Original

1D


 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:05 - 07:50         wf
Li
G1
Ch
08:00 - 08:45 wf
Li
G1
Ch
inf.
Wl
203
A1
wf
Li
G1
Dz
rel.
Sw
301
R
pol.
Bc
P1
1D
08:55 - 09:40 wf
Li
G1
Ch
inf.
Wl
203
A1
ang.
Gr
104
A2
pol.
Bc
207
1D
pp
Kl
206
1D
pol.
Bc
P1
1D
09:50 - 10:35 niem.
Jk
05
JN
ros.
Kl
403
JR
wos
Km
402
1D
pol.
Bc
207
1D
mat.
Jj
106
1D
ang.
Ch
301
A1
ang.
Gr
P7
A2
10:50 - 11:35 mat.
Jj
07
1D
fiz.
Si
104
1D
geo
Wk
107
1D
mat.
Jj
106
1D
ang.
Ch
301
A1
ang.
Gr
P7
A2
11:45 - 12:30 edb
Pa
402
1D
mat.
Jj
10
1D
ang.
Ch
301
A1
inf.
Wl
203
A2
zzw
Li
301
1D
niem.
Jk
10
JN
ros.
Kl
403
JR
12:40 - 13:25 bio
Pk
07
1D
wok
Bc
207
1D
inf.
Wl
203
A2
hist
Km
402
1D
pp
Kl
402
1D
13:45 - 14:30 hist
Km
402
1D
che
Dk
305
1D
  wf
Li
G1
Dz
 
14:40 - 15:25 rel.
Sw
201
R
    wf
Li
G1
Dz