Original

Harmonogram matur


Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2019 roku

Za OKE Poznań

 
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 12
i 19 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
 
 
 
VIII LO:
 
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 i 20 maja)
języki obce nowożytne
 
 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj
Godzina 9:00
Godzina 14:00
6
poniedziałek
język polski – pp*
język polski – pr *
7
wtorek
matematyka – pp
język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8
środa
język angielski – pp
język angielski – pr
język angielski – dj*
9
czwartek
matematyka – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
10
piątek
biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13
poniedziałek
chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
14
wtorek
język niemiecki – pp
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15
środa
geografia - pp
geografia - pr
historia sztuki - pp
historia sztuki - pr
16
czwartek
język rosyjski – pp
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
17
piątek
język francuski – pp
język francuski – pr
język francuski – dj
18, 19 – sobota, niedziela
20
poniedziałek
fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia - pr

historia - pp
historia - pr

21
wtorek
język hiszpański – pp
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22
środa
język włoski – pp
język włoski – pr język włoski – dj
23
czwartek
języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**