Original

Harmonogram matur


Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2018 roku

Za OKE Poznań

 
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 13 i 20 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
 
 
 
VIII LO:
język polski - 09.05.2018 (środa) – 22.05.2018 (wtorek)
języki obce nowożytne - 07.05.2018 (poniedziałek) – 25.05.2018 (piątek)
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 i 20 maja)
języki obce nowożytne
 
 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj
Godzina 9:00
Godzina 14:00
4
piątek
język polski – pp*
język polski – pr *
5, 6 – sobota, niedziela
7
poniedziałek
matematyka – pp
język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
8
wtorek
język angielski – pp
język angielski – pr język angielski – dj*
9
środa
matematyka – pr
filozofia – pp filozofia – pr
10
czwartek
biologia – pp biologia – pr
historia sztuki – pp historia sztuki – pr
11
piątek
wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp informatyka – pr
12, 13 – sobota, niedziela
14
poniedziałek
fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp geografia – pr
15
wtorek
język niemiecki – pp
język niemiecki – pr język niemiecki – dj
16
środa
chemia – pp chemia – pr
historia – pp historia – pr
17
czwartek
język rosyjski – pp
język rosyjski – pr język rosyjski – dj
18
piątek
język francuski – pp
język francuski – pr język francuski – dj
19, 20 – sobota, niedziela
21
poniedziałek
język hiszpański – pp
język hiszpański – pr język hiszpański – dj
22
wtorek
język włoski – pp
język włoski – pr język włoski – dj
23
środa
języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**