Original

Kleje i spoiwa


W piątek 27 października, w naszej szkole, odbyła się „VI Akademia Projektów Chemicznych”. Tegoroczne spotkanie klas akademickich, pracujących pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miało nieco inny przebieg niż w latach ubiegłych, bo oprócz typowych prelekcji w auli szkoły, uczestnicy mogli brać także udział w sesji posterowej. Publiczność wysłuchała dziesięciu prelekcji i obejrzała sześć posterów, wszystkie na temat: „Kleje i spoiwa”. Należy nadmienić, że w tym roku gościliśmy uczniów z trzynastu różnych szkół.

Przebieg Akademii obserwowali, oprócz uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły nasi znakomici goście: prof. dr hab. Henryk Koroniak - dziekan Wydziału Chemii UAM, prof. dr hab.  Anna Gąsowska - pełnomocnik dziekana WCH UAM ds. klas akademickich, prof. dr hab.  Lechosław Łomozik, prof. dr hab.  Krystyna Nowińska, dr Justyna Walkowiak - Kulikowska.

Jury, w tym roku wyjątkowo, przyznało dwie pierwsze nagrody za prelekcje. Zwycięzcami zostali Marianna Humska z klasy 2D ucząca się w naszej szkole, za sprawozdanie na temat: „Klejąca krawcowa” oraz Konstanty Kinecki i Bartek Duczyński z Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim, za sprawozdanie na temat: „Pomysłowy Dobromir zostaje specjalistą od klejów”. Wyróżnienie otrzymała Hanna Nowak z Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. Nagrodę za najlepszy poster otrzymał Wojciech Kłos uczeń ósemki.

Na zakończenie akademii wykład na temat: „Makrocząsteczkowe pochodne fluoru – unikalny pierwiastek, mnogość zastosowań” wygłosiła absolwentka ósemki, obecnie pracownik naukowy Wydziału Chemii UAM pani Justyna Walkowiak-Kulikowska.

Zapraszamy do udziału w VII edycji Akademii Projektów Chemicznych, której tematem przewodnim będzie: (al)CHEMIA SZTUKI.

Zdjęcia >>>