Original

Finał XLIII Olimpiady Geograficznej


Komitet Główny Olimpiady Geograficznej na zebraniu w dniu 4 marca 2017 r. podjął decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej:

Alberta Flaszę - ucznia klasy 2B.

Etap finałowy XLIII Olimpiady Geograficznej odbędzie się 20–23 kwietnia 2017 r. w Suwałkach.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.