Original

ChKA liczy


W dniu 1.12.2017 roku klasa 3D ChKA uczestniczyła w warsztatach rachunkowych na Wydziale Chemii UAM. Warsztaty były podzielona na trzy bloki tematyczne.

Pierwsza część, to doskonała okazja do przypomnienia pojęć związanych ze stopniem dysocjacji, stałą dysocjacji, iloczynem jonowym wody, alkacymetrią, a następnie zastosowaniem ich w zadaniach chemicznych.

Druga część to obliczenia dotyczące stężeń roztworów: stężenia procentowego, stężenia molowego, przeliczania stężeń oraz zatężania, mieszania i rozcieńczania roztworów.

Ostatni blok tematyczny to pojęcia i zadania z kinetyki chemicznej: szybkość reakcji, stała równowagi.

Nasi uczniowie nie mieli kłopotów z obliczaniem zadań.  Bartosz Jedliński oraz Wojciech Kłos  zostali wyróżnieni przez prowadzących za wiedzę i  sprawność w liczeniu zadań ze wszystkich trzech bloków tematycznych. Gratulujemy wyróżnienia!

Opiekunem uczniów klasy 3D na piątkowych zajęciach był pan profesor Jakub Macierzyński.