Original

1F


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 wf
Sk
G2
Ch (1E) Ch (1F)
wf
Pi
G3
Dz1
mat.
Ho
10
1F
wf
Sk
G3
Ch (1E) Ch (1F)
wf
Pa
G2
Dz2 (1E) Dz2 (1F)
ekol
Pk
09
1F
 
2 08:55 - 09:40 niem.
Zm
207
JN
fran.
Sa
306
JF
mat.
Ho
10
1F
wf
Sk
G2
Ch (1E) Ch (1F)
wf
Pa
G1
Dz2 (1E) Dz2 (1F)
zzw
Pk
09
1F
pol.
Bc
207
1F
3 09:50 - 10:35 pr.zdr.
Pk
09
1F
che
Nw
305
1F
pol.
Bc
207
1F
ang.
Ch
306
A1
inf.
Wl
203
A2
mat.
Ho
10
1F
4 10:50 - 11:35 pp
Kl
107
1F
pol.
Bc
207
1F
pol.
Bc
207
1F
ang.
Ch
306
A1
inf.
Wl
203
A2
mat.
Ho
10
1F
5 11:45 - 12:30 ang.
Ch
201
A1
ang.
Ma
106
A2
wok
Ps
201
1F
che
Nw
305
1F
niem.
Zm
09
JN
fran.
Sa
207
JF
inf.
Wl
203
A1
ang.
Ma
P1
A2
6 12:40 - 13:25 hist
Km
402
1F
bio
Pk
09
1F
pp
Kl
107
1F
wf
Pi
G1
Dz1
inf.
Wl
203
A1
ang.
Ma
P1
A2
7 13:45 - 14:30 wos
Km
402
1F
edb
Pa
402
1F
fiz.
Gs
104
1F
wf
Pi
G1
Dz1
geo
Al
107
1F
8 14:40 - 15:25 rel.
Sz
201
R
wf
Pa
G2
Dz2 (1E) Dz2 (1F)
hist
Km
106
1F
  rel.
Sz
06
R