Original

MKA - Matematyczna Klasa Akadem.


Matematyczna Klasa Akademicka (MKA) rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Uczniowie tej klasy mają zmodyfikowany program nauczania matematyki  oraz rozszerzone programy z informatyki i fizyki.. Prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Klasa MKA jest jedną z trzech klas mat-fiz-inf w VIII LO (Pozostałe dwie to klasy IKA i FKA)

 więcej>>


Aktualności