsce

 • Patryk Paczka Ia
  Łukasz Nawrocki Ia
  Piotr Zdanowicz Ia
  Karolina Noga Id
  Magdalena Plucińska Ib
  Andrzej Matysiak IIa

XI. Mistrzynie Polski w kategorii juniorek starszych w hokeju na trawie

 • Monika Ofierzyńska - IIIg
  Wiktoria Casimiro - IIIf

XII. Mistrz Polski w kategorii juniorów starszych w piłce koszykowej

 • Rafał Szepelowski kl. IIb

Rok 2005/2006

I. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej dziewcząt niezrzeszonych sezon 2005/2006

 • Reprezentacja szkoły, uczennice mgr Aldony Pilichowskiej, zajęła III miejsce – brązowy medal w składzie:
  Monika Ofierzyńska II g kapitan
  Elżbieta Kuciak II a
  Anna Moszczak III g
  Roma Wawrzyniak III g
  Izabela Martenka III f
  Marta Dymaczewska III h
  Magdalena Kisiel III h
  Magdalena Ofierzyńska IIIg
  Wiktoria Casimiro II f
  Małgorzata Nowak II g
  Anna Górna II b
  Edyta Wesołowska I g

II.Grand Prix w snowboardzie - Liga Szkolna

 • Laureaci IV miejsca, uczniowie mgr Aldony Pilichowskiej - zespół VIII LO w składzie:
  Wojciech Rózga II d –indywidualnie 9 m-ce
  Jakub Kaczmarek II f - indywidualnie11 m-ce
  Maciej Jaśniaczyk III b- indywidualnie 13 m-ce

III. Eliminacje do Mistrzostw Poznania w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych

 • Drużyna doszła do półfinału rozgrywek, uczniowie mgr Bogusława Rosołowskiego
  Piotr Jaworski IIIb
  Mateusz Matłoka III b
  Bartosz Przybylski III c
  Bartosz Marynowski IIb
  Kajetan Karwoski IId
  Marcin Dworzyński IIb
  Patryk Woźniak IIc
  Mateusz Mor IIa
  Piotr Roszak IIa
  Marcin Stodolski IIh
  Hubert Szwedek IIh
  Michał Lis IIh
  Paweł Król IIIh
  Marcin Szymanowski IIb
  Marcin Stefański Ib

IV. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej chłopców niezrzeszonych sezon 2005/2006

 • Drużyna, uczniowie mgr Bogusława Rosołowskiego zajęła trzecie miejsce w grupie nie awansując do finału.
  Piotr Jaworski IIIb
  Mateusz Matłoka III b
  Bartosz Przybylski III c
  Bartosz Marynowski IIb
  Kajetan Karwoski IId
  Marcin Dworzyński IIb
  Patryk Woźniak IIc
  Mateusz Mor IIa
  Piotr Roszak IIa
  Marcin Stodolski IIh
  Hubert Szwedek IIh
  Michał Lis IIh
  Paweł Król IIIh
  Marcin Szymanowski IIb
  Marcin Stefański Ib

V. Liga szkolna miasta Poznania w piłce koszykowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych dla niezrzeszonych

 • Zespół, uczniowie mgr Eugeniusza Skrzypczaka, zdobył III miejsce w fazie grupowej i nie awansował do finałów rozgrywek
  Marcin Szymanowski II b
  Kacper Kostrzewa II c
  Marcin Szymański III h
  Paweł Krół III h
  Dariusz Marszałek I h
  Krzysztof Masłowski III c
  Zbyszko Gapiński III c
  Michał Biechoński II a
  Mikołaj Nadolny III c
  Adam Świerek III c
  Maciej Pieszała III a
  Adam Woźniak III c
  Patryk Reiter III c

VI. Turniej Halowy w Piłce Nożnej

 • Zespół, uczniowie mgr Zbigniewa Nowaka, zajął II miejsce w grupie i awansował do półfinału
  Pacanowski Borys III d
  Sławomir Nadolny I g
  Marcin Wenzel II g
  Tomasz Diering III b
  Krzysztof Westfal II h
  Mateusz Walachowski II h
  Michał Lis II h
  Jarosław Hurysz II h
  Mateusz Łagocki I g
  Marcin Tracz I g
  Jakub Kaganek I g
  Marcin Domański I a

VII. Mistrzostwa wielkopolski w kolarstwie górskim szkół średnich

 • Zespół szkolny zdobył III miejsce, opiekun mgr Eugeniusz Skrzypczak:
  Marcin Urbaniak I a
  Franciszek Galla I b
  Dominik Dziedzina I b
  Mateusz Paluszkiewicz I d
  Krzysztof Pajszczyk II a

VIII. Europejski Puchar Miedziowy w Karate – Legnica ’2005

 • Agnieszka Nowacka III c – II miejsce w kategorii Kumite indywidualne kadetek

IX. Puchar „JKA Nakayama Cup”

 • Agnieszka Nowacka III c – I miejsce w kategorii Kumite indywidualne juniorek młodszych

Agnieszka Nowacka III h w dniu 12.11.2005 roku została powołana do kadry narodowej JKA Polska na rok 2006.

Rok 2004/2005

I. Grand Prix w snowbordzie - Liga Szkolna

 • Laureaci IV miejsca - zespół VIII LO, uczniowie mgr Aldony Pilichowskiej, w składzie:
  Wojciech Rózga I d
  Jakub Kaczmarek I f
  Błażej Szurkowski III c

II. Międzyszkolny turniej piłki koszykowej chłopców „Marcinek 2005”

 • I miejsce zajął zespół VIII LO, uczniowie mgr Eugeniusza Skrzypczaka, w składzie:
  Michał Biechoński I a
  Stanisław Czajka III a
  Zbyszko Gapiński II c
  Paweł Glinka III a
  Piotr Jassem III b
  Aleksander Karbowiak III a
  Kacper Kostrzewa I c
  Jakub Mietliński II g
  Maciej Piernik III a
  Maciej Pieszała II a
  Paweł Polc III a
  Marcin Szymanowski I b
  Adam Świerek II c
  Przemysław Wilkiewicz III g
  Adam Woźniak II c

III. Liga Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w Poznaniu

 • II miejsce w eliminacjach zajął zespół VIII LO, uczniowie mgr. Bogusława Rosołowskiego, w składzie:
  Przemysław Bednarek III b
  Bartosz Burek III b
  Marcin Dworzyński I b
  Marek Galla III b
  Piotr Jassem III b
  Kajetan Karwoski I d
  Mateusz Ludian III b
  Marek Łagowski III b
  Mateusz Matłoka II b
  Bartosz Marynowski I b
  Bartosz Przybylski II c
  Rafał Szychta III b
  Patryk Woźniak I c

IV. Eliminacje do Mistrzostw Poznania

 • II miejsce zajął zespół VIII LO, uczniowie mgr. Bogusław Rosołowskiego, w składzie:
  Przemysław Bednarek III b
  Bartosz Burek IIIb
  Marcin Dworzyński Ib
  Marek Galla III b
  Piotr Jassem III b
  Kajetan Karwoski Id
  Mateusz Ludian III b
  Marek Łagowski III b
  Bartosz Marynowski I b
  Mateusz Matłoka II b
  Bartosz Przybylski I c
  Rafał Szychta III b
  Patryk Woźniak Ic

V. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców w ramach „Dni Łazarza”

 • II miejsce zajął zespół VIII LO (I), uczniowie mgr. Bogusława Rosołowskiego, w składzie:
  Przemysław Bednarek III b
  Bartosz Burek IIIb
  Marek Galla III b
  Piotr Jassem IIIb
  Mateusz Ludian III b
  Marek Łagowski III b
  Mateusz Matłoka II b
  Bartosz Przybylski II c
  Rafał Szychta III b
 • IV miejsce zajął zespół VIII LO (II), uczniowie mgr. Bogusława Rosołowskiego, w składzie:
  Michał Biechoński I a
  Wojciech Dłubała I a
  Kacper Kostrzewa I c
  Paweł Król II h
  Michał Lis I h
  Tomasz Piłat II f
  Marcin Popiół II c
  Piotr Roszak I a
  Hubert Szwedek I h

VI. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej dziewcząt niezrzeszonych sezon 2004/2005

 • IV miejsce zajął zespół VIII LO, uczenniece mgr Aldony Pilichowskiej, w składzie:
  Joanna Cielecka III b
  Marta Dymaczewska II h
  Aleksandra Hernik III g
  Beata Kamińska III d
  Magdalena Kisiel II h
  Elżbieta Kuciak I a
  Agata Kus III d
  Izabela Martenka II f
  Anna Moszczak II g
  Sonia Pecold III d
  Natalia Stachowiak III d
  Magdalena Zielińska III f

VII. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach „Dni Łazarza”

 • I miejsce zajął zespół VIII LO, uczennice mgr Aldony Pilichowskiej, w składzie:
  Joanna Cielecka III b
  Marta Dymaczewska II h
  Magdalena Kisiel II h
  Agata Kus III d
  Izabela Martenka II f
  Sonia Pecolt III d
  Magdalena Zielińska III f

VIII. Finał ligi szkolnej miasta Poznania w piłce koszykowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych dla niezrzeszonych

 • II miejsce zdobył zespół VIII LO, uczniowie mgr Eugeniusza Skrzypczaka, w składzie:
  Stanisław Czajka III a
  Zbyszko Gapiński II c
  Paweł Glinka III a
  Piotr Jassem III b
  Aleksander Karbowiak III a
  Kacper Kostrzewa I c
  Jakub Mietliński II g
  Maciej Pieszała II a
  Paweł Polc III a
  Marcin Szymanowski I b
  Adam Świerek II c
  Przemysław Wilkiewicz III g
  Adam Woźniak II c

IX. Turniej „Gazety Wyborczej” w Piłce Nożnej

 • IV miejsce zdobył zespół VIII LO, uczniowie mgr Zbigniewa Nowaka, w składzie:
  Piotr Jassem III b
  Wojciech Jerzak III b
  Piotr Kozierski III h
  Bartosz Krawczyk II f
  Wojciech Malewski II f
  Piotr Plewa III b
  Marcin Wenzel I g

Rok szkolny 2003/2004

 • Grand Prix w snowbordzie - Liga Szkolna
 • Laureaci III miejsca - zespół VIII LO w składzie:

Jan Grodecki IV f
Łukasz Konieczny IV b
Dominik Rosiński II c

 • Międzyszkolny turniej piłki koszykowej „Marcinek 2004 - I miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Bartosz Musielak IV a
Marcin Marszałek IV h
Tomasz Janik IV h
Paweł Glinka II a
Piotr Jassem II b
Jakub Perz IV c
Aleksander Karbowiak II a
Pawł Polc II a
Zbyszko Gapiński Ic
Patryk Reiter I c
Jakub Mietliński I f
Adam Świerek I c
Maciej Pieszała I a
Robert Głowacki IV g
Przemysław Wilkiewicz II g
Jędrzej Wiśniewski IV a

 • II Gwiazdkowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców o Puchar Dyrektora ZSG-D - V miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Bartosz Musielak IV a
Marcin Marszałek IV h
Tomasz Janik IV h
Paweł Glinka II a
Piotr Jassem II b
Jakub Perz IV c
Aleksander Karbowiak II a
Paweł Polc II a
Zbyszko Gapiński I c
Patryk Reiter I c
Jakub Mietliński I f
Adam Świerek I c
Maciej Pieszała I a
Robert Głowacki IV g
Przemtsław Wilkiewicz II g
Jędrzej Wiśniewski IV a

 • I Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora XI LO w Poznaniu - I miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Marek Łagodowski II b
Piotr Jassem II b
Bartosz Burek II b
Rafał Szychta II b
Marek Galla II b
Mateusz Ludian II b
Przemysław Bednarek II b
Mateusz Matłoka I b
Bartosz Przybylski I c

 • Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Rady Rodziców ZSH w Poznaniu - II miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Marek Łagowski II b
Piotr Jassem II b
Bartosz Burek II b
Rafał Szychta II b
Marek Galla II b
Mateusz Ludian II b
Przemysław Bednarek II b
Mateusz Matłoka I b
Bartosz Przybylski I c

 • Turniej Piłki Siatkowej Chłopców w ramach „Dni Łazarza - II miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Marek Łagowski II b
Piotr Jassem II b
Bartosz Burek II b
Rafał Szychta II b
Marek Galla II b
Mateusz Ludian II b
Przemysław Bednarek II b
Mateusz Matłoka I b
Bartosz Przybylski I c

 • Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej dziewcząt niezrzeszonych sezon 2003/2004 - V miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Magdalena Zielińska II f
Natalia Ożadowicz II f
Sonia Pecolt II d
Agata Kus II d
Joanna Cielecka II b
Kamila Rydjan II e
Aleksandra Hernik II g
Izabela Martenka I f
Anna Moszczak I g
Joanna Dudziak IV f
Agnieszka Putowska IV f
Klaudia Klauzińska IV f

 • Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach „Dni Łazarza - II miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Magdalena Zielińska II f
Natalia Ożadowicz II f
Sonia Pecolt II d
Agata Kus II d
Joanna Cielecka II b
Kamila Rydjan II e
Aleksandra Hernik II g
Izabela Martenka I f
Anna Moszczak I g
Joanna Dudziak IV f
Agnieszka Putowska IV f
Klaudia Klauzińska IV f

 • Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Rady Rodziców ZSH w Poznaniu - I miejsce zdobył zespół VIII LO w składzie:

Magdalena Zielińska II f
Natalia Ożadowicz II f
Sonia Pecolt II d
Agata Kus II d
Kamila Rydjan II e
Aleksandra Hernik II g
Izabela Martenka I f

Rok szkolny 2000/2001

 • Drużynowe Mistrzostwa Miasta Poznania Szkół Średnich w Tenisie Stołowym (w kategorii chłopców)
  I miejsce zespołowo zajęła drużyna w składzie:

Marek Lewandowski III c
Paweł Kołodziej IV b
Jakub Pielak III b
Jakub Radoszewski II a

 • Szkolna Liga Strzelecka 2000/2001 z karabinka Kpn-20
 • Michał Lazarowicz III b - V miejsce indywidualnie - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
 • V miejsce zespołowo zajęła drużyna VIII LO w składzie:

Michał Lazarowicz III b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Krzysztof Kaczmarek II g - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Jędrzej Matysiak III b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Mirosław Matyla II a - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Marek Stanisławski II a - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Agata Stróżycka II b - uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego

 • Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze
 • V miejsce zespołowo zajęła drużyna dziewcząt VIII LO w składzie:

Agnieszka Putowska I f uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Natalia Jarczyńska I f uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Marta Kanikowska II g uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego

 • IX miejsce zespołowo zajęła drużyna chłopców VIII LO w składzie:

Bartosz Cibor III h uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Tomasz Bratkowski II e uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Piotr Mikołajczyk II g uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego

 • D. Rejonowe Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - II miejsce zespołowo zajęła drużyna chłopców w składzie:

Krzysztof Kaczmarek II g - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Michał Lazarowicz III b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Jędrzej Matysiak III b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego

 • III miejsce zespołowo zajęła drużyna dziewcząt VIII LO w składzie:

Natalia Jarczyńska I f uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Marta Kanikowska II g uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Agnieszka Putowska I f uczennica mgr. Ireneusza Jabłońskiego

Rok szkolny 1999/2000

 • Drużynowe Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w narciarstwie zjazdowym w roku szkolnym 1999/2000
 • IV miejsce zespołowo zdobyła drużyna VIII LO w składzie:

Agata Biesiada III f
Paweł Prętkiewicz I d
Rafał Sobczyński IV c
Gerard Trenerowski IV c
Agnieszka Vetulani IV a

 • Drużynowe Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w kolarstwie górskim w roku szkolnym 1999/2000
 • XIII miejsce zespołowo zdobyła drużyna VIII LO w składzie:

Karol Drażyński II b
Jakub Pielak II b
Antoni Zbytniewski II g

 • Międzyszkolny Turniej Bowlingowy „Coca-Cola Cup 2000”
  II miejsce zespołowo zdobyła drużyna w składzie:

Paweł Barczyński IV c
Jan Chmiel III a
Michał Świtalski III b

 • Drużynowe Mistrzostwa Poznania Szkół Średnich w Tenisie Stołowym (w kategorii chłopców)
  II miejsce zespołowo zajęła drużyna w składzie:

Marek Lewandowski II c
Paweł Kołodziej III b
Tomasz Krause IV b

 • Rejonowe Zawody Strzeleckie z KBKS 50 Rejon LOK Poznań
  II miejsce zespołowo zajęła drużyna w składzie:

Michał Lazarowicz II b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Krzysztof Kaczmarek I g - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Jędrzej Matysiak II b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Jakub Pielak II b - uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego
Turniej Piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora XIII LO

 • I miejsce zdobyła drużyna dziewcząt VIII LO - uczennice mgr Aldony Pilichowskiej

Rok szkolny 1996/97

 • Mistrzostwa Szkół Średnich w tenisie stołowym - dziewczęta - IV miejsce zespołowo - dziewczęta - III miejsce ind.
 • III miejsce w Mistrzostwach Szkół Średnich w Szchach
 • II miejsce w rozgrywkach o Puchar Dyrektora ZSH w piłce siatkowej dziewcząt
 • Udział Sebastiana Zarzeczańskiego kl. IVb w reprezentacji Polski na Żeglarskich Mistrzostwach Europy Juniorów 1997 w Tonsbay - Norwegia.

Rok szkolny 1995/96

 • Mistrzostwa Szkół Średnich w tenisie stołowym dziewczęta - I miejsce chłopcy - V miejsce
 • I miejsce w Mistrzostwach Szkół Średnich w szachach
 • I miejsce w rozgrywkach o Puchar Dyrektora ZSH w piłce siatkowej dziewcząt

Rok szkolny 1994/95

 • I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych w Szachach
 • II miejsce w Mistrzostwach Szkół Średnich w tenisie stołowym chłopców
 • III miejsce w Wojewódzkich Zawodach Szkół Ponadpodstawowych (dla niezrzeszonych) w siatkówce dziewcząt
 • I miejsce w Zawodach o Puchar Dyrektora ZSH w siatkówce dziewcząt