Original

Losy absolwentów


Losy absolwentów  - matura 2018

 
I. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Nauk Geograficznych i Geologicznych
Geodezja i Kartografia
 
 
 
 
 
 
1
1
 
Geoinformacja
 
 
 
 
 
 
1
1
 
Turystyka i Rekreacja
 
 
 
 
 
2
 
2
Biologii
Biotechnologia
 
 
 
 
1
 
 
1
 
Reżyseria Dźwięku
 
 
1
 
 
 
 
1
 
Astronomia
 
 
1
 
 
 
 
1
Matematyki
i Informatyki
Matematyka
 
 
1
1
 
 
 
2
 
Informatyka
3
 
2
 
 
 
 
5
 
Etnolingwistyka
1
 
 
 
 
 
 
1
 
Lingwistyka Stosowana
 
 
 
 
 
 
1
1
Prawa
i Administracji
Prawo
 
1
 
2
 
 
2
5
Nauk Społecznych
Psychologia
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Socjologia
 
 
 
 
 
 
1
1
 
Kognitywistyka
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Razem:
4
1
5
5
1
2
6
24
 
II. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Farmaceuty-
czny
Analityka medyczna
 
 
 
 
 
2
 
2
 
Farmacja
 
 
 
1
2
1
 
4
 
Analityka kryminalistyczna i sądowa
 
 
 
 
1
 
 
1
Lekarski I
Lekarski
 
 
 
 
1
15
7
 
23
Lekarski II
Dietetyka
 
 
 
 
 
4
 
 
4
 
Lekarsko-dentystyczny
 
 
 
 
 
2
 
2
 
Lekarski
 
 
 
 
 
4
 
4
 
Optometria
 
 
 
 
 
1
 
1
 
Fizjoterapia
 
 
 
 
1
2
 
3
 
Razem
0
0
0
2
23
19
0
44
 
III. Politechnika Poznańska
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Architektury
Architektura
i Urbanistyka
 
3
 
2
 
 
2
7
 
Architecture (po angielsku)
1
 
 
 
 
 
 
1
Budowy Maszyn
i Zarządzania
Mechanika i Budowa Maszyn
 
 
1
 
 
 
1
2
 
Mechatronika
 
 
2
 
 
 
 
2
 
Inżynieria Biomedyczna
 
 
1
1
 
 
 
2
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Budownictwo
 
 
1
 
 
 
2
3
 
Inżynieria Środowiska
 
 
 
 
 
 
1
1
Elektryczny
Informatyka
 
 
1
1
 
 
 
2
 
Matematyka w technice
1
 
 
 
 
 
 
1
 
Automatyka i Robotyka
 
 
 
 
 
 
1
1
 
Elektrotechnika
 
1
 
 
 
 
 
1
Informatyki
Automatyka i Robotyka
2
16
1
1
 
 
 
20
 
Informatyka
13
 
6
5
 
 
 
24
 
Bioinformatyka
1
 
 
1
 
1
 
3
Maszyn Roboczych
i Transportu
Lotnictwo
i Kosmonautyka
1
 
2
 
 
 
 
3
Technologii Chemicznej
Inżynieria Chemiczna
i Procesowa
 
 
 
2
 
 
 
2
Inżynierii Zarządzania
Logistyka
 
 
 
 
 
 
1
1
 
Inżynieria Zarządzania
 
1
 
 
 
 
 
1
 
Razem:
19
21
15
13
0
1
8
77
 
IV. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
 
Ekonomii
Finanse
i Rachunkowość Biznesu
1
 
1
 
 
 
2
4
Zarządzania
Finanse
i Rachunkowość Biznesu
 
 
 
 
 
 
4
4
 
Zarządzanie
 
 
 
 
 
 
1
1
Informacji i Gospodarki Elektronicznej
Informatyka i Ekonometria
1
1
 
1
 
 
2
5
Gospodarki Międzynarodowej
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 
 
 
 
 
 
1
1
Towaroznawstwa
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
1
 
 
 
 
 
 
1
 
Razem:
3
1
1
1
0
0
10
16
 
V. Uniwersytet Przyrodniczy
Wydział
Kierunek studiów
3a
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Nauk o Żywności i Żywieniu
Dietetyka
 
 
 
 
 
1
 
1
Leśny
Leśnictwo
 
 
 
 
 
1
 
1
Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Weterynaria
 
 
 
 
1
1
 
2
 
Razem
0
0
0
0
1
3
0
4
 
VI. Uniwersytet Artystyczny
Wydział
Kierunek studiów
3A
3b
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Projektowanie Graficzne
1
 
 
 
 
 
 
1
Architektury i Wzornictwa
Architektura
i Urbanistyka
 
 
1
 
 
 
 
1
 
Razem
1
0
1
0
0
0
0
2
 
VII. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Psychologii
Psychologia
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Razem
 
 
 
1
 
 
 
1
 
VIII. Collegium Da Vinci
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
 
Grafika
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Razem
 
 
 
1
 
 
 
1
IX. Zgromadzenia zakonne
Wydział
Kierunek studiów
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Przyjętych
Klasztor Karmelitów Bosych
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
Razem
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
X. Absolwenci 2018 przyjęci na I rok studiów dziennych uczelni poza Poznaniem
Lp.
Uczelnia
Wydział
Kierunek
Klasa
Ilość
1.
Uniwersytet Gdański
Oceanografii i Geografii
Oceanografia
3G
2
2.
Politechnika Wrocławska
Inżynierii Środowiska
Inżynieria Środowiska
3G
1
3.
Politechnika Warszawska
Elektroniki i Technik Informacyjnych
Automatyka
i Robotyka
3C
1
 
 
Fizyki
Fizyka Techniczna
3C
2
 
 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Aerospace engineering
3C
1
 
 
 
Lotnictwo
i Kosmonautyka
3B
1
 
 
Wydział Architektury
Architektura
3C
1
4.
Politechnika Wrocławska
Budownictwa Lądowego i Wodnego
Budownictwo
3C
1
 
 
Informatyki i Zarządzania
Informatyka
3B
1
 
 
Architektury
Architektura
3B
1
5.
AMA Film Academy Kraków
 
Kierunek operatorski
3C
1
6.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Weterynaria
3F
1
7.
Gdański Uniwersytet Medyczny
Farmaceutyczny
Farmacja
3D
1
8.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Górnictwo i Geologia
3D
1
 
 
Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji
Informatyka
3A
3
9.
Śląski Uniwersytet Medyczny
Lekarski
Lekarski
3E
1
10.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
Instytut Nauk Technicznych
i Lotnictwa
Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Inżynieria Lotnicza
3F
1
Razem
21
 
XI. Absolwenci 2018 przyjęci na I rok studiów uczelni poza krajem
 
Lp.
Uczelnia
Wydział
Kierunek
Klasa
ilość
1.
Riijjksuniversiteit Groningen
Economics and Business
Economics and Business Economics
3G
1
2.
Aberystwyth University
Computer Science
Business Information Technology
3G
1
 
 
 
Computer Science
3D
1
3.
University of Liverpool
Menagement School
Business Menagement
3G
1
4.
Copenhagen School of Design and Technology
 
Multimedia Design and Comunication
3C
1
5.
Middlesex University of London
 
Interior Atchitecture
3C
1
6.
Strathclyde Iniversity
Pure & Applied Chemistry
Chemistry with Drug Discovery
3D
1
7.
De Montfort University
Technology
Grphic Design
3D
1
 
 
Nauki o zdrowiu i życiu
Psychologia
3E
1
8.
Renseelaer Polytechnic Institute
Nauki biologiczne
Biologia molekularna, biochemia, biofizyka i inżynieria genetyczna
3E
1
 
 
9.
University of Sussex
 
Computer Science
3A
1
10.
University of Warwick
 
Physics
3A
1
Razem
12
 
Razem absolwenci 2018 studiujący:
 
L.p.
Uczelnia
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Liczba przyjętych
1.
Uniwersytet Artystyczny
1
0
1
0
0
0
0
2
2.
SWPS Uniwersytet Humanistyczno-
społeczny
0
0
0
1
0
0
0
1
3.
Collegium da Vinci
0
0
0
1
0
0
0
1
4.
Politechnika Poznańska
19
21
15
13
0
1
8
77
5.
Uniwersytet Ekonomiczny
3
1
1
1
0
0
10
16
6.
UAM
4
1
5
5
1
2
6
24
 
7.
Uniwersytet Medyczny
0
0
0
2
23
19
0
44
8.
Uniwersytet Przyrodniczy
0
0
0
0
1
3
0
4
9.
Zgromadzenia zakonne
1
0
0
0
0
0
0
1
10.
Uczelnie poza Poznaniem
3
3
7
2
1
2
3
21
11.
Uczelnie poza krajem
2
0
2
3
2
0
3
12
 
Razem:
33
26
31
28
28
27
30
203
 
L.p
Praca lub inne losy
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
Suma
1.
Nauka indywidualna lub brak danych
0
4
2
0
3
5
1
15
 
Razem:
0
4
2
0
3
5
1
15
 
Zestawienie losów absolwentów 2018:
 
L. p.
Losy absolwentów
Liczba
%
1.
Uczelnie wyższe Poznania
170
77,98
2.
Uczelnie wyższe poza Poznaniem
21
9,63
3.
Uczelnie wyższe poza krajem
12
5,50
 
Razem:
203
93,11
4.
Nauka indywidualna lub brak danych
15
6,88
 
Razem:
218
100