Original

Rakietowy wykład


W środę 19 maja, Chemiczne Klasy Akademickie 1D i 2D uczestniczyły w wykładzie „Chemia rakietowa” na WCH UAM. Podczas wykładu uczniowie mogli obejrzeć szereg ciekawych pokazów z szerokim komentarzem. Wykład prowadzili: prof. dr hab. Błażej Gierczyk i dr Maciej Zalas.

Podczas wykładu uczniowie mogli posłuchać odgłosu silnika rakietowego na jego maksymalnej mocy, zobaczyć pracę silnika na paliwo hybrydowe własnej konstrukcji oraz rower czterokołowy napędzany gaśnicą. Prowadzący pokazali zależność wydajności reakcji od ilości poszczególnych substratów. Przykład ten obrazował eksperyment polegający na spalaniu metanu ze stechiometryczną i niestechiometryczną ilością tlenu.

Wykład był bogaty w pokazy spalania czarnego prochu, nitrocelulozy. Uczniowie mieli szansę zobaczyć ciekły tlen oraz porównać szybkość spalania różnych substancji w powietrzu i zanurzonych w ciekłym tlenie np. słone prażynki. Podczas pokazów mogliśmy zobaczyć lot rakiety „Luny 2”, której paliwem była nitroceluloza.

Wszystkie eksperymenty przedstawione podczas wykładu były bardzo widowiskowe i pouczające.

Zdjęcia >>>