Original

Projekt Erasmus+


Nauczyciele Ósemki wygrali projekt na doskonalenie zawodowe poza granicami kraju

Na początku roku szkolnego 2016/2017 grupa 12 nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu złożyła wniosek o zakwalifikowanie  na dwutygodniowe kursy językowe i metodyczne w Europie w ramach projektu Akcja Mobilności kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna, koordynowanego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i finansowanego ze środków unijnych. Złożony wniosek uzyskał łącznie 90 punktów na 100 możliwych. Opracowany przez nas projekt jest zgodny z celami Akcji i adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb szkoły. Nasze liceum zostało zakwalifikowane jako jedyne liceum ogólnokształcące  z Poznania. Ogółem  aplikowało do programu 615 szkół z całego kraju.

Grupę 12 nauczycieli, ubiegających się o dofinasowanie projektu, którego celem jest doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie jakości pracy szkoły, stanowią: Kinga Jankowska (nauczyciel języka niemieckiego), Danuta Kin (nauczyciel języka niemieckiego), Dorota Koźlik (nauczyciel języka rosyjskiego, ekonomii), Jakub Macierzyński (nauczyciel języka angielskiego), Agnieszka Mazurek – koordynatorka  projektu (nauczyciel języka angielskiego),  Barbara Pająk (nauczyciel języka angielskiego), Elwira Pawlęty (nauczyciel wychowania fizycznego i EdB), Aleksandra Radziszewska (nauczyciel  języka polskiego), Wojciech Roszczyński (nauczyciel  informatyki), Olga Skórzewska (nauczyciel języka francuskiego), Katarzyna Wydorska (nauczyciel  języka angielskiego), Magdalena Zmudzińska (nauczyciel języka niemieckiego). Zdecydowana większość grupy wzięła już udział w kursach podczas wakacji letnich. Pozostali nauczyciele wyjadą na kursy do końca sierpnia 2018 roku. Ostatecznie realizacja tego projektu zakończy się w czerwcu  2019 roku.