Original

Ochrona danych osobowych


Rejestr zbiorów danych osobowych VIII LO w Poznaniu

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz  §5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji   z dnia 11 maja 2015 r.  (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu informuje, że szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji szkoły udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem dnia wglądu do dokumentu.

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

IOD – Izabela Malinowska-Szabowska
pod adresem poczty elektronicznej: iod6_oswiata@um.poznan.pl
pod numerem telefonu: +48618784907
pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Zastępca IOD – Monika Kocimska
pod adresem poczty elektronicznej: iod4_oswiata@um.poznan.pl
pod numerem telefonu: +48618784903
pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań