Original

Zwycięska debata


Delegacja debatantów z naszej szkoły w składzie: Sandra Sowa, Przemysław Czaczyk, Jan Światowy (3G), Małgorzata Szubińska, Michał Jęcz (3A) oraz Jędrzej Konieczny (2C) została zaproszona do udziału w odbywającej się 25 stycznia debacie pokazowej w ramach projektu wymiany międzynarodowej w II LO w Poznaniu. Opiekunem naszych przedstawicieli był Pan prof. Jakub Macierzyński.
Teza, której bronił w debacie zespół z naszej szkoły brzmiała: The Voting Age should be lowered to 16 in order to increase active citizenship among the youth.
[Wiek wyborczy powinien zostać obniżony do lat 16, celem zwiększenia aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży].
Po zaciętej dyskusji Ósemka zwyciężyła głosami Jury 3:1. Całość debaty odbywała się w nowym dla nas zmodyfikowanym formacie oksfordzkim drużyn sześcioosobowych. Partnerom debatanckim z Dwójki dziękujemy za zaproszenie i równą walkę. Mamy nadzieję na wiele wspólnych potyczek w przyszłości.