Original

Plan pracy ChKA


Plan pracy Chemicznej Klasy Akademickiej

na rok szkolny 2017/2018 

Klasa III D 

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2017)*,
  • wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2017 oraz luty, marzec, kwiecień 2018)*.
 2.  Udział w warsztatach przygotowujących do matury (listopad lub grudzień 2017, styczeń lub luty 2018)
  • stechiometria
  • izomeria związków organicznych.*
 3.  Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „VI Akademię Projektów Chemicznych” (27 października 2017) na temat: „Kleje i spoiwa”.
 4.  Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (kwiecień 2018).
 5.  Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
 6.  Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik".
 7.  Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez nauczyciela chemii, przygotowujące do matury. 

Klasa II D 

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2017),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2017 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2018)*.
 2.  Laboratorium z chemii nieorganicznej- pani prof. dr hab. Anna Gąsowska (I semestr roku szkolnego 2017/2018)*.
 3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „VI Akademię Projektów Chemicznych” (27 października 2017) na temat: „Kleje i spoiwa”.
 4. Organizacja międzyszkolnej uroczystości połączonej z konkursem na najlepsze sprawozdanie z pracy badawczej na temat: „Kleje i spoiwa” (27 października 2017).
 5. Laboratorium z technologii chemicznej- pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska (II semestr roku szkolnego 2017/2018). 
 6. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (kwiecień 2018). 
 7. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte w VIII LO (10 kwietnia 2018).
 8. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Piękno jest w nas i wokół nas” na X Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2018).
 9. Udział uczniów w „X Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO w Krzesinach (marzec 2018).
 10. Wycieczki dydaktyczne do zakładu przemysłu chemicznego i/lub instytucji naukowej.
 11. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik".

Klasa I D 

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2017),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2017 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2018)*.
 2. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „VI Akademię Projektów Chemicznych” (27 października 2017) na temat: „Kleje i spoiwa”.
 3. Udział uczniów w pokazach chemicznych zorganizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii UAM – dr Piotr Jagodziński (październik 2017 i marzec 2018)*.
 4. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte w VIII LO (10 kwietnia 2018).
 5. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (kwiecień 2018).
 6. Udział uczniów w „X Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO w Krzesinach (marzec 2018).
 7. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
 8. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik".