Original

2E


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 pol.
Ps
201
2E
che
Nw
305
2E
mat.
Jj
10
2E
niem.
Br
10
N1
ang.
Ms
306
A1
ang.
Gr
201
A2
2 08:55 - 09:40 pol.
Ps
201
2E
bio
Dk
07
2E
mat.
Jj
10
2E
bio
Dk
07
2E
ang.
Ms
306
A1
ang.
Gr
201
A2
3 09:50 - 10:35 wf
Sk
G3
Ch (2E) Ch (2F)
wf
Li
G2
Dz2 (2E) Dz2 (2F)
wf
Pa
G1
Dz1
pol.
Ps
201
2E
wf
Sk
G3
Ch (2E) Ch (2F)
wf
Li
G2
Dz2 (2E) Dz2 (2F)
wf
Pa
G1
Dz1
bio
Dk
06
2E
bio
Dk
07
N1
che
Nw
305
N2
4 10:50 - 11:35 rel.
Sw
07
R
bio
Dk
09
2E
wf
Sk
G3
Ch (2E) Ch (2F)
wf
Li
G2
Dz2 (2E) Dz2 (2F)
wf
Pa
G1
Dz1
zzw
Br
206
2E
bio
Dk
07
N1
che
Nw
305
N2
5 11:45 - 12:30 che
Nw
305
2E
ang.
Ms
307
A1
ang.
Gr
09
A2
pol.
Ps
201
2E
pol.
Ps
201
2E
che
Nw
305
N1
niem.
Br
09
N2
6 12:40 - 13:25 niem.
Br
206
N2
his
Wo
107
2E
che
Nw
305
2E
rel.
Sw
206
R
che
Nw
305
N1
bio
Dk
07
N2
7 13:45 - 14:30   fiz.med.
Si
106
2E
che
Nw
305
2E
mat.
Jj
06
2E
niem.
Br
09
N1
bio
Dk
07
N2
8 14:40 - 15:25     his
Wo
206
2E