Original

2C


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 Fiz.
Sl
104
2C
Rel.
Sz
P1
R
Pol.
Zi
402
2C
Rel.
Sz
402
R
Ang.
Ch
301
A1
Inf.
Ro
204
A2
2 08:55 - 09:40 Pol.
Zi
402
2C
Mat.
Kb
206
2C
Pol.
Zi
402
2C
HiS
Wo
107
2C
Ang.
Ch
301
A1
Inf.
Ro
204
A2
3 09:50 - 10:35 Mat.
Kb
206
2C
Niem.
Zm
04
JN
J.ros.
Kl
403
JR
Mat.
Kb
206
2C
Pol.
Zi
401
2C
Inf.
Ro
204
A1
Ang.
Mz
403
A2
4 10:50 - 11:35 Mat.
Kb
206
2C
Ang.
Ch
306
A1
Ang.
Mz
307
A2
Mat.
Kb
206
2C
Pol.
Zi
401
2C
Inf.
Ro
204
A1
Ang.
Mz
403
A2
5 11:45 - 12:30 Fiz.
Sl
104
2C
Fiz.
Sl
104
A1
Inf.
Ro
204
A2
Niem.
Zm
204
JN
J.ros.
Kl
403
JR
WF
Z
G4
Dz (2A) Dz (2C)
WF
Nk
G3
Ch1
WF
Rs
G2
Ch2 (2A) Ch2 (2C)
Fiz.
Sl
104
2C
6 12:40 - 13:25 HiS
Wo
07
2C
Fiz.
Sl
104
A1
Inf.
Ro
204
A2
  ZZW
Sl
104
2C
Fiz.
Sl
104
2C
7 13:45 - 14:30 WF
Z
G4
Dz (2A) Dz (2C)
WF
Nk
G3
Ch1
WF
Rs
G2
Ch2 (2A) Ch2 (2C)
Inf.
Ro
204
A1
Fiz.
Sl
104
A2
  Mat.
Kb
206
2C
Mat.
Kb
07
2C
8 14:40 - 15:25 WF
Z
G4
Dz (2A) Dz (2C)
WF
Nk
G3
Ch1
WF
Rs
G2
Ch2 (2A) Ch2 (2C)
Inf.
Ro
204
A1
Fiz.
Sl
104
A2
  Mat.
Kb
206
2C