Original

iDziennik


Problemy i pytania związane z iDziennikiem można zgłaszać szkolnemu administratorowi
e-mailem dziennik@lo8.poznan.pl
z konta e-mail zarejestrowanego w iDzieniku z podaniem imienia i nazwiska, konta i klasy, której konto dotyczy
 
 
Logowanie do dziennika elektronicznego odbywa się na stronie
iuczniowie.progman.pl/idziennik
W formularzu logowania wprowadzamy nazwę szkoły 8lo_poznan, nazwę konta i hasło
 
Rodzice otrzymają nazwy kont i hasła na pierwszej wywiadówce w roku szkolnym.
Jeżeli rodzic nie może się pojawic na wywiadówce. zapraszamy po osobisty odbiór identyfikatorów do sekretariatu.