Original

3G


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 mat.
Kb
206
3G
mat.
Kb
206
3G
mat.
Kb
206
3G
ang.
Wd
307
A1
ang.
Ms
306
A2
pol.
Mc
207
3G
2 08:55 - 09:40 ang.
Wd
307
A1
ang.
Ms
401
A2
geo
Wk
107
3G
mat.
Kb
206
3G
ang.
Wd
307
A1
ang.
Ms
306
A2
pol.
Mc
207
3G
3 09:50 - 10:35 ang.
Wd
307
A1
ang.
Ms
401
A2
geo
Wk
107
3G
ang.
Wd
204
A1
ang.
Ms
306
A2
zzw
Kl
206
3G
rel.
Sz
P1
R
4 10:50 - 11:35 geo
Wk
107
3G
niem.
Kn
201
JN
ros.
Kl
403
JR
wf
Li
G3
Dz
wf
Sj
G4
Ch
geo
Wk
107
3G
mat.
Kb
206
3G
5 11:45 - 12:30 geo
Wk
107
3G
wf
Li
G3
Dz
wf
Sj
G4
Ch
wf
Li
G3
Dz
wf
Sj
G4
Ch
geo
Wk
107
3G
mat.
Kb
206
3G
6 12:40 - 13:25 his
Gg
201
3G
ang.
Wd
04
A1
ang.
Ms
P7
A2
niem.
Kn
04
JN
ros.
Kl
306
JR
his
Gg
106
3G
 
7 13:45 - 14:30   rel.
Sz
107
R
pol.
Mc
09
3G
   
8 14:40 - 15:25   atk
Mc
207
3G