Original

Egzaminy klasyfikacyjne


Terminy egzaminów klasyfikacyjnych (pisemnych i ustnych)  w sierpniu 2017

 1. 30 sierpnia 2017 godz. 9.00 (pisemny):
  • Promocja zdrowia (komisja Kn, Dk, Pk)
  • Chemia (komisja Kn, No, Nw)
  • Informatyka (komisja Kn, Gk, Ro)
 2. 31 sierpnia 2017 godz. 8.00 (pisemny):
  • Ekologia z elementami ochrony środowiska (komisja Kn, Dk, Pk)
  • Język niemiecki (komisja Kn, Zm, Jk)

Po egzaminach pisemnych, odbędą się egzaminy ustne.