Original

Książki dla biblioteki


Dziękujemy naszej tegorocznej matyrzystce Julii Wysockiej z klasy 3D za podarowanie całego zestawu lektur do szkoły średniej. To piękny gest, dziękujemy i zachęcamy do naśladowania.