Original

2G


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 Ang.
Wd
307
A1
Ang.
Pj
403
A2
WF
Rs
G2
Ch
WF
Sk
G1
Dz
Pol.
Mc
107
2G
Mat.
Ok
106
2G
 
2 08:55 - 09:40 Ang.
Wd
307
A1
Ang.
Pj
403
A2
WF
Rs
G2
Ch
WF
Sk
G1
Dz
Geo.
Wk
107
2G
Mat.
Ok
106
2G
Niem.
Kn
04
JN
J.ros.
Kl
403
JR
3 09:50 - 10:35 Geo.
Wk
107
2G
Pol.
Mc
207
2G
Mat.
Ok
10
2G
Pol.
Mc
207
2G
Ang.
Wd
307
A1
Ang.
Pj
306
A2
4 10:50 - 11:35 Geo.
Wk
107
2G
Geo.
Wk
107
2G
WF
Rs
G2
Ch
WF
Sk
G1
Dz
Pol.
Mc
207
2G
Ang.
Wd
307
A1
Ang.
Pj
306
A2
5 11:45 - 12:30 Mat.
Ok
10
2G
Geo.
Wk
107
2G
Rel.
Kr
B
R
HiS
Gg
10
2G
Pol.
Mc
201
2G
6 12:40 - 13:25 Mat.
Ok
10
2G
Ekon
Kl
305
2G
Ang.
Wd
307
A1
Ang.
Pj
04
A2
ZZW
Kl
301
2G
Mat.
Ok
06
2G
7 13:45 - 14:30   Mat.
Ok
106
2G
Ang.
Wd
307
A1
Ang.
Pj
P7
A2
Geo.
Wk
104
2G
Mat.
Ok
06
2G
8 14:40 - 15:25   Niem.
Kn
04
JN
J.ros.
Kl
403
JR
HiS
Gg
104
2G
  Rel.
Kr
107
R