Original

1G


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 hist
Gg
106
1G
pol.
Ps
106
1G
  pol.
Ps
201
1G
hist
Gg
106
1G
2 08:55 - 09:40 pol.
Ps
201
1G
pol.
Ps
106
1G
geo
Al
107
1G
wok
Ps
201
1G
niem.
Jk
04
JN
ros.
Kl
107
JR
3 09:50 - 10:35 wf
Li
G2
Dz
wf
Nk
G4
Ch
edb
Pa
207
1G
mat.
Bd
206
1G
fiz.
Si
106
1G
bio
Ju
07
1G
4 10:50 - 11:35 wf
Li
G1
Dz
wf
Nk
G4
Ch
PP
Al
106
1G
mat.
Bd
206
1G
ang.
Ms
307
A1
inf.
Wl
203
A2
wf
Li
G3
Dz
wf
Nk
G2
Ch
5 11:45 - 12:30 niem.
Jk
207
JN
ros.
Kl
P1
JR
che
Dk
303
1G
inf.
Wl
203
A1
ang.
Pj
306
A2
ang.
Ms
307
A1
inf.
Wl
203
A2
ang.
Ms
306
A1
ang.
Pj
201
A2
6 12:40 - 13:25 mat.
Bd
10
1G
rel.
Sw
207
R
inf.
Wl
203
A1
ang.
Pj
306
A2
zzw
Al
107
1G
 
7 13:45 - 14:30 mat.
Bd
10
1G
  wos
Gg
106
1G
PP
Al
107
1G
 
8 14:40 - 15:25 rel.
Sw
106
R