Original

2D ChKA Wydziale Chemii UAM


W piątek, 24 lutego klasa 2D, Chemiczna Klasa Akademicka, uczestniczyła w bloku zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego szkolenia BHP, po którym uczniowie otrzymali instrukcję doświadczeń i karty pracy, następnie przystąpili do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów:
 1. Utlenianie związków manganu (IV) do związków manganu (VI)
 2. Reakcja manganianu (VII) potasu z wodorosiarczanem (IV) potasu w środowisku kwasowym
 3. Reakcja manganianu (VII) potasu z wodorosiarczanem (IV) potasu w środowisku zasadowym
 4. Reakcja manganianu (VII) potasu z wodorosiarczanem (IV) potasu w środowisku obojętnym
 5. Reakcja kameleonowa: reakcja dysproporcjonowania manganianu (VI) potasu
 6. Woda utleniona jako reduktor: reakcja manganianu (VII) potasu z wodą utleniona w środowisku kwasowym
 7. Woda utleniona jako utleniacz: reakcja KI z wodą utlenioną w środowisku kwasowym
 8. Utlenianie związków chromu (III) do związków chromu (VI) w środowisku zasadowym
 9. Reakcja dichromianu (VI) sodu z wodorosiarczanem (IV) sodu w środowisku kwasowym
 10. Reakcja dichromianu (VI) sodu z jodkiem potasu w środowisku kwasowym
 11. Utlenianie Cr (III) do Cr (VI) azotanem (V) potasu wobec węglanu sodu
 12. Reakcja stężonego kwasu azotowego (V) z miedzią
 13. Reakcja rozcieńczonego kwasu azotowego (V) z miedzią
 14. Reakcja kwasu chlorowodorowego ze sproszkowanym cynkiem.

 

Uczniowie zapisywali obserwacje po wykonaniu doświadczenia i dobierali współczynniki stechiometryczne w równaniach drogą bilansu elektronowego lub jonowo-elektronowego. Takie zajęcia na pewno rozbudzają zainteresowanie uczniów chemią. Nad wszystkim czuwały pani prof. dr hab. Anna Gąsowska oraz pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska.