Original

Plan pracy PKM


PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  PKM
na rok 2017/18
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
 
1.Wykłady – Centrum Kongresowo – Dydaktyczne UMP  ul. Przybyszewskiego 37a  
 
Lp.
Termin
Wykładu
Nazwisko
wykładowcy
Tematyka
wykładu
Klasy
1.
26.10. 2017
godz. 11:00
inauguracyjny
Prof. dr hab. Wojciech Kozubski
Katedra i Klinika Neurologii
„Migrena  - znaczenie społeczne objawy,  leczenie"
 2E
2.
14.11.2017
godz. 11:00
 
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Ortopedia
3E, 3F
3.
12.12.2017
godz. 10:00
 
Prof. dr hab.
Jaromir Budzianowski
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
Botanika farmaceutyczna
2E, 2F
4.
09.01.2017
godz. 11:00
 
Dr hab. Maciej Cymerys
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Nadciśnienie tętnicze      
1E, 1F
5.
07.02.2018
godz. 11:00
 
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Ginekologia
3E, 3F
6.
12.03.2018
godz. 11:00
 
Prof. dr hab.
Maciej Krawczyński
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Genetyka
kliniczna
 
1E, 1F
7.
22.05.2018
godz. 11:00
 
Prof. dr hab. Katarzyna Łącka
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Endokrynologia
 
2E, 2F
8.
05.06.2018
godz. 11:00
 
Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Cukrzyca
1E, 1F
9.
24.09.2018
godz. 11:00
Dr Karolina Gerreth
Klinika Stomatologii Dziecięcej
Stomatologia
 2E, 2F
 
2. Zajęcia seminaryjne – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
Lp.
Nazwisko
prowadzącego
Tematyka
klasy
1.
Dr Jarosław Sobański
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Anatomia
 3E, 3F
2.
Dr Anna Budzianowska
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
Botanika Farmaceutyczna
2E, 2F
3.
Dr Ewa Totoń
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
Analityka Medyczna
 1E, 1F
4.
Ziemowit Gólski
Sekcja Symulacji Medycznej
Symulacja Medyczna
 1E, 1F
5.
Dr Hanna Buczkowska
Katedra Optometrii i Biologii Układu Widzenia
Optometria
2E, 2F
 
 
3. Zajęcia kliniczne z neurologii, neurochirurgii, neurologii rozwojowej, kardiologii i gastroenterologii
 
 – Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Katedra i Klinika Wieku Rozwojowego
UMP ul. Przybyszewskiego 49  
dla uczniów z klasy 3E, 3F