Original

Losy absolwentów


Losy absolwentów  - matura 2017

I. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Nauk Geograficznych i Geologicznych Geodezja i Kartografia             1 1
Chemii Chemia Ogólna         1     1
Fizyki Technologie Komputerowe     1         1
Matematyki i Informatyki Matematyka   4   1       5
Anglistyki Filologia Angielska     1     1   2
Neofilologia Filologia Germańska       1       1
  Filologia Germańska z Rosyjską         1     1
Prawa i Administracji Prawo   1   1     2 4
  Prawno-ekonomiczny   1           1
  Zarzadzanie i prawo w biznesie             1 1
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Stosunki Miedzynarodowe             1 1
Nauk Społecznych Psychologia         1     1
  Razem:   6 2 3 3 1 5 20

II. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Farmaceutyczny Analityka medyczna           3   3
  Farmacja         1 2   3
  Kosmetologia         2 1   3
Lekarski I Lekarski         4 8   12
Lekarski II Dietetyka           2   2
  Lekarsko-dentystyczny         4 1   5
  Lekarski         2     2
  Biotechnologia Medyczna         2     2
Nauk o Zdrowiu Położnictwo           1   1
  Fizjoterapia         1     1
  Ratownictwo Medyczne       1       1
  Razem       1 16 18   35

III. Politechnika Poznańska 

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Architektury  Architektura i Urbanistyka   4 1       1 6
Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn 2 1 3       1 7
  Mechatronika   1           1
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1             1
  Inżynieria Materiałowa       1       1
  Inżynieria Biomedyczna   1   1 1 1 1 5
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budownictwo 2   1         3
  Inżynieria Środowiska             1 1
Elektryczny Informatyka   3   1       4
  Elektrotechnika   1           1
Informatyki Automatyka i Robotyka 3   2 2       7
  Informatyka 7 5 11 4     3 30
  Bioinformatyka   1           1
      1           1
Maszyn Roboczych i Transportu Lotnictwo i Kosmonautyka 1 1 1         3
  Transport 1 1         2 4
  Mechanika i Budowa Maszyn             1 1
Technologii Chemicznej Inżynieria Chemiczna i Procesowa       1       1
  Technologia Chemiczna       6 1 2   9
Elektronika i Telekomunikacja Teleinformatyka   1           1
  Razem: 17 21 19 16 2 3 10 88

IV. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Ekonomii Finanse i Rachunkowość Biznesu     1       5 6
  Ekonomia     1       1 2
Zarządzania Finanse i Rachunkowość Biznesu             3 3
  Razem:     2       9 11

V. Akademia Wychowania Fizycznego

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Sport             1 1
  Fizjoterapia         1     1
  Razem:         1   1 2
 

VI. Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział Kierunek studiów 3a 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Nauk o Żywności i Żywieniu Dietetyka           1   1
Technologia Drewna Technologia Drewna           1   1
Leśny Leśnictwo           1   1
  Razem           3   3

VII. Uniwersytet Artystyczny

Wydział Kierunek studiów 3A 3b 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Architektury i Wzornictwa Architektura i Urbanistyka       1       1
  Razem       1       1

 VIII. Wyższa Szkoła Bankowa Poznań

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Zarządzania Finanse i Rachunkowość 1 1           2
  Razem 1 1           2

IX. Akademia Muzyczna w Poznaniu

Wydział Kierunek studiów 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych
Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Kompozycja i Teoria Muzyki   1           1
  Razem   1*           1*

*drugi kierunek

IX. Absolwenci 2017 przyjęci na I rok studiów dziennych uczelni poza Poznaniem

Lp. Uczelnia Wydział Kierunek Klasa Ilość
1. Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu Chemii Chemia Kosmetyczna 3D 1
    Prawa i Administracji Prawo 3F 1
3E 1
    Collegium Medicum Lekarski 3E 2
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Medycyny Weterynaryjnej Weterynaria 3D 1
3. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Farmaceutyczny Farmacja 3F 1
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Lekarski Lekarski 3C 1
5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie     3G 3
6. Uniwersytet Warszawski Matematyki, Informatyki i Mechaniki Bioinformatyka i Biologia Systemów 3C 1
7. Politechnika Wrocławska Informatyki Informatyka 3A 2
i Zarządzania 3C 1
    Informatyki Inżynieria Systemów 3C 1
i Zarządzania
    Mechaniczny Automatyka 3C 1
i Robotyka
    Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 3D 1
8. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Informatyka 3A 5
    Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Informatyka 3A 1
    Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Inżynierii Biomedycznej 3A 1
Razem 25

IX. Absolwenci 2017 przyjęci na I rok studiów uczelni poza krajem

Lp. Uczelnia Wydział Kierunek Klasa ilość
1. University of Dundee School of Science and Engineering Computing Science 3C 1
2. International Dance Academy in Copenhagen   Design 3D 1
3. Anton Bruckner Private University   Taniec 3D 1
4. University of Warwick Engineering Business Management   3D 1
5. University of Bradford, UK Pharmacy   3D 1
6. Universidad de Barcelona Lekarski Lekarski 3F 1
7. Florida Institute of Technology Asronomy & Astrophysics   3G 1
8. University of Surrey   Ekonomia biznesowa 3G 1
9. King’s College of London Departament of Informatics Computer Science 3E 1
Razem 9
           

Razem absolwenci 2017 studiujący:

L.p. Uczelnia 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Liczba przyjętych
1. Uniwersytet Artystyczny       1       1
2. Akademia Muzyczna   1*           1*
3. AWF         1   1 2
4. Politechnika Poznańska 17 21 19 16 2 3 10 88
5. Uniwersytet Ekonomiczny     2       9 11
6. UAM   6 2 3 3 1 5 20
7. Uniwersytet Medyczny       1 16 18   35
8. Uniwersytet Przyrodniczy           3   3
9. Wyższa Szkoła Bankowa 1 1           2
10. Uczelnie poza Poznaniem 9   5 3 3 2 3 25
11. Uczelnie poza krajem     1 4 1 1 2 9
  Razem: 27 28 29 28 26 28 30 196

*drugi kierunek

Zestawienie losów absolwentów 2017:

L. p. Losy absolwentów Liczba %
1. Uczelnie wyższe Poznania 162 77,90%
2. Uczelnie wyższe poza Poznaniem 25 12,10%
3. Uczelnie wyższe poza krajem 9 4,30%
  Razem: 196 94,30%
4. Nauka indywidualna lub brak danych 12 5,70%
  Razem: 208  

 

Archiwum: Absolwenci 2016