Original

Olimpiady krajowe


Rok szkolny 2021/2022 

Laureaci olimpiad:
 •  Alicja Obstalecka 1B - laureatka (13 miejsce w Polsce) 46 Olimpiady Języka Angielskiego, uczennica mgr Ewy Górczak
 • Jagienka Mądrzak 3eG - laureatka II miejsca 51 Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Anna Zientek 3dG - laureatka XLVIII Olimpiady Geograficznej, uczennica mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Mateusz Niemira - laureat VI miejsca I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach Finansomania, uczeń mgr Doroty  Koźlik
 • Karol Musieliński 2A - laureat III stopnia XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  – przedmiot matematyka, uczeń mgr Elizy Baranowskiej
 • Jacek Kajdan 3aG - laureat III stopnia XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  – przedmiot matematyka, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • „Zdaj To”: Anna-Maria Maik 2F, Cyprian Szejnfeld  2A, Igor Komar 2A, Marcin Krzewiński 2A, Łukasz Kowalski 2A, Karol Nawrocki 2A, Karol Musieliński 2A, Igor Ptak 2A - laureaci II miejsca VII Olimpiady Zwolnieni z Teorii, Srebrny Wilk za najlepszy projekt technologiczny w Województwie, uczniowie mgr Doroty Koźlik
 
Finaliści olimpiad:
 • Ewa Smura 3aG - finalistka 46 Olimpiady Języka Angielskiego, uczennica mgr Małgorzaty Krawczak
 • Antoni Rajtar 3bG MKA - finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Joanny Jędrzejak
 • Michał Redmer 3bG MKA - finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Joanny Jędrzejak
 • Marta Bodak 3cG - finalistka (jedyna przedstawicielka Wielkopolski) XX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uczennica mgr Agnieszki Wanot i mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Marcin Dudziak 3cG - finalista 71 Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Pawła Saneluta
 • Maja Iglińska 3eG - finalistka XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Alexandra Smolak 2E - finalistka 51 Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Adam Witek 3gP - finalista XLVIII Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Martyny Olkowskiej
 • Kacper Łukaszewski 3cP - finalista XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczeń mgr Doroty Koźlik
 • Jacek Kajdan 3aG - finalista XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  – przedmiot informatyka, uczeń mgr Wojciecha Roszczyńskiego
 • Tomasz Mycielski 3aG - finalista XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  – przedmiot informatyka, uczeń mgr Wojciecha Roszczyńskiego
 • Franciszek Sowisz 3cP - finalista XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  – przedmiot fizyka, uczeń dr Damiana Mikulskiego

Rok szkolny 2019/2020

W związku z pandemią Covid-19 jedynie Olimpiada Zwolnieni z Teorii przyznawała w roku szkolnym 2019/2020 tytuł laureata.

Laureaci olimpiad:

 •  „Ready STUDY go!”: Klaudia Kaźmierczak, Eryka Klimowska, Julia Spaczyńska, Nikodem Hupało, Edyta Nowicka, Amelia Stachowiak 2E – laureaci I miejsca VI Olimpiady Zwolnieni z teorii, Złoty Wilk w kategorii Wydarzenie publiczne, uczniowie mgr Doroty Koźlik
 •  „Code::Girls”: Agnieszka Mańke, Patrycja Wasielewska , Jagoda Janowska  2B - laureatki I miejsca VI Olimpiady Zwolnieni z teorii, Złoty Wilk w kategorii Zarządzanie zmianą, uczniowie mgr Doroty Koźlik

Finaliści olimpiad:

 • Marcin Gólski 3B - finalista 44 Olimpiady Języka Angielskiego, uczeń mgr Agnieszki Mazurek
 • Nina Żukowska 3B - finalistka 43 Olimpiady Języka Niemieckiego, uczennica mgr Magdaleny Zmudzińskiej
 • Cezary Botta 2B – finalista LXXI Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Joanny Jędrzejak
 • Klaudia Tarabasz 3B - finalistka LXXI Olimpiady Matematycznej, uczennica mgr Piotra Berdy
 • Tomasz Garstka 2B – finalista XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej i mgr Agnieszki Wanot
 • Wojciech Bohdan 3C – półfinalista 46 Olimpiady Wiedzy Technicznej, uczeń mgr Pawła Saneluta
 • Maksym Ratajski 2A – finalista 69 Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Justyny Łodyga i mgr Pawła Saneluta
 • Szymon Antkowiak 3B – finalista LXIII Olimpiady Astronomicznej, uczeń mgr Justyny Łodyga
 • Maksym Ratajczyk 2A – finalista XXVII Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr Wojciecha Roszczyńskiego
 • Maria Krzemińska 3F – finalistka 66 Olimpiady Chemicznej, uczennica mgr Iwony Nowińskiej-Karoń
 • Aleksandra Zielińska  2E – finalistka XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Julia Malinowska 3E – finalistka XLIX Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Jakub Łaszkowski 3G – finalista XV Olimpiady Przedsiębiorczości, uczeń mgr Doroty Koźlik
 • Michał Jankiewicz 3B - finalista XV Olimpiady Przedsiębiorczości, uczeń mgr Doroty Koźlik
 • Jakub Lisek 3G - finalista XV Olimpiady Przedsiębiorczości, uczeń mgr Doroty Koźlik
 • Jan Majchrzak 2A - finalista XV Olimpiady Przedsiębiorczości, uczeń mgr Doroty Koźlik
 • Jakub Łaszkowski 3G - finalista XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej , uczeń mgr Doroty Koźlik
 • Jan Majchrzak 2A - finalista XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej , uczeń mgr Doroty Koźlik
 • „Healtzone”: Zuzanna Napierała, Maria Homa, Julia Szymkowiak, Gabriela Krzyżańska, Zuzanna Glinicka – finalistki VI Olimpiady Zwolnieni z teorii, uczennice mgr Doroty Koźlik
 • „Hypermind”: Jakub Krąpec, Michał Bejnar, Adam Kąkolewski 2A Maria Łopińska, Aleksandra Doroszewska 2D Anna Majka 2B, Antoni Borkowski 1AG - finaliści VI Olimpiady Zwolnieni z teorii, uczniowie mgr Doroty Koźlik
 •  „resort”: Anna Zientek1DG oraz uczennica z  IX LO - finalistki VI Olimpiady Zwolnieni z teorii, uczennice mgr Doroty Koźlik
 • „Folknij się”:  Aleksander Kamiński 1cG oraz uczniowie z innych szkół - finaliści VI Olimpiady Zwolnieni z teorii, uczniowie mgr Doroty Koźlik

Rok szkolny 2018/2019

Laureaci olimpiad:

 • Nina Żukowska - Lareatka II miejsca 42 Olimpiady Języka Niemieckiego, uczennica mgr Magdaleny Zmudzińskiej
 • Cezary Botta 1B - Laureat LXX Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Joanny Jędrzejak
 • Adrian Drozdowski - Laureat XVIII miejsca 65 Olimpiady Chemicznej, uczeń mgr Iwony Nowińskiej-Karoń
 • Michał Radke 3B - Laureat IV miejsca XXXIV Olimpiady wiedzy ekologicznej, uczeń mgr Izabeli Płotki
 • Filip Gliska 3F - Laureat IX miejsca XLVIII Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Tomasz Matuszek 3G - Laureat V miejsca XLV Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć, Udział w zawodach VI Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej w Kaliningradzie – lipiec 2019,  rezerwowy na Olimpiadę w Hong Kongu
 • Antoni Solarski 2C - Laureat III stopnia w kategorii matemayka XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczeń mgr. Artura Kubiaka
 • Antoni Solarski 2C - Laureat III stopnia w kategorii fizyka XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczeń mgr. Macieja Komorowskiego

Finaliści olimpiad:

 • Marcin Gólski 2B - finalista 43. Olimpiad Języka Angielskiego uczeń mgr Agnieszki Mazurek
 • Weronika Bielecka 2C - finalistka L Olimpiady Języka Rosyjskiego, uczennica mgr Doroty Koźlik
 • Antoni Solarski 2C - finalista LXX Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr. Artura Kubiaka
 • Jan Olszewski 2C - finalista LXX Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Łukasz Jorasz 3F - finalista XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Michał Kmiecik 3E - finalista XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgrIzabeli Płotki
 • Karol Wesołowski 2A - laureat Olimpiady Teologii Katolickiej uczeń ks. Marcina Skowrona
 • Antoni Solarski 2C - finalista w kategorii informatyka XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczeń mgr inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Maciej Łyskawiński 3A - finalista w kategorii matematyka XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczeń mgr Agnieszki Wanot

Rok szkolny 2017/2018

Laureaci olimpiad:

 • Adam Pawłowski 3A - Laureat III miejsca XXV Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Michał Kmiecik 2E - laureat XLVII Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Izabeli Płotki

Finaliści olimpiad:

 • Marek Gulczyński 3A - Finalista (VII miejsce w Polsce) Olimpiady Teologii Katolickiej, uczeń Ks. Marcina Skowron
 • Julia Wiecanowska 2F - Finalistka XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, uczennica mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Marta Rozalska 3B - Finalistka XLII Olimpiady Artystycznej, uczennica mgr Alicji Zimmer
 • Michał Radke 2E - Finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgr Izabeli Płotki
 • Aleksandra Oparcik 3E - Finalistka XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, uczennica mgr Mirelli Jüngst

Rok szkolny 2016/2017

Laureaci olimpiad:

 • Eryk Szpotański 3C – laureat III stopnia X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w kategorii matematyka, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Kamil Piechowiak 3A – laureat III miejsca XXIV Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Kamil Piechowiak 3A – laureat II miejsca XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Dominika Krawiec 3A – laureatka XLI  Olimpiady Języka Angielskiego, uczennica mgr. Jakuba Macierzyńskiego

Finaliści olimpiad:

 • Michał Budzisz 3C – finalista XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej i mgr Agnieszki Wanot
 • Patryk Matusiak 3B – finalista LXVIII Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Joanny Politarczyk
 • Kamil Piechowiak 3A – finalista LXVI Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr. Adama Kobiałki
 • Piotr Futymski 2A – finalista LXVI Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr. Adama Kobiałki
 • Albert Flasza 2B – finalista XLIII Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Wiktoria Lis 3G – finalistka XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczennica mgr Doroty Koźlik
 • Marcin Złakowski 2A- finalista XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczeń mgr Doroty Koźli
 • Adam Pawłowski 2A – finalista z wyróżnieniem XXIV Olimpiada Informatyczna, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak

Rok szkolny 2015/2016

Laureaci olimpiad:

 • Dominika Krawiec 2A – laureatka 40. Olimpiady Języka Angielskiego, uczennica mgr. Jakuba Macierzyńskiego
 • Mikołaj Szoszkiewicz 3F – laureat XLV Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Miłosz Siwak 3E – laureat LXII Olimpiady Chemicznej, uczeń mgr Alicji Nowak
 • Adam Pawłowski 1A – laureat XXIII Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak

Finaliści olimpiad:

 • Hanna Kilińska 3C – finalistka XIV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, uczennica mgr Małgorzaty Borczyńskiej i mgr Agnieszki Wanot
 • Kamil Piechowiak 2A – finalista LXV Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego
 • Paulina Ratajska 3F – finalistka XLV Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Jakub Zakrzewski 3F – finalista XLV Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Miłosz Siwak 3E – finalista XLV Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Izabeli Płotki
 • Albert Flasza 1B – finalista XLII Olimpiada Geograficznej, uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Wiktoria Lis 2G – finalistka XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, uczennica mgr Doroty Koźlik
 • Kamil Piechowiak 2A – finalista z wyróżnieniem XXIII Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Klara Maruszak 1F - finalistka XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego, uczennica mgr Olgi Skórzewskiej
 • Marta Przybyłowska 2E - finalistka XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej, uczennica ks. Tomasza Kozicy

Rok szkolny 2014/2015

Laureaci olimpiad:

 • Mieczysław Krawiarz 3c – laureat LXVI Olimpiada Matematyczna, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Kamil Piechowiak 1a – laureat XLI Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Drużynowo Joanna Spychałą 1b, Milena Matuszewska 1b, Anna Kantor 1b – laureatki I miejsca  I Olimpiady Kreatywności, uczennice mgr Marii Aleszczyk

Finaliści olimpiad:

 • Marta Jabłońska 3c – finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczennica mgr Anety Cierechowicz
 • Szymon Wolarz 3a – finalista XXII Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Filip Rybka 2a – finalista XXXVIII Olimpiady Języka Niemieckiego, uczeń mgr Danuty Kin
 • Jolanta Zakrzewska 3a – finalistka XLI Olimpiada Historyczna, uczennica mgr. Juliusza Kaczanowskiego i
  mgr. Jarosława Burchardta
 • Kamil Piechowiak 1a – finalista XIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej i mgr. Artura Kubiaka
 • Kamil Kaczmarek 3g – finalista LXIV Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Jacka Gierszewskiego
 • Klaudia Sokołowska 3f – finalistka XIX Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Jerzy Batygolski 2c – finalista XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, uczeń ks. mgr. Tomasza Kozicy

Rok szkolny 2013/2014

Laureaci olimpiad:

 • Marek Grzesiak 3e - Laureat XLIII Olimpiady Biologicznej i srebrny medal,I miejsce w konkursie na najlepszą pracę badawczą (na zawodach okręgowych), uczeń mgr Katarzyny Dukat

Finaliści olimpiad:

 • Maciej Kolanowski 3c - Finalista XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczeń mgr Doroty Mechlińskiej
 • Patryk Kujaczyński 3a - Finalista XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego, uczeń mgr Kingi Jankowskiej
 • Filip Śnieguła 3a - Finalista XII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uczeń mgr Agnieszki Wanot i mgr Aleksandry Radziszewskiej
 • Maciej Kolanowski 3c - Finalista LXV Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Kamil Kaczmarek 2g - Finalista LXIII Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego
 • Miłosz Siwak 1e - Finalista LX Olimpiady Chemicznej, uczeń mgr Alicji Nowak
 • Bartosz Górski 3c - Finalista LX Olimpiady Chemicznej, uczeń mgr Alicji Nowak
 • Magdalena Achtenberg 3f - Finalistka XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, uczennica mgr Mirelli Jüngst
 • Jakub Potoczny 3f - Finalista XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgr Mirelli Jüngst
 • Wojciech Mańke 3a - Finalista XXI Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Maciej Kolanowski 3c - Finalista XL Olimpiady Wiedzy Technicznej, uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego i mgr. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Jerzy Batygolski 1c - XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej „Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary”, uczeń ks. Tomasza Kozicy

Rok szkolny 2012/2013

Laureaci olimpiad:

 • Kamil Kaczmarek Ig - Laureat V miejsca 62. Olimpiady Fizycznej, reprezentant Polski na Olimpiadę Międzynarodową uczeń mgra Jacka Gierszewskiego
 • Jan Bajer IIa - Laureat V miejsca XI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, reprezentant Polski na olimpiadę międzynarodową, uczeń mgr Aleksandry Radziszewskiej i mgr Agnieszki Wanot

Finaliści olimpiad:

 • Bernard Baker IIIa  - Finalista 37. Olimpiady Języka Angielskiego, uczeń mgr Barbary Pająk
 • Bane Racić IIIg  - Finalista XXXVI Olimpiady Języka Francuskiego, uczeń mgr Olgi Skórzewskiej
 • Maciej Kolanowski 2c - Finalista 62.Olimpiady Fizycznej, uczeń mgra Jacka Gierszewskiego
 • Jarosław Synak 3b – Finalista 62.Olimpiady Fizycznej, uczeń mgra Adama Kobiałki
 • Weronika Radomska 3f – Finalistka XLII Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Katarzyny Dukat
 • Mikołaj Kamiński 3f – Finalista XLII Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Marek Grzesiak 2e – I miejsce w kategorii „Najlepsza Praca  Badawcza” XLII Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Joanna Pilarska 3e - Nagroda I stopnia za najlepszą pracę badawczą XLII Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Mirelli Jüngst
 • Bartosz Czachowski 3e - Nagroda I stopnia za najlepszą pracę badawczą XLII Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Mirelli Jüngst
 • Jakub Potoczny 2f - Nagroda I stopnia za najlepszą pracę badawczą XLII Olimpiady Biologicznej, uczeń mgr Mirelli Jüngst
 • Nina Handzewniak 1e - Finalistka XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności , uczennica mgr Mirelli Jüngst
 • Marek Grzesiak 2e - Finalista XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Mateusz Ledzianowski 3a – Finalista XIX Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Mateusz Peter 2a, Dawid Reszel 3a, Mateusz Ledzianowski 3a– Finaliści VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup 2013 uczeniowie mgr inż. Aliny Gościniak

Rok szkolny 2011/2012

Laureaci olimpiad:

 • Marcin Szymura kl. II a – laureat XIV Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra ”, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak i mgr Adama Kobiałki.
 • Łukasz Janyga kl. III c – laureat Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej, uczeń mgr Agnieszki Wanot i mgr Małgorzaty Borczyńskiej.
 • Piotr Mizerka kl. III a – laureat III stopnia Olimpiady,,O Diamentowy Indeks AGH – kategoria matematyka”, uczeń mgr Artura Kubiaka.
 • Jakub Kontek kl. III c – laureat XXXVIII Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Alicji Wośkowiak – Kopeć.
 • Aleksandra Kozlovskaya kl.I g – laureatka XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego, uczennica mgr Doroty Degórskiej.

Finaliści olimpiad:

 • Maciej Kolanowski kl. I c – finalista LXIII Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Agnieszki Wanot.
 • Bartosz Prusak kl. II a – finalista XXXVII Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak.
 • Łukasz Janyga kl. III c – finalista LXI Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego.
 • Maciej Kasprzycki kl. III c – finalista Olimpiady Podstaw Przedsiębiorczości, uczeń mgr Alicji Wośkowiak – Kopeć
 • Anna Górczyńska kl. II b – finalistka Olimpiady Podstaw Przedsiębiorczości, uczennica mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Maciej Kasprzycki kl. III c – finalista XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczeń mgr Alicji Wośkowiak – Kopeć.
 • Maciej Kasprzycki kl. III c – finalista Olimpiada Wiedzy o Finansach –,,Banki w Akcji”, uczeń mgr Alicji Wośkowiak – Kopeć.
 • Marek Grzesiak 1e - Finalista XVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgr Katarzyny Dukat
 • Jędrzej Skorupka kl. III f – finalista XXXVI Olimpiady Historycznej, uczeń mgr. Juliusza Kaczanowskiego.
 • Magda Stępniak kl. III c – finalistka Olimpiady Artystycznej, uczennica mgr Małgorzaty Borczyńskiej.
 • Myongjoon Oh kl. II e – finalista XX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, uczeń mgr Mirelli Jüngst.

Rok szkolny 2010/2011

  Laureaci olimpiad:

 • Piotr Żurkowski III a laureat XVII Olimpiady Informatycznej uczeń mgra inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Marcin Michalak III a laureat III Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji uczeń mgra inż. Wojciecha Roszczyńskiego

Finaliści olimpiad:

 • Piotr Żurkowski III a finalista LVII Olimpiady Matematycznej uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Magda Stępniak II b finalistka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Bane Adam Ratić I g finalista XXIV Olimpiady Języka Francuskiego uczeń mgr Ewy Borowczyk
 • Stanisław Janicki III g finalista Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie uczeń mgra Marka Greflinga
 • Jakub Niewiedział III a finalista IV Olimpiady tematycznej: „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1531-1683 – od Oberżyna do Wiednia” uczeń mgra Ireneusza Jabłońskiego
 • Karolina Grobelna III a finalistka III Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji uczennica mgra inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Zespół „41l5gb3Tw7PL517w4JNee1iYEkjZE9” w składzie Dominik Grygiel, Amadeusz Juskowiak, Błażej Kotowski, Maciej Pachciarek finaliści Olimpiady Wiedzy o Internecie DIALNET MASTERS 2011 uczniowie mgra inż. Wojciecha Roszczyńskiego

Rok szkolny 2009/2010

  Laureaci olimpiad:

 • Adam Ścibior III a laureat I miejsca LVIII Olimpiady Fizycznej uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego
 • Adam Ścibior III a laureat XXXVI Olimpiady Technicznej uczeń mgr inż. Aliny Gościniak i mgr. Jacka Gierszewskiego
 • Adam Ścibior III a laureat III miejsca III Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji uczeń mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Witold Hoffmann III b laureat I miejsca LVI Olimpiady Chemicznej uczeń mgr Katarzyny Chraplewskiej,
 • Mikołaj Bartoszek III a laureat XXXVI Olimpiady Technicznej uczeń mgr inż. Aliny Gościniak i mgr. Jacka Gierszewskiego
 • Krzysztof Pawlak II a laureat VIII Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej, mgr Agnieszki Wanot, mgr Katarzyny Wydorskiej
 • Jakub Niewiedział II a laureat III Olimpiady tematycznej: „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego latach 972-1514 – od Cedyni do Orszy” uczeń mgr. Ireneusza Jabłońskiego

Finaliści olimpiad:

 • Zespół „Szerszenie” w składzie: Michał Hordecki III a, Maciej Jankowski III a, Mateusz Kurek III a, Andrzej Nowicki III a, finaliści (5. miejsce) IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DIALNETMASTERS 2010 uczniowie mgr inż. Aliny Gościniak
 • Adam Ścibior III a finalista V Olimpiady Przedsiębiorczości uczeń mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Adam Ścibior III a finalista LVI Olimpiady Matematycznej uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Krzysztof Lewiński III a finalista LVII Olimpiady Fizycznej uczeń mgra Jacka Gierszewskiego
 • Adrian Szymczak III a finalista LVII Olimpiady Fizycznej uczeń mgra Jacka Gierszewskiego

Rok szkolny 2008/2009

Laureaci olimpiad:

 • Marta Szymoniak III f laureatka XXXVIII Olimpiady Biologicznej - uczennica mgr Mirelli Jüngst
 • Witold Hoffmann II b laureat LV Olimpiady Chemicznej - uczeń mgr Katarzyny Chraplewskiej, indywidualny tok nauczania

Finaliści olimpiad:

 • Kalina Jasińska III a finalistka LVII Olimpiady Fizycznej - uczennica mgr Haliny Szalaty
 • Marcin Karczewski III a finalista LVII Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Haliny Szalaty
 • Anna-Maria Kujath III h finalistka XL Olimpiady J. Rosyjskiego - uczennica mgr Hanki Budaj
 • Marcin Flotyński III a finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - uczeń mgr. Inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Michał Hordecki II a finalista XVI Olimpiady Informatycznej - uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Adam Ścibor II a finalista XVI Olimpiady Informatycznej - uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Mikołaj Bartoszek II a finalista XXXV Olimpiady Technicznej - uczeń mgr inż. Aliny Gościniak i mgr. Jacka Gierszewskiego
 • Joanna Dziudzia II e finalistka XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - uczennica mgr Mirelli Jűngst
 • Krzysztof Pawlak I a finalista VII Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej - uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej, mgr Agnieszki Wanot, mgr Katarzyny Wydorskiej

Rok szkolny 2007/2008

Laureaci olimpiad:

 • Michał Topolski III a laureat I miejsca X Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej - uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego i mgr Haliny Szalaty
 • Marta Szymoniak II f laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu - uczennica mgr Mirelli Jüngst
 • Tomasz Boczkowski III a laureat LVI Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Haliny Szalaty
 • Witold Hoffmann I b laureat LIV Olimpiady Chemicznej - uczeń mgr Katarzyny Chraplewskiej

Finaliści olimpiad:

 • Aleksandra Wojciechowski III f finalistka XII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu - uczennica mgr Mirelli Jüngst i mgr Iwony Nowińskiej-Karoń
 • Łukasz Mizerski III a finalista X Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej - uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego i mgr Haliny Szalaty
 • Barbara Sobkowiak III g - finalistka XXXIV Olimpiady Geograficznej - uczennica mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Agnieszka Kuehn II c - finalista XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - uczennica mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Wojciech Ślusarczyk III c - finalista L Olimpiady Matematycznej - uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Agata Piotrowska III h - finalista XXXIX Olimpiady J. Rosyjskiego - uczennica mgr Hanki Budaj
 • Robert Loba III a - finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Tomasz Boczkowski III a - finalista XV Olimpiady Informatycznej - uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Marcin Flotyński II a - finalista Olimpiady Przedsiębiorczości - uczeń mgr. Inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Michał Topolski III a - finalista LVI Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Haliny Szalaty
 • Aleksandra Wojciechowski III f - finalistka XXIII Olimpiady Wiedzy - Ekologicznej uczennica mgr Mirelli Jüngst

Rok szkolny 2006/2007 

Finaliści olimpiad:

 • Piotr Jessa III a - finalista XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Magdalena Leporowska III c - finalista XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczennica mgr. Michała Bartza
 • Tomasz Walenciak III a - finalista LVIII Olimpiady Matemaycznej uczeń mgr. Artura Kubiaka
 • Wojciech Ślusarczyk II c - finalista LVIII Olimpiady Matemaycznej uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Piotr Smoczyński III c - finalista XXXVIII Olimpiady J. Rosyjskiego uczeń mgr Hanki Budaj
 • Maria Słocińska I a - finalistka XVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks mgr. Waldemara Szkudlarka
 • Krzesimir Kramm III d - finalista XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń dr Danuty Koroniak
 • Wojciech Biernacki II e - finalista XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń dr Danuty Koroniak

Rok szkolny 2005/2006 

Laureaci olimpiad:

 • Mateusz Matłoka III b – laureat XXXII Olimpiady Geograficznej uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć

Finaliści olimpiad:

 • Michał Burzyński III a - finalista XXXII Olimpiady Geograficznej uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Marcin Zwanzing II f - finalista XXXI Olimpiady Geograficznej uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Piotr Przebieracz II a - finalista XXXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Sławomir Wałkowski III a – finalista LVII Olimpiady Matematycznej uczeń mgr Jolanty Horli
 • Szymon Malewski III a - finalista LV Olimpiady Fizycznej uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Jarosław Przybyłowicz III a - finalista LV Olimpiady Fizycznej uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Łukasz Rek III b - finalista LV Olimpiady Fizycznej uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Adam Kozak III d - finalista XXXII Olimpiady Historycznej uczeń mgr Marii Magdziarek
 • Krzesimir Kramm II d – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń dr Danuty Koroniak

Rok szkolny 2004/2005  

Laureaci olimpiad:

 • Sebastian Kochman III f - laureat XII Olimpiady Informatycznej uczeń mgr Wiesławy Wolniak

 Finaliści olimpiad:

 • Marcin Mikołąjczak III a - finalista z wyróżnieniem X II Olimpiady Informatycznej uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Kamil Serwus III a - finalista X II Olimpiady Informatycznej uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Jakub Staszak III h - finalista X II Olimpiady Informatycznej uczeń mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Mateusz Matłoka II b – finalista XXXI Olimpiady Geograficznej uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Teresa Kubacka III a - finalistka XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczennica mgr Hanny Posadzy-Tomczak
 • Mateusz Matołka II b - finalista XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Teresa Kubacka III a - finalistka LIV Olimpiady Fizycznej uczennica mgr Bożeny Moldenhawer
 • Michał Stoiński III a - finalista LIV Olimpiady Fizycznej uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Mateusz Matela III b - finalista LIV Olimpiady Fizycznej uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Adrian Wyrwiński III a - finalista III miejsca Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Damian Jefremienko III h - finalista Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości uczeń mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego

Rok szkolny 2003/2004  

Laureaci olimpiad:

 • Sławomir Kulczak IV c - laureat XXIX Olimpiady Nautologicznej uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Piotr Biliński IV b - laureat XI Olimpiady Informatycznej uczeń mgr.inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Dawid Sieradzki IV b - laureat XI Olimpiady Informatycznej uczeń mgr. inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Magdalena Tomczak I g - laureatka Olimpiady Wiedzy Teologii Katolickiej uczennica ks. mgr.Waldemara Szkudlarka

 Finaliści olimpiad:

 • Piotr Skrobich IV d – finalista XXX Olimpiady Geograficznej uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Sławomir Kulczak IV c - finalista Olimpiady Geograficznej uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Maciej Kokociński II h - finalista X I Olimpiady Informatycznej uczeń mgr inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Paweł Dereziński IV c - finalista XXXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Katarzyna Matuszewska IV c - finalista XXXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczennica mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Tomasz Błajek IV a - finalista LIII Olimpiady Fizycznej uczeń mgr Haliny Szalaty
 • Radosław Siemionek II g - finalista Olimpiady Wiedzy Teologii Katolickiej uczeń ks. mgr.Waldemara Szkudlarka

Rok szkolny 2002/2003  

Laureaci olimpiad:

 • Sławomir Kulczak III c - laureat XXIX Olimpiady Geograficznej - uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Jakub Radoszewski IV a - laureat XLIX Olimpiady Chemicznej - uczeń mgr Iwony Nowińskiej i mgr Jadwigi Walkowiak

Finaliści:

 • Miron Stieler IV c - finalistka XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej
 • Krzysztof Owocki III d - finalista XXIX Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Sławomir Kulczak III c - finalista Olimpiady Nautologicznej, uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Marta Prange IV d - finalistka XXXII Olimpiady Biologicznej, uczennica mgr Mirelli Jungst
 • Piotr Hołubowicz IV a - finalista z wyróżnieniem X Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Szymon Wąsik IV a - finalista z wyróżnieniem X Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Dawid Sieradzki III b - finalista z wyróżnieniem X Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Bartłomiej Bzdęga IV b - finalista LIV Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Jakub Radoszewski IV a - finalista LIV Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr. Franciszka Mielnika
 • Szymon Wasik IV a - finalista LIV Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr. Franciszka Mielnika
 • Jacek Konieczny IV c - finalista LII Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Haliny Szalaty
 • Jakub Radoszewski IV a - finalista LII Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Piotr Szymaniak IV a - finalista LII Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Michał Celiński-Mysław IV c - uczestnik finału XXIX Olimpiady Historycznej, uczeń mgr Marii Magdziarek
 • Jakub Grajzer IV c - uczestnik finału Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, uczeń mgr Marii Magdziarek

Rok szkolny 2001/2002 

Finaliści:

 • Joanna Łukaszewicz III a– finalistka Olimpiady Geograficznej, uczennica mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Mateusz Burek IV a- finalista Olimpiady Geograficznej, uczeń mgr Alicji Wośkowiak-Kopeć
 • Magdalena Przysucha IV a - finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uczennica mgr M.Borczyńskiej
 • Monika Grzęda III c- finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica mgr M.Borczyńskiej
 • Szymon Wąsik III a - finalista Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Dawid Sieradzki II b- finalista Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Wojciecha Roszczyńskiego
 • Przemysław Taront IV b - finalista Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Bartłomiej Bzdęga III a- finalista Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr Agnieszki Wanot
 • Jakub Radoszewski III a- finalista Olimpiady Chemicznej, uczeń mgr Iwony Nowińskiej

Rok szkolny 1999/2000 

Laureaci

 • Piotr Janyga III a - laureat III miejsca Olimpiady Geograficznej - uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Stanisław Skowronek - laureat XIV miejsca Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Teresy Pollak

Finaliści

 • Piotr Janiga III a - finalista Olimpiady Nautologicznej - uczeń mgr Marii Aleszczyk
 • Krzesimir Florek IV a - finalista Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Teresy Pollak
 • Krzysztof Klimaszewski IV a - finalista Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Teresy Pollak
 • Maciej Siekierski IV a - finalista Olimpiady Fizycznej - uczeń mgr Teresy Pollak
 • Daniel Wojtczak IV e - finalista Olimpiady Artystycznej - uczeń mgr. Eligiusza Szczepaniaka
 • Michał Michałowski III c - finalista Olimpiady Wiedzy Religijnej - uczeń ks. mgr. Piotra Lidwina
 • Paweł Michałowski I a - finalista Olimpiady Wiedzy Religijnej - uczeń ks. mgr. Janusza Piotrowskiego
 • Jan Chmiel III a - finalista Olimpiady Informatycznej - uczeń mgr. Krzysztofa Stefańskiego
 • Stanisław Skowronek ind. tok - uczestnik finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - uczeń mgr M.Borczyńskiej
 • Maciej Straburzyński III a - uczestnik finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - uczeń mgr J. Marchewki

Rok szkolny 1998/1999

Laureaci Olimpiad Przedmiotowych

 • Daniel Jeliński kl.IV a Laureat II miejsca Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gościniak
 • Michał Książkiewicz kl. IVd Laureat I miejsca Olimpiady Młodych Mistrzów Techniki uczeń mgr Mirelli Jungst
 • Michał Książkiewicz kl. IVd Laureat II miejsca Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczeń mgr Mirelli Jungst
 • Łukasz Matylla kl. IVa Laureat XII miejsca Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Bartosz Nowierski kl. IVa Laureat III miejsca Olimpiady Informatycznej, uczeń mgr inż. Aliny Gosciniak
 • Stanisław Skowronek kl.IIa Laureat III stopnia Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr. Krzysztofa Stefańskiego

 Finaliści Olimpiad Przedmiotowych

 • Wojciech Kotłowski kl. IVa Finalista Olimpiady Fizycznej, uczeń mgr Bożeny Moldenhawer
 • Łukasz Matylla kl. IVa Finalista Olimpiady Matematycznej, uczeń mgr. Franciszka Mielnika

Rok szkolny 1997/1998

Laureaci olimpiad krajowych:

 • Michał Goc kl.IVa - I miejsce XXII Olimpiady Języka Angielskiego - uczeń p.prof.M.Rudnickiej
 • Michał Łuczewski kl. IV a - laureat II miejsca Olimpiady Filozoficznej,
 • Bartosz Nowierski kl. III a - laureat III miejsca V Olimpiady Informatycznej - uczeń p.prof.A.Gościniak
 • Łukasz Matylla kl. III a - lauerat XLVII Olimpiady Fizycznej, - uczeń p.prof.B.Moldenhawer

Finaliści olimpiad krajowych:

 • Michał Książkiewicz kl. III d - finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - uczeń p.prof.M. Jungst
 • Bartosz Walter kl. IV d - finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - uczeń p.prof.M. Jungst
 • Jacek Narski kl. IV a - finalista XLVII Olimpiady Fizycznej - uczeń p.prof.B.Moldenhawer
 • Paweł Kowalik kl. IV a - finalista XLVII Olimpiady Fizycznej - uczeń p.prof.B.Moldenhawer

Rok szkolny 1996/1997

Laureaci Olimpiad Krajowych

 • Olimpiada Informatyczna laureat I miejsca - Piotr Zieliński kl. IVb
 • Olimpiada Matematyczna laureat I miejsca - Piotr Zieliński kl. IVb

 Finaliści Olimpiad Krajowych

 • Aleksandra Sobieraj IVb - finalistka Olimpiady J.Angielskiego
 • Stanisław Piłaciński IVe - finalista Olimpiady Biologicznej,
 • Krzysztof Czyż IVf - finalista Olimpiady Chemicznej,
 • Stanisław Piłaciński IVe - finalista Olimpiady WOS
 • Michał Książkiewicz IId - finalista Olimpiady Ekologicznej,
 • Stanisław Piłaciński IVe - finalista Olimpiady Ekologicznej,
 • Aleksander Waśniowski IVe - finalista Olimpiady Ekologicznej,
 • Michał Łuczewski IIIa - finalista Olimpiady Filozoficznej,
 • I miejsce zespołowo i specjalna nagroda w finałach Olimpiady Ekologicznej,

Rok szkolny 1995/1996

Laureaci Olimpiad Krajowych

 • Olimpiada Matematyczna laureat II miejsca - Piotr Zieliński kl. IIIb
 • Olimpiada Informatyczna laureat I miejsca - Piotr Zieliński kl. IIIb

Finaliści Olimpiad Krajowych

 • Bartosz Wojciechowski kl.IIIc - finalista Olimpiady Języka Francuskiego
 • Agata Woźniak kl. IVa - finalista Olimpiady WOS
 • Stanisław Piłaciński kl.IIIe - finalista Olimpiady Ekologicznej,
 • Michał Łuczewski Kl. IIa - finalista Olimpiady Filozoficznej,

Rok szkolny 1994/1995

Laureaci Olimpiad Krajowych

 • Olimpiada Informatyczna - laureat I miejsca - Piotr Zieliński kl. IIb
 • XIX Olimpiada Artystyczna (muzyka) - laureat Mateusz Wróblewski kl. IIIc

 Finaliści Olimpiad Krajowych

 • Michał Rychlewski kl. IIIb - finalista Olimpiady Geograficznej,
 • Filip Kierzek kl. IIIc - finalista Olimpiady Języka Angielskiego
 • Agata Woźniak kl. IIIa - finalista Olimpiady Języka Angielskiego
 • Piotr Kociałkowski kl.IVe - finalista Olimpiady Języka Francuskiego
 • Tomasz Deja kl. IIb - finalista Olimpiady Języka Niemieckiego
 • Piotr Zieliński kl. IIb - finalista Olimpiady Matematycznej,
 • Katarzyna Wróblewska kl.IVd- finalista Olimpiady Biologicznej,
 • Barbara Hyjek kl. IIIc - finalistka -wyróżnienie Olimpiady Artystycznej (muzyka)
 • Tomasz Jańczuk kl. IVa - finalista Olimpiady Informatycznej