Original

1B


    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 wf
Pa
G2
Dz (1A) Dz (1B)
wf
Rs
G3
Ch1
wf
Sk
G1
Ch2 (1A) Ch2 (1B)
  mat.
Bd
206
1B
che
Dk
305
1B
ang.
Mz
207
A1
inf.
Wl
203
A2
2 08:55 - 09:40 wf
Pa
G2
Dz (1A) Dz (1B)
wf
Rs
G3
Ch1
wf
Sk
G1
Ch2 (1A) Ch2 (1B)
mat.
Bd
06
1B
mat.
Bd
206
1B
wok
Bc
09
1B
ang.
Mz
207
A1
inf.
Wl
203
A2
3 09:50 - 10:35 PP
Al
107
1B
mat.
Bd
06
1B
inf.
Wl
203
A1
ang.
Ma
04
A2
geo
Wk
107
1B
edb
Pa
10
1B
4 10:50 - 11:35 rel.
Sw
106
R
wf
Pa
G4
Dz (1A) Dz (1B)
wf
Rs
G2
Ch1
wf
Sk
G3
Ch2 (1A) Ch2 (1B)
inf.
Wl
203
A1
ang.
Ma
04
A2
pol.
Mc
207
1B
pol.
Mc
107
1B
5 11:45 - 12:30 mat.
Bd
10
1B
PP
Al
106
1B
pol.
Mc
207
1B
pol.
Mc
207
1B
rel.
Sw
303
R
6 12:40 - 13:25 ang.
Mz
306
A1
ang.
Ma
P7
A2
bio
Ju
07
1B
wos
Ka
P1
1B
zzw
Zm
10
1B
fiz.
Si
106
1B
7 13:45 - 14:30 niem.
Zm
04
N2
hist
Ka
P1
1B
hist
Ka
P1
1B
niem.
Zm
04
N1
mat m.
Bz
206
1B
8 14:40 - 15:25 niem.
Zm
04
N2
niem.
Zm
04
N1
    mat m.
Bz
206
1B