Original

Historia VIII LO


 • 1923 - została otwarta szkoła przygotowawcza oraz klasa IV z programem I klasy gimnazjalnej przez ks. Czesława Piotrowskiego.
 • 22 V 1924 - uzyskano koncesję na prowadzenie niższych klas gimnazjalnych przy istniejącej już szkole przygotowawczej.
 • XI 1925 - nowy zakład otrzymał niepełne prawa gimnazjów państwowych, a od 10 maja 1927 r. koncesję rozszerzono także na wyższe klasy, do maturalnej włącznie. W pierwszych latach istnienia wystąpiły poważne trudności lokalowe. Zajęcia szkolne mogły odbywać się tylko popołudniami w lokalach innych szkół, np. przy ul. Strusia, Garncarskiej i na Placu Ciętym (obecnie ul. Jarochowskiego).
 • IX 1926 - prace budowlane nowego gmachu szkolnego przy ul. Marszałka Focha (obecnej Głogowskiej 92) rozpoczęto pod kierownictwem inż. A. Pillera, profesora Szkoły Budowlanej w Poznaniu.
 • 1927/1928 - przekazano nowy budynek szkolny do użytku. W tym roku szkoła uzyskała pełne prawa gimnazjów państwowych, jako „Prywatne Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Mickiewicza w Poznaniu“.
 • 1939 - wybuch II Wojny Światowej spowodował przerwanie działalności szkoły.
 • 1 IX 1948 - wznowiono działalność liceum w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bosej i nadano szkole nr VIII.
 • 1951 - odbył się pierwszy egzamin dojrzałości po wojnie.
 • 15 XII 1956 - przeniesiono VIII LO do budynku przy ul. Głogowskiej 92.
 • 1967-1974 - przeprowadzono generalny remont i modernizację wnętrz budynku. Stworzono m.in. 19 pracowni przedmiotowych i 5 zapleczy do pracowni oraz bibliotekę z czytelnią.
 • 1973 - oddano do użytku nową salę gimnastyczną połączoną z budynkiem głównym łącznikiem.
 • 1974 - do użytku oddano nową pracownię matematyczną- salę Kopernikańską.
 • 1970/1971 - wprowadzono profil matematyczno-fizyczny.
 • 1971-1976 - wprowadzono system wychowawczy prof. Muszyńskiego.
 • 1973 - powołano klasę matematyczną dla uczniów wybitnie zdolnych (nabór z całej Wielkopolski), w której matematyki uczyli nauczyciele akademiccy UAM.
 • od 1973 - VIII LO stała się szkołą ćwiczeń dla studentów matematyki, fizyki, chemii i biologii UAM.
 • 1980 - wprowadzono profil biologiczno-chemiczny.
 • 1980-1981 - zmiany związane z okresem „Solidarności” w szkole.
 • 1981-1983 - okres stanu wojennego w szkole
 • 1983-1987 - protesty młodzieży, cicha praca, działalność konspiracyjna, przesłuchanie uczniów i nauczycieli, aresztowania.
 • 1985 - remont sali chemicznej i stworzenie amfiteatralnej pracowni metodycznej z chemii (im. Jędrzeja Śmiadeckiego).
 • 1989 - nawiązanie współpracy z Gustav-Heinemann-Oberschule z Berlina.
 • 1989 - wprowadzono autorski profil informatyczny i stworzono pierwszą pracownię informatyczną.
 • 1990 - nawiązanie współpracy z Gymnasieskola z Varberg ze Szwecji.
 • 1990 - wprowadzono programy autorskiego nauczania biologii, matematyki i chemii, zatwierdzone przez MEN
 • 1993 - wprowadzono profil muzyczny jako efekt współpracy ze Szkołą Muzyczną.
 • 1994 - opracowano program autorskiego fakultetu matematyczno-geograficznego.
 • 1997 - nawiązanie współpracy z Sydney Church of England co-Educational Grammar School, Redlans z Sydney z Australii oraz z Montfort College z Chiang Mai z Tajlandii.i
 • 1998 - opracowano program autorski z języka polskiego, możliwy do wprowadzenia w zreformowanym liceum profilowanym.
 • 2003 - otwarcie trzeciej pracowni informatycznej
 • 2003 - rozpoczęcie realizacji Programu Bogolubowa-Infelda (PB-I),
 • 2004 - szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”
 • 2005 - I miejsce w wynikach matury - według rankingu Gazety Wyborczej
 • 2006 - rozpoczęcie pilotażowej innowacji pedagogicznej: „Informatyczna Klasa Akademicka” („IKA”) w klasie I a 
 • 2007 - rozpoczęcie innowacji pedagogicznej „IKA” w klasach II a i I a 
 • 2008 - kontynuacja innowacji pedagogicznej „IKA” w klasach: III a, II a, I a 
 • 2008 - wprowadzenie nowego „profilu” - klasy matematyczno-geograficznej w I d