Original

Integracja klas I


UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!

Zwyczajem naszej szkoły jest zorganizowanie dla uczniów klas pierwszych oraz wychowawców wycieczki integracyjnej. Odbędzie się ona 22 września (piątek) do Żerkowa k/Jarocina. W programie zwiedzanie muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, gry i zabawy integracyjne, biesiada na świeżym powietrzu – grill i ognisko, przejazd bryczkami, a na zakończenie dyskoteka. Szczegółowy program podany zostanie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Przewidywany koszt: 120 zł