Original

2D


 

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 WF
Pa
G4
Dz
      che
No
303
2D
2 08:55 - 09:40 WF
Pa
G4
Dz
WF
Pa
G4
Ch
Pol.
Ci
401
2D
WF
Pa
G3
Dz
Rel.
Sz
B
R
3 09:50 - 10:35 Pol.
Ci
401
2D
Niem.
Jk
05
JN
Fran.
Sa
402
JF
Mat.
Ho
201
2D
Mat.
Ho
10
2D
Pol.
Ci
402
2D
4 10:50 - 11:35 Pol.
Ci
401
2D
Mat.
Ho
10
2D
Mat.
Ho
201
2D
Mat.
Ho
10
2D
Pol.
Ci
402
2D
5 11:45 - 12:30 che
No
303
A1
Inf.
Ky
204
A2
Mat.
Ho
10
2D
che
No
303
2D
HiS
Bu
305
2D
Mat.
Ho
10
2D
6 12:40 - 13:25 Inf.
Ky
204
A1
che
No
303
A2
Inf.
Ky
202
A1
Ang.
Mz
307
A2
che
No
303
2D
ZZW
Pa
402
2D
Mat.
Ho
10
2D
7 13:45 - 14:30 Rel.
Sz
106
R
Inf.
Ky
202
A1
che
No
303
A2
WF
Pa
G4
Ch
Ang.
Ma
402
A1
Inf.
Ky
203
A2
Niem.
Jk
05
JN
Fran.
Sa
403
JF
8 14:40 - 15:25 HiS
Bu
401
2D
che
No
303
A1
Inf.
Ky
202
A2
WF
Pa
G4
Ch
Ang.
Ma
402
A1
Ang.
Mz
306
A2
 
9 15:35 - 16:20   Ang.
Ma
207
A1
Inf.
Ky
202
A2
  Inf.
Ky
203
A1
Ang.
Mz
306
A2