Original

Olimpiady międzynarodowe


 

Rok szkolny 2021/2022

Anna Zientek kl. 3 DG -  SREBRNY Medal w VIII Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej  na Litwie, uczennica  p. Alicji Wośkowiak – Kopeć (27.06.2022 r.)

Anna Zientek kl. 3DG - indywidualnie 35 miejsce na świecie  oraz V miejsce drużynowo na świecie w 48.  Międzynarodowej Olimpiada Geograficzna we Francji – Paryż (w formie on-line, 12.07.2022 r.) 

Jagienka Mądrzak kl. 3EG – ZŁOTY Medal oraz indywidualnie 20 miejsce na świecie  w XXXIII Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Erywaniu (Armenia), uczennica p. Katarzyny Dukat (10.07.2022 r.)

Rok szkolny 2012/2013

Jan Bajer IIa - brązowy mefal w XI Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej w Manchesterze (Wielka Brytania)

Kamil Kaczmarek Ig wyróżnienie na 62. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Kopenhadze (Dania) uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego

Rok szkolny 2009/2010

Witold Hoffmann IIIb - srebrny medal na 41. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Japonii uczeń mgr Katarzyny Chraplewskiej

Krzysztof Pawlak IIa - srebrny medal na VIII Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej we Francji uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej, mgr Agnieszki Wanot, mgr Katarzyny Wydorskiej

Krzysztof Pawlak IIa - III miejsce drużynowo na VIII Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej we Francji uczeń mgr Małgorzaty Borczyńskiej, mgr Agnieszki Wanot, mgr Katarzyny Wydorskiej

Adam Ścibior IIIa - srebrny medal na 59. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Chorwacji uczeń mgr. Jacka Gierszewskiego

Rok szkolny 2003/2004

Katarzyna Jankiewicz IId – reprezentantka Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Łacińskiego uczennica mgr Ewy Nowak i mgr Elżbiety Jankiewicz

Rok szkolny 1998/1999

Bartosz Nowierski IVa - reprezentant Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną,  uczeń mgr inż. Aliny Gościniak

Stanisław Skowronek IIa - reprezentant Polski na Międzynarodowy Konkurs Matematyczny („Między Austrią a Polską”), uczeń mgr. Krzysztofa Stefańskiego

Michał Książkiewicz IVd - reprezentant Polski na IX Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, uczeń mgr Mirelli Jungst

Rok szkolny 1997/1998

Łukasz Matylla IIIa - srebrny medalista Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej, (Islandia 1998) - uczeń p.prof.B.Moldenhawer

Michał Łuczewski IV a - VIII miejsce na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej, (Rumunia 1998)

Rok szkolny 1996/1997

Piotr Zieliński IVb - Miedzynarodowa Olimpiada Informatyczna - RPA 1997 laureat (złoty medal), uczeń p.prof. K.Stefańskiego

Piotr Zieliński IVb - Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna - Argentyna 1997 laureat (srebrny medal), uczeń p.prof. A.Borowskiej

Rok szkolny 1995/1996

Piotr Zieliński IIIb - Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna - Indie 1996 laureat (srebrny medal), uczeń p.prof.A.Borowskiej

Piotr Zieliński IIIb - Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna - Węgry 1996 laureat (złoty medal), uczeń p.prof.K.Stefańskiego i p. prof.A.Gościniak

Rok szkolny 1994/1995

Piotr Zieliński IIb - Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna Krajów  Europy Środkowej - Węgry 1995 - złoty medal ,uczeń p.prof. K.Stefańskiego

Piotr Zieliński IIb - Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna - Holandia 1995 - laureat (srebrny medal), uczeń p.prof. K. Stefańskiego

Rok szkolny 1979/1980

Rafał Wojtkowiak IV a – laureat Olimpiady Młodych Matematyków w Cottbus, uczeń p. prof. F. Mielnika 

Barbara Żulińska IV a – laureatka Olimpiady Młodych Matematyków w Cottbus, uczennica p. prof. F. Mielnika 

Rok szkolny  1977/1978

Krzysztof Błajek  IV a – laureat Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, uczeń p. prof. D. Wiśniewskiej 

Rok szkolny 1976/1977 

Paweł Domański III a– laureat Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, uczeń p.prof. D.Wiśniewskiej