Original

Językowe potyczki


II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu rzuciło wyzwanie ósemkowiczom i zaproszono nas na debatę oksfordzką w języku angielskim. Rekawicę podjęło czterech dzielnych młodzieńców: Jędrzej  Konieczny z kl. 2C, Michał Jęcz z kl. 3A, Przemysław Czaczyk z kl. 3G oraz Jan Światowy z kl. 3G. Zasady  debat są im doskonale znane, gdyż ćwiczą się w tej materii
w Ósemkowym Klubie Debat. Języki obce także są im nieobce, a ponadto wspierał ich Pan prof. Jakub Macierzyński.

Problemem do rozważenia była rola mediów społecznościowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży. Nasi przedstawiciele przedstawiali swoje racje brawurowo i ze  znawstwem. Ostateczne zwycięstwo przypadło jednak reprezentatom II LO. Mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi rewanż.