Original

Tydzień BPO/SSC


W tym roku klasa 3A IKA weźmie udział w tygodniu SSC/BPO.

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami jakie daje branża SSC/BPO, zachęcenie ich do kształcenia na kierunkach ekonomicznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum.

Składa się z dwóch etapów:

1) przeprowadzenie warsztatów w szkołach - lekcji poprowadzonej przez pracowników firm SSC/BPO, na których omawiana będzie tematyka związana z pracą w centrach, rekrutacją, kompetencjami potrzebnymi na współczesnym rynku pracy

2) drzwi otwarte w firmach z sektora, które biorą udział w projekcie - przedstawienie pracy w sektorze usług nowoczesnych.

Firmą, która w tym roku ugości naszych uczniów jest EGNYTE POLAND.