Original

II etap 47. Olimpiady Biologicznej


W sobotę, 7 października odbył się w VIII LO szkolny etap 47. Olimpiady Biologicznej. W zawodach szkolnych, w całej Polsce wzięło udział 1445 uczestników, którzy podeszli do egzaminu pisemnego – testu zawierającego łącznie 45 zadań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.
Wszyscy zdający uzyskali zróżnicowane wyniki w zakresie od 2 do 44 punktów przy średniej równej 22,09 pkt.
Do zawodów okręgowych zostało wstępnie zakwalifikowanych 648 uczniów; z naszej szkoły zakwalifikowało się siedem osób (kolejność alfabetyczna):

  1. Jan Gruszczyński 2F
  2. Michał Kmiecik 2E
  3. Michał Łączak 3F
  4. Klara Maruszczak 3F
  5. Michał Nowak 2E
  6. Aleksander Smok 3F
  7. Kacper Wojtala 3E

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do zawodów II stopnia muszą zgodnie z regulaminem OB wykonać do końca grudnia pracę badawczą.

Uczniom VIII LO serdecznie gratulujemy sukcesu oraz życzymy powodzenia podczas egzaminu pisemnego zawodów II stopnia, który odbędzie się 20 stycznia 2018 r. w Toruniu, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.