Original

3A


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 Pol.
Mc
207
3A
Rel.
Sw
09
R
Ang.
Pj
307
A1
Ang.
Ch
P7
A2
WF
Z
G4
Dz (3A) Dz (3B)
WF
Nk
G2
Ch2 (3A) Ch2 (3B)
Inf.
Gk
202
A1
Fiz.
Sl
104
A2
2 08:55 - 09:40 Pol.
Mc
207
3A
Inf.
Gk
202
A1
Ang.
Ch
306
A2
Mat.
Kb
206
3A
WF
Z
G4
Dz (3A) Dz (3B)
WF
Nk
G2
Ch2 (3A) Ch2 (3B)
Inf.
Gk
202
A1
Fiz.
Sl
104
A2
3 09:50 - 10:35 Fiz.
Sl
104
3A
Inf.
Gk
202
A1
Ang.
Ch
306
A2
Fiz.
Sl
104
3A
Niem.
Zm
04
N1
Niem.
Jk
05
N2
Fiz.
Sl
104
A1
Inf.
Gk
202
A2
4 10:50 - 11:35 Niem.
Zm
04
N1
Niem.
Jk
104
N2
Ang.
Pj
P7
A1
Inf.
Gk
202
A2
HiS
Ka
P1
3A
Mat.
Kb
206
3A
Fiz.
Sl
104
A1
Inf.
Gk
202
A2
5 11:45 - 12:30 Mat.
Kb
206
3A
Ang.
Pj
P7
A1
Inf.
Gk
202
A2
Pol.
Mc
301
3A
ZZW
Ka
P1
3A
Mat.
Kb
07
3A
6 12:40 - 13:25 Mat.
Kb
206
3A
WF
Z
G4
Dz (3A) Dz (3B)
WF
Rs
G2
Ch1
WF
Nk
G3
Ch2 (3A) Ch2 (3B)
atk
Mc
301
3A
Rel.
Sw
106
R
Mat.
Kb
07
3A
7 13:45 - 14:30 HiS
Ka
P1
3A
  Mat.
Kb
206
3A
  WF
Rs
G1
Ch1
8 14:40 - 15:25         WF
Rs
G1
Ch1