Original

Lista nauczycieli


Nauczyciele uczący w VIII LO w roku szkolnym 2016/17

Maria Aleszczyk (Al) - geografia, podstawy przedsiębiorczości
Małgorzata Borczyńska (Bc) - język polski, wiedza o kulturze
Anna Bronz-Wójcik (Br) - język niemiecki
Jarosław Burchardt (Bu) - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Bartłomiej Bzdęga (Bz) - matematyka
Aurelia Cichoń (Ch) - język angielski
Aneta Cierechowicz (Ci) - język polski, analiza epok literackich
Elżbieta Der (De) - język niemiecki
Katarzyna Dukat (Dk) - biologia, chemia, ekologia z elementami ochrony środowiska, promocja zdrowia
Maja Fenrych-Majewska (Ma) - język angielski
Jerzy Grzybowski (Gw) - matematyka
Alina Gościniak (Gk) - informatyka
Marek Grefling (Gg) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o spoleczeństwie
ks. Łukasz Krawczyk (Kr) - religia
Jolanta Horla (Ho) - matematyka
Mirella Jüngst (Ju) - biologia
Juliusz Kaczanowski (Ka) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Karolina Kawczyn (Ky) - informatyka
Jerzy Kaźmierczak (Km) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Danuta Kin (Kn) - język niemiecki
Adam Kobiałka (Kk) - fizyka 
Dorota Koźlik (Kl) - język rosyjski, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
Artur Kubiak (Kb) - matematyka
Jakub Macierzyński (Ms) - język angielski
Agnieszka Mazurek (Mz) - język angielski
Dorota Mechlińska (Mc) - język polski, analiza epok literackich
Bożena Moldenhawer (Md) - fizyka
Alicja Nowak (Nw) - chemia
Zbigniew Nowak (Nk) - wychowanie fizyczne
Iwona Nowińska-Karoń (No) - chemia
Iwona Olszak (Ok) - matematyka
Barbara Pająk (Pj) - język angielski
Elwira Pawlęty (Pa) - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
ks. Adam Pawłowski (Pw) - religia
Aldona Pilichowska (Pi) - wychowanie fizyczne
Izabela Płotka (Pk) - biologia, ekologia z elementami ochrony środowiska, promocja zdrowia
Joanna Politarczyk (Pl) - matematyka
Hanna Posadzy-Tomczak (Ps) - język polski, wiedza o kulturze
Maciej Radziejewski (Rd) - matematyka
Aleksandra Radziszewska (Ra) -  język polski, wiedza o kulturze, analiza epok literackich
Bogusław Rosołowski (Rs) -  wychowanie fizyczne
Wojciech Roszczyński (Ro) - informatyka
Paweł Saneluta (Sl) - fizyka, fizyka medyczna
Olga Skórzewska (Sa) - język francuski
Eugeniusz Skrzypczak (Sk) - wychowanie fizyczne
ks. Adrian Szafranek (Sz) - religia
Agnieszka Wanot (Wt) - matematyka
Wiesława Wolniak (Wl) - informatyka
Alicja Wośkowiak-Kopeć (Wk) - geografia, podstawy przedsiębiorczości
Krzysztof Wójcik (Wo) - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Katarzyna Wydorska (Wd) - język angielski
Anna Zielińska (Z) - wychowanie fizyczne
Alicja Zimmer (Zi) - język polski, analiza epok literackich, historia
Magdalena Zmudzińska (Zm) - język niemiecki