Original

2B


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 mat.
Bd
104
2B
niem.
Zm
107
N1
pol.
Mc
107
2B
  mat m.
Bz
09
2B
2 08:55 - 09:40 mat.
Bd
104
2B
mat.
Bd
106
2B
pol.
Mc
107
2B
niem.
Zm
04
N2
mat m.
Bz
09
2B
3 09:50 - 10:35 inf.
Gk
202
A1
ang.
Ma
P1
A2
mat.
Bd
106
2B
ang.
Mz
307
A1
inf.
Gk
202
A2
his
Ka
P1
2B
pol.
Mc
207
2B
4 10:50 - 11:35 inf.
Gk
202
A1
ang.
Ma
P1
A2
rel.
Sw
B
R
fiz.
Gs
09
A1
inf.
Gk
202
A2
zzw
Zm
301
2B
pol.
Mc
207
2B
5 11:45 - 12:30 fiz.
Gs
104
2B
ang.
Mz
307
A1
inf.
Gk
202
A2
inf.
Gk
202
A1
fiz.
Gs
104
A2
wf
Pa
G1
Dz (2A) Dz (2B)
wf
Sj
G2
Ch2 (2A) Ch2 (2B)
wf
Rs
G4
Ch1
mat.
Bd
07
2B
6 12:40 - 13:25 wf
Pa
G1
Dz (2A) Dz (2B)
wf
Sj
G2
Ch2 (2A) Ch2 (2B)
wf
Rs
G4
Ch1
ang.
Mz
307
A1
inf.
Gk
202
A2
inf.
Gk
202
A1
ang.
Ma
P7
A2
wf
Pa
G1
Dz (2A) Dz (2B)
wf
Sj
G2
Ch2 (2A) Ch2 (2B)
wf
Rs
G4
Ch1
mat.
Bd
07
2B
7 13:45 - 14:30 fiz.
Gs
104
N1
niem.
Zm
04
N2
pol.
Mc
207
2B
fiz.
Gs
104
2B
mat.
Bd
10
2B
his
Ka
P1
2B
8 14:40 - 15:25 niem.
Zm
04
N1
fiz.
Gs
104
N2
  fiz.
Gs
104
2B
mat.
Bd
10
2B
rel.
Sw
107
R