Original

Losy absolwentów


Losy absolwentów – matura 2022
 
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Prawa i administracji
Prawo
 
1
2
 
 
 
3
Biologii
Bioinformatyka,
1*
1
 
 
 
 
2*
Biotechnologia
 
 
 
 
 
3
3
Matematyki i Informatyki
Informatyka
1*
 
1
1
 
 
3*
Matematyka
 
1
 
1
 
 
2
Nauczanie matematyki i informatyki
 
 
 
1
 
 
1
Turystyki i Rekreacji
Turystyka
 
 
1
 
 
 
1
Nauk Geograficznych i Geologicznych
Geologia
 
 
 
1
 
 
1
Psychologii i Kognitywistyki
Kognitywistyka
 
 
 
2
 
 
2
Psychologia
 
 
 
1
 
 
1
Wydział Studiów Edukacyjnych
Pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 
 
 
1
 
 
1
Wydział Neofilologii
Etnolingwistyka
1
 
 
 
 
 
1
Razem
 
2
3
4
8
0
3
20*
 
Uniwersytet Medyczny w Poznania
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Farmaceutyczny
Analityka medyczna
 
 
 
 
 
1
1
Farmacja
 
 
 
 
1
2
3
Lekarski I
Lekarski
 
 
1
 
13
10
24
Lekarski II
Biotechnologia
 
 
 
 
 
2
2
Dietetyka
 
 
 
 
2
1
3
Lekarsko-dentystyczny
 
 
 
 
3
3
6
Wydział Nauk o zdrowiu
Fizjoterapia
 
 
 
 
1
 
1
Pielęgniarstwo
 
 
 
 
 
1
1
Razem
 
0
0
1
0
20
20
41
 
Politechnika Poznańska
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Architektury
Architektura
1
 
 
1
 
 
2
Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Automatyka i Robotyka
 
1
1
 
 
 
2
Matematyka w technice
 
1
 
 
 
 
1
Informatyki i Telekomunikacji
Informatyka
3
9
6
 
 
 
18
Artificial Intelligence (Sztuczna inteligencja)
5
2
1
 
 
 
8
Inżynierii Zarządzania
Logistyka
 
 
 
1
 
 
1
Inżynieria zarządzania
 
1
 
1
 
 
2
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Inżynieria biomedyczna
 
1
 
 
 
 
1
Mechatronika
 
1
1
 
 
 
2
Transport
 
1
 
 
 
 
1
 
Mechanika i budowa pojazdów
 
 
 
1
 
 
1
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 
 
1
 
 
 
1
 
Lotnictwo
 
 
1
 
 
 
1
Razem
 
9
17
11
4
0
0
41
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Informatyka i ekonometria
 
 
2
5
 
 
7
Zarządzania
Rachunkowość i finanse biznesu
 
 
 
1
 
 
1
Zarządzanie
 
1
1
1
 
 
3
Ekonomii
Prawno-ekonomiczny
 
 
 
1
 
 
1
Ekonomia
 
 
 
1
 
 
1
Gospodarki Międzynarodowej
Bachelor in Business Economics
 
 
 
1
 
 
1
Razem
 
0
1
3
10
0
0
14
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Weterynaria
 
 
 
 
 
1
1
Razem
 
0
0
0
0
0
1
1
 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Architektury i wzornictwa
Architektura
 
 
1
 
 
1
2
Razem
 
0
0
1
0
0
1
2
 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Przyjętych
Nauk o zdrowiu
Fizjoterapia
 
 
 
 
1
 
1
Razem
 
0
0
0
0
1
0
1
 
Absolwenci 2022 przyjęci na I rok studiów dziennych uczelni
poza Poznaniem
 
Lp.
Uczelnia
Wydział
Kierunek
Klasa
Ilość
1.        
Politechnika Warszawska
Wydział Architektury
Architektura
3A
1
Matematyki i Nauk Informacyjnych
Informatyka i systemy informacyjne
3A
2
Elektryczny
Informatyka stosowana
3A
2
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Aerospace engineering
3A
1
2.        
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Informatyka
3A
1
3.        
Politechnika Wrocławska
Informatyki i Telekomunikacji
Informatyka algorytmiczna
3A
1
3B
2
3C
1
 
Cyberbezpieczeństwo
3A
1
Informatyka Stosowana
3B
1
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Inżynieria Kwantowa
3A
1
3C
2
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Lotnictwo i kosmonautyka
3A
1
4.        
Uniwersytet Warszawski
Matematyki i Informatyki i Mechaniki
Informatyka
3A
2
3B
1
Bioinformatyka
3A
1
Wydział Nauk Ekonomicznych
Informatyka i ekonometria
3A
1
Wydział Chemii
Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki
3B
1*
Wydział Fizyki
Fizyka
3B
1*
Międzywydziałowe studia ekonomiczno-menadżerskie
Ekonomia
3C
1
5.        
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
3A
1
3C
1
3D
2
6.        
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika i telekomunikacja
3C
1
7.        
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filozofii i Nauk Społecznych
Psychologia
3D
1
8.        
Uniwersytet Jagielloński
Studiów Międzynarodowych
Kulturoznawstwo Międzynarodowe
3D
1
Filologiczny
Filologia orientalna – arabistyka
3D
1
9.        
Uniwersytet Medyczny w Zielonej Górze
Wydział lekarski
 
3E
2
10.    
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Nawigacja
3B
1
11.    
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Lekarski
Lekarski
3F
1
12.    
Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Biotechnologia
3F
2
13.    
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Biologii i Hodowli Zwierząt
 
3E
1
14.    
Uniwersytet Wrocławski
Nauk Biologicznych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
3E
1
15.    
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział lekarski
 
3E
1
16.    
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski
Lekarski
3 F
2
17.    
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Biologia kryminalistyczna
3F
1
18.    
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Psychologii i Prawa
Psychologia
3C
1
3E
1
Razem
48
 
Absolwenci 2021 przyjęci na I rok studiów uczelni poza krajem
 
Lp.
Uczelnia
Wydział
Kierunek
Klasa
Ilość
1.        
International Medical School in Mediolan
 
Medycyna
3E
1
2.        
Delft University of Technology/
 
Computer Science & Engineering
3A
1
3.        
Eindhoven University of Technology
 
Architektura, Urbanistyka i Budownictwo
3A
1
4.        
Eindhoven University of Technology
 
Mechanical Engineering
3C
2
5.        
Aalto University Finlandia
 
Inżynieria kwantowa
3C
1
6.        
Eidgenossische Technische Hochschule Zurich
Architektur
Architektur
3C
1
7.        
Vrije Universiteit Amsterdam
 
Business Analytics
3B
1
8.        
University of the West of England/Bristol
 
Economics
3 B
1
Biomedical Science
3 E
1
9.        
University of Amsterdam
 
Political Acience
3D
1
10.    
Utrecht University
 
Economics and Business Economics
3D
1
11.    
Penn State University USA
 
Economics
3D
1
Razem
13
 
Razem absolwenci 2022 studiujący
 
Lp.
Uczelnia
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Liczba przyjętych
1.          
Politechnika Poznańska
9
17
11
4
0
0
41
2.          
Uniwersytet Ekonomiczny
0
1
3
10
0
0
14
3.          
UAM
2*
3
4
8
0
3
20
4.          
Uniwersytet Medyczny
0
0
1
0
20
20
41
5.          
Uniwersytet Przyrodniczy
0
0
0
0
0
1
1
6.          
Akademia Wychowania Fizycznego
0
0
0
0
1
0
1
7.          
Uniwersytet Artystyczny
0
0
1
0
0
1
2
8.          
Uczelnie poza Poznaniem
16
5*
7
5
6
6
46
9.          
Uczelnie poza krajem
2
2
4
3
2
0
13
Razem
29*
29
31
30
29
31
179
 
Inne losy
 
Lp.
Praca lub inne losy
3A
3B
3C
3D
3E
3F
Suma
1.  
Nauka indywidualna lub brak danych
0
1
1
1
5
2
 
Razem
0
1
1
1
5
2
10
 
 
 Zestawienie losów absolwentów 2022
 
Lp.
Losy absolwentów
Liczba
  1.  
Uczelnie wyższe Poznania
120
  1.  
Uczelnie wyższe poza Poznaniem
46
  1.  
Uczelnie wyższe poza krajem
13
  1.  
Razem
179*
  1.  
Inne losy
10
Razem
189
*Absolwentka/absolwent studiuje dwa kierunki.