Original

Biologia i medycyna


Bliskie spotkania z biologią i medycyną

6 kwietnia 2017 (czwartek): (aula)

8.30 – 10.00  klasy 2E, 2F, 3E, 3F

wykład prof. dr. hab. Macieja Krawczyńskiego

- okulisty, genetyka klinicznego, Kierownika Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku, Prodziekana Wydz. Lekarskiego UMP, absolwenta VIII LO

10.15 – 11.45  klasy 1E, 1F, 2E, 2F

wykład prof. dr. hab. Piotra Łakomego

- specjalisty z zakresu mikologii i fitopatologii leśnej, Dziekana Wydz. Leśnego UP w Poznaniu, absolwenta VIII LO

12.00 – 13.20 – prezentacje prac badawczych uczniów:  klasy 1E, 1F, 2E, 2F

Paulina Skrzypczak – 3E „Grzyby pasożytnicze a stan zdrowotny użytku ekologicznego Dębina”.
Aleksandra Rubisz – 3E „Wpływ wyciągu z kłącza perzu Graminis rhisoma na kiełkowanie nasion wybranych gatunków roślin nasiennych.
Janina Finke – 3E „Stan zdrowotny wybranych pomników przyrody na terenie m. Poznania”.
Eliza Wawrzynowicz – 3E „Badanie zawartości witaminy C w wybranych owocach i warzywach oraz wpływu temperatury na jej trwałość”.

7 kwietnia 2017 (piątek): aula

8.30 – 10.00  klasy: 2E, 2F, 3E, 3F

wykład dr. Dariusza Godlewskiego

- dyr. Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, założyciela Społecznej Fundacji „Ludzie dla ludzi”, absolwenta VIII LO

10.15 – 11.45  klasy: 2E, 2F, 3E, 3F

wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Włodarczyka

- kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Collegium Medicum UMK, kier. Studiów Doktoranckich Wydz. Lekarskiego w Bydgoszczy, absolwenta VIII LO

12.00 – 12.40 prezentacje prac studentów:  klasy: 2E, 2F, 3E, 3F
Bartosz Czachowski – absolwent VIII LO
Martyna Pająk – studentka optometrii ( II stopień )

12.45 – 14. 45 warsztaty „szycie chirurgiczne” : sala biologiczna 7 klasy: 2E, 2F
prowadzący: Agnieszka Piernik, Bartosz Czachowski

- 12.45 – 13.15 I grupa 2E
- 13.15 – 13.45  II grupa 2E
- 13.45 – 14.15  I grupa 2F
- 14.15 - 14.45  II grupa 2F