Original

ChKA i duchy


W środę, 25 stycznia 2017 roku uczniowie klas ID ChKA i IID ChKA wysłuchali wykładu pt.:”Duch, widmo i spektroskopia” wygłoszonego przez Panią dr Iwonę Gulaczyk w ramach wykładów otwartych na Wydziale Chemii UAM.

Ten arcytrudny wykład dotyczył interpretacji widm emisyjnych grup funkcyjnych związków organicznych i nieorganicznych w celu ustalenia ich struktury. Nasi uczniowie dzielnie wsłuchiwali się w słowa wykładowcy i sporządzili notatki godne studentów chemii.