Original

Klasy FKA w I semestrze


Sprawozdanie z działalności
Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Fizyki


Daty spotkań zespołu i omawiana tematyka

Lp.

Data

Temat

1.

 

2.

 

IX 2016

 

Kolejne tygodnie I semestru

Analiza osiągnięć maturalnych naszych absolwentów. Sprawy organizacyjne dotyczące organizacji zaplecza pracowni i współpracy z uczelniami wyższymi

Ciągle wzajemne konsultacje dot. realizacji programu nauczania, ustawienia doświadczeń i pokazów, interpretacji zadań maturalnych, układania sprawdzianów, wyjść na uczelnię, pracy z uczniem zdolnym

 

Udział uczniów i nauczycieli w wykładzie  na terenie wyższej uczelni /inne wykłady

Lp.

Data

klasa

 Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Temat wykładu

1

 

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

 

5.  

 

 

7-10-16

28-10-16

2-12-16

18-11-16

 

9-12-16

 

26-09-16

 

10-10-16

 I sem.

5-10-16

12-10-16

II c

 

 

IIc, Ic

IIc

 

III a

Bożena Moldenhawer

 

 

B. Moldenhawer

 

B. Moldenhawer

 

Paweł Saneluta

 

Paweł Saneluta

 

B. Moldenhawer

Doświadcz.samodzielnie wykonyw. przez uczniów na Pracowni Fizycznej UAM

 

Politechnika Poznańska-blok pokazowo-doświad

Dynamika

 

PP-blok pokazowo-doświadcz. Mechanika Płynów

Politechnika Poznańska – udział w wykładzie inauguracyjnym

PP – GlaxoSmithKline  (zabezpieczenie sieci)

Memorantus – m/szkolne spotkanie Katyń 2016

UAM – wyklady prof. H. Szydłowskiego :

„Przekraczamy granice wyobraźni”

 

Udział nauczycieli w kształceniu ustawicznym

Lp.

Data

Temat spotkania

1.

 

IX 2016

„Warsztaty na dobry początek, przebieg i finał” – uczestniczyli wszyscy naucz. fizyki

 

Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodów

Lp.

Imię, nazwisko nauczyciela

Nazwa olimpiady, konkursu, zawodów sportowych

Imię, nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce w klasyfikacji

1.

 

 

 

 

2.

 

 

Adam Kobiałka

 

 

 

 

Paweł Saneluta

Olimpiada Fizyczna

 

 

 

Olimp. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Olimp. Wiedzy Technicznej

Hubert Balcerzak

Piotr Futymski

Kam Piechowiak

Oskar Jerzyk

Jan Bróździak

Bartłomiej Bodak

Kam Piechowiak

Węgrzynowski Jan

IIa

IIa

IIIa

IIIc

IIa

IIc

IIIa

Ic

IIgi etap

    

    

    

Etap szkolny

IIgi etap

Etap szkolny