Original

Lista nauczycieli


Nauczyciele uczący w VIII LO w roku szkolnym 2018/19

Maria Aleszczyk (Al) - geografia
Małgorzata Borczyńska (Bc) - analiza tekstów kultury, język polski, wiedza o kulturze
Piotr Berda (Bd) - matematyka
Anna Bronz-Wójcik (Br) - język niemiecki
Jarosław Burchardt (Bu) - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Bartłomiej Bzdęga (Bz) - matematyka
Aurelia Cichoń (Ch) - język angielski
Aneta Cierechowicz (Ci) - język polski, analiza tekstów kultury
Katarzyna Dukat (Dk) - biologia, chemia, ekologia z elementami ochrony środowiska, promocja zdrowia
Maja Fenrych-Majewska (Ma) - język angielski
Jacek Gierszewski (Gs) - fizyka
Alina Gościniak (Gk) - informatyka
Ewa Górczak (Gr) - język angielski
Marek Grefling
(Gg) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o spoleczeństwie
Jolanta Horla (Ho) - matematyka
Iwona Janiak (Jn) - język angielski
Kinga Jankowska (Jk) - język niemiecki
Joanna Jędrzejak (Jj) - matematyka
Mirella Jüngst (Ju) - biologia
Juliusz Kaczanowski (Ka) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Jerzy Kaźmierczak (Km) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Karolina Kawczyn (Ky) - informatyka
Danuta Kin (Kn) - język niemiecki
Maciej Komorowski (Ko) - fizyka
Dorota Koźlik
(Kl) - język rosyjski, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
Artur Kubiak (Kb) - matematyka
Anna Lisiecka (Li) - wychowanie fizyczne
Katarzyna Mańczak (Mn) - język angielski
Jakub Macierzyński (Ms) - język angielski
Agnieszka Mazurek (Mz) - język angielski
Dorota Mechlińska (Mc) - język polski, analiza tekstów kultury
Alicja Nowak (Nw) - chemia
Zbigniew Nowak (Nk) - wychowanie fizyczne
Iwona Nowińska-Karoń (No) - chemia
Elwira Pawlęty (Pa) - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Aldona Pilichowska (Pi) - wychowanie fizyczne
Izabela Płotka (Pk) - biologia, ekologia z elementami ochrony środowiska, promocja zdrowia
Hanna Posadzy-Tomczak (Ps) - język polski, wiedza o kulturze
Aleksandra Radziszewska (Ra) -  język polski, wiedza o kulturze, analiza tekstów kultury
Bogusław Rosołowski (Rs) -  wychowanie fizyczne
Wojciech Roszczyński (Ro) - informatyka
Katarzyna Rybarczyk-Krzywińska (Rk) - matematyka
Paweł Saneluta (Sl) - fizyka, fizyka medyczna
Olga Skórzewska (Sa) - język francuski
Aleksandra Siejak (Si) - fizyka
ks. Marcin Skowron (Sw) - religia
Eugeniusz Skrzypczak (Sk) - wychowanie fizyczne
Jacek Skrzypczak (Sj) - wychowanie fizyczne
ks. Adrian Szafranek
(Sz) - religia
Agnieszka Wanot (Wt) - matematyka
Wiesława Wolniak (Wl) - informatyka
Alicja Wośkowiak-Kopeć (Wk) - geografia
Krzysztof Wójcik
(Wo) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Wydorska (Wd) - język angielski
Anna Zielińska (Z) - wychowanie fizyczne
Alicja Zimmer (Zi) - język polski, analiza tekstów kultury, historia
Magdalena Zmudzińska (Zm) - język niemiecki