Original

Odbiór świadectw dojrzałości


W dniu 30 czerwca 2017 odbędzie się wręczenie świadectw dojrzałości (maturalnych), świadectwo+1 odpis

Absolwenci osobiście potwierdzają odbiór świadectwa w księdze.
W szczególnych przypadkach może odebrać osoba upoważniona przez absolwenta na piśmie złożonym osobiście w sekretariacie szkoły. [ Przykładowe upoważnienie ]
 
Odbiór świadectw będzie odbywał się według następującego harmonogramu:

Proszę zabrać ze sobą teczkę celem zabezpieczenia świadectwa


klasa 3A – 10.00 sala 104
klasa 3B – 10.00 sala 106
klasa 3C – 10.30 sala 104
klasa 3D – 10.30 sala 106
klasa 3E – 11.00 sala 104
klasa 3F – 11.00 sala 106
klasa 3G – 11.30 sala 104

Absolwenci z poprzednich lat podwyższający wynik odbierają w sekretariacie od godziny 11.00.